In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Niedziela, 12 Czerwca 2011

Ks. Łukasz Przybyła

Obchody Święta Miasta Kalisza

W dniach od 10 do 12 czerwca w Kaliszu trwają obchody Święta Miasta. Wśród wielu okazji do uczczenia Najstarszego Miasta w Polsce była Eucharystia za Miasto Kalisz i jego Mieszkańców, sprawowana w niedzielę, 12 czerwca przez Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierałę w Sanktuarium św. Józefa.

Galeria

Do Bazyliki przybyli dziś Prezydent Miasta Kalisza, Janusz Pęcherz wraz z wiceprezydentami, Przewodniczącym Rady Miejskiej, pracownikami Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego, posłami z regionu a także członkami Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych, którzy w tym roku obchodzą 20-lecie reaktywacji swojej działalności.

Gospodarz miejsca, Kustosz Sanktuarium św. Józefa, Ksiądz Prałat Jacek Plota, przywitał wszystkich imiennie i przypomniał dzieje pielgrzymowania do św. Józefa Rajców Miasta: W dziejach kultu św. Józefa w naszym Sanktuarium znaczącym była druga połowa XVIII wieku. Wtedy to, kiedy pojawiła się zaraza w Kaliszu, Rajcy na Magistracie obrali św. Józefa za Patrona. Zwołali ludzi na Solenną Wotywę, to jest uroczystą Mszę Świętą. Odbyli spowiedź i w pielgrzymce udali się do świątyni. Należy też dodać, że oficjalnie Stolica Apostolska w roku 1998 na prośbę Biskupa Kaliskiego i Władz Miasta Kalisza stosownym dokumentem potwierdziła Patronat św. Józefa nad Miastem Kaliszem. I odtąd władze Miasta na nowo wraz z Kaliskim Bractwem Strzelców Kurkowych przybywają w pielgrzymce do św. Józefa i proszą Księdza Biskupa o odprawienie Mszy Świętej.

W imeniu Strzelców Kurkowych przybyłych do Bazyliki św. Józefa gości powitał i o odprawienie Mszy za miasto i jego mieszkańców poprosił dr Jerzy Wypych, Marszałek Bractwa.

Z radością sprawuję tę mszę Świętą w intencji Miasta Kalisza i jego mieszkańców - odpowiedział Ksiądz Biskup we wstępie do Eucharystii - i tych, którym powierzono władzę tu, w mieście. Przez wstawiennictwo św. Józefa, Patrona Miasta, razem z wami sławię Boga i proszę, by Bóg Trójjedyny miastu błogosławił. 

Homilię Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierały w całości znajdziesz TUTAJ.

W pierwszych słowach homilii Biskup Kaliski wyraził radość z tego, że w programie Święta Miasta jest to spotkanie tu, u św. Józefa, kiedy razem możemy się modlić za miasto, dziękując Panu Bogu za św. Józefa i za to, co miasto od Niego otrzymuje. I prosimy, by błogosławił naszemu Miastu, jego mieszkańcom i władzy, w której ręce włożono ten symboliczny bochen chleba, by go pomnażali.

Świętowanie dzisiejsze zbiegło się z Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. W kolejnych słowach homilii Ksiądz Biskup ukazywał na przestrzeni dziejów, w jaki sposób Duch prowadził miasto Kalisz, jego władze i mieszkańców. Nie można rozważać dziejów Kalisza, by nie dostrzec w nich działania Ducha. Trzeba dostrzec ślady Ducha na Szlaku Bursztynowym, przy którym Ptolemeusz zlokalizował Calissię. W tym miejscu Ksiądz Biskup przypominał te miejsca i wydarzenia, które ukazują prowadzenie najstarszego Miasta w Polsce przez  Ducha Świętego. Ślady te prowadzą najpierw na Zawodzie a także przez dzieje Księcia Henryka i Księżnej Jolanty. Widać je również w wielości powstających w tym okresie zakonów, z których kilka do dziś się w mieście zachowało. Dziełem Ducha jest również to Sanktuarium i kult wielkiego Patrona naszego Miasta. Dziełem Ducha jest ta pielgrzymka Rajców Miasta do swojego Patrona, by go sławić, dziękować mu, ale i prosić go. Dziełem Ducha było także przybycie do Kalisza przed czternastoma laty Jana Pawła II i slowa nauczania, jakie stąd popłynęły w świat. Działaniem Ducha naznaczone jest również powstanie Seminarium Duchownego i Caritas Diecezjalne. Przypominając te ślady działania Ducha Świętego w Kaliszu, Ksiądz Biskup stwierdzil, że to bogactwo miasta stanowi o jego tożsamości i jest punktem wyjścia dla budowania jego przyszłości.

W darach ofiarnych do ołtarza przyniesione zostały między innymi: ryngraf z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej, będacy darem wdzięczności za czas nawiedzenia, jaki trwa w naszej diecezji przez Matkę Bożą w znaku Jasnogórskiej ikony; ryngraf i stuła z wizerunkiem bł. Jana Pawła II, jako wyraz wdzięczności za nawiedzenie przed czternastoma laty Diecezji Kaliskiej; figura św. Józefa - dar Bractwa Strzelców Kurkowych w 20 rocznicę reaktywacji ich działalności, przeznaczona do Kaplicy w Zakładzie Karnym w Kaliszu.

Po zakończonej Eucharystii Biskup Kaliski Stanisław Napierała w obecności władz Miasta zawierzył św. Józefowi w Kaplicy Cudownego Obrazu Kalisz i jego mieszkańców. A następnie w uroczystej procesji wszyscy udali się przed pomnik bł. Jana Pawła II, gdzie złożono kwiaty i odmówiono modlitwę dziękczynną za jego beatyfikację.

Przed błogosławieństwem Ksiądz Biskup dokonał również poświęcenia odnowionej zabytkowej, najstarszej części Kaliskiego Sanktuarium, zakrystii i jej przedsionka, którą udało się wyremontować współnym wysiłkiem Parafii i władz miasta.

 

W obchody Święta Miasta wpisały się w tym roku: IV Diecezjalny Konkurs Pieśni Religijnej „W hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II” w parafii NMP Królowej Polski, Festyn Sportowo – Rekreacyjny w Parku Przyjaźni, wernisaż wystawy „Maciej Guźniczak. Grafika.” w Uniwersyteckiej Galerii Sztuki Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego UAM, uroczysta Sesja Rady Miejskiej Kalisza w Urzędzie Miejskim, koncert specjalny sekcji artystycznych CKiS „Wakacyjny rejs” w CKiS,  koncerty z cyklu „Pod niebem Kalisza” oraz trwający dwa dni punkt kulminacyjny świętowania - Kaliski Festiwal Smaków w Parku Miejskim. W tych dniach odbył się także XVI Jarmark Archeologiczny na Zawodziu, Mecz Pokazowy „Kajak Polo” z udziałem drużyn Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego oraz Ślesina i Swarzędza, Międzynarodowe Warsztaty Wioślarskie na Zalewie w Szałem, Koncert z cyklu „Kaliskie Forum Organowe” oraz XIX Europejskie Strzelanie o Srebrną Lilię św. Józefa.