In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 28 Maja 2011

Ks. Łukasz Przybyła

XIV Ogólnopolska Pielgrzymka
Domowego Kościoła

Od wczesnych godzin porannych Plac Świętego Józefa przygotowywany był do przyjęcia kilku tysięcy pielgrzymów, którzy przybyć mieli 28 maja do Sanktuarium Świętego Józefa w XIV Ogólnopolskiej Pielgrzymce Domowego Kościoła. Tysiące członków Domowego Kościoła zaczęło pojawiać się około godzin południowych, a do tego czasu wszystkie służby sanktuaryjne, kapłani i siostry zakonne przygotowywali ołtarz polowy od strony parku, liturgię, kuchnię, toalety, sklepik oraz wiele innych spraw, by godnie przyjąć wszystkich, którzy przybyli oddać cześć św. Józefowi, patronowi rodzin.

Galeria

Spotkanie pielgrzymkowe rozpoczął o godzinie 13.30 Kustosz Sanktuarium św. Józefa, Ks. Prałat Jacek Plota, zwracając uwagę na to, że od lat jest to najliczniejsza pielgrzymka, jaka przyjeżdża z całego kraju do św. Józefa Kaliskiego. Ksiądz Kustosz przywitał jednocześnie wielu gości z Polski i z zagranicy, w tym Biskupa Odessy Bronisława Bernadzkiego, ale przypomniał również najważniejsze fakty z życia Kaliskiego Sanktuarium, które wpłynęły w ostatnich latach na rozwój kultu św. Józefa w Polsce.

Po słowie powitania Kustosza Sanktuarium pielgrzymi zaśpiewali pieśń „Przyjdź Duchu Święty”, a następnie o programie spotkania mówiła Para Krajowa Domowego Kościoła, Beata i Tomasz Stużanowscy, którzy zwrócili uwagę na to, że Kalisz, to miejsce największego na świecie zgromadzenia Domowego Kościoła. Pani Beata dodała również: Jesteśmy w Domu, przy św. Józefie i Maryi. Radujmy się tak, jak w domu! Państwo Strużanowscy przywołali także hasło tegorocznej pielgrzymki: „Rodzino, słuchaj Pana w Kościele!”  Słowa te są nawiązaniem do hasła zbliżającego się nowego roku formacyjnego w Ruchu Domowego Kościoła. W kontekście tego tematu przebiegało całe spotkanie, a treści im nadał ks. Marek Borowski, Moderator Krajowy Domowego Kościoła w konferencji ascetycznej.

Zawiązując wspólnotę, Para Krajowa przytoczyła również słowa listu nieobecnego na Pielgrzymce Moderatora Generalnego, ks. Adama Wodarczyka, przebywającego na rekolekcjach w Chicago. Były to słowa zapewniające o duchowej jedności  i modlitwie z przebywającymi u św. Józefa Kaliskiego pielgrzymami.

O godzinie 15.00 przy ołtarzu od strony parku rozpoczęła się Eucharystia koncelebrowana przez blisko 50 kapłanów, moderatorów rejonowych z całej Polski, a przewodniczył jej Biskup Kaliski Stanisław Napierała, który także wygłosił homilię. Macie jako temat słowa: Rodzino, słuchaj Pana w Kościele! Słuchaj Pana. Ale jak tego Pana słuchać? Kto jest Jego głosem? ­ - Pytał Ksiądz Biskup Stanisław – Kościół.  A w Kościele? I tu staje przed nami Jan Paweł II, który odszedł do Pana, ale wrócił 1 maja w glorii błogosławionego. To on jest głosem Kościoła, dziś jeszcze bardziej, niż kiedyś, bo jako błogosławiony. Niesie pieczęć Boga samego na tym wszystkim, czego uczył, co mówił. Następnie Ksiądz Biskup przypomniał nauczanie Jana Pawła II, jakie popłynęło w świat 4 czerwca 1997 roku z Placu św. Józefa w Kaliszu. Nauczanie to zawierało trzy tematy: życie, małżeństwo i rodzina.

Życie – tu Ojciec Święty zawierzył Opatrzności Bożej i św. Józefowi życie ludzkie, zwłaszcza nienarodzonych, życie poczęte. Ale później i to życie każdego człowieka aż do naturalnej śmierci. Podkreślał świętość życia od poczęcia do śmierci. (…) Tu przypomniał słowa Matki Teresy z Kalkuty, że największym niebezpieczeństwem zagrażającym pokojowi jest dzisiaj aborcja. Jedynym, który ma prawo odebrać życie, jest Ten, który je stworzył. I do nas, Polaków, mówił Jan Paweł II: Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości. I powiedział Papież, że nie było mu łatwo to powiedzieć z myślą o jego narodzie, bo on pragnę dla niego przyszłości, wspaniałej przyszłości – wołał. Apelował o powszechną mobilizację sumień i wspólny wysiłek etyczny, aby wprowadzić w czyn wielką strategię obrony życia. Dzisiaj świat stał się areną bitwy o życie. Trwa walka między cywilizacją życia a cywilizacją śmierci. Dlatego tak ważne jest budowanie "kultury życia": tworzenie dzieł i wzorców kulturowych, które będą podkreślały wielkość i godność ludzkiego życia; zakładanie instytucji naukowych i oświatowych, które będą promowały prawdziwą wizję osoby ludzkiej, życia małżeńskiego i rodzinnego. Te słowa niech pobudzą naszą wyobraźnię, niech natchną nas do refleksji, może gdy będziecie wracać dziś do swoich domów. Bądźmy Apostołami życia!

Kolejny temat, który podjął Ksiądz Biskup, przypominając nauczanie Jana Pawła II w Kaliszu, to małżeństwo. Ono ma źródło ostatecznie w Bogu Stwórcy. Tak, Bóg uczynił człowieka mężczyzną i kobietą, i chce, by tych dwoje zeszło się razem, odkryło się nawzajem, zauroczyło się sobą, by objęło się miłością. Natomiast związki osobników dwóch mężczyzn lub dwóch pań, którzy chcą stworzyć nowy rodzaj małżeństwa – to nieporozumienie! Bo to godzi w samą naturę człowieka, a człowiek jest mężczyzną i kobietą. Dlatego nie wolno dopuścić, by związki jednopłciowe miały te same prawa, co małżeńskie. (…) To jest ludzka słabość, owszem, i trzeba do tego się zabrać. Z tego można wyjść, z tego można się leczyć! Choć niektórzy upatrują w tym źródło przyjemności bez odpowiedzialności. O, tak, to nie! To się mieści w cywilizacji śmierci, o której mówił Jan Paweł II. W tym miejscu Ksiądz Biskup postawił za wzór małżeństwo Maryi i Józefa. Bóg chciał tego małżeństwa. Spotkał ich i połączył w małżeństwo. (…) I ich małżeństwo wyprzedza Wcielenie. Zanim nastąpiło Wcielenie, Słowo Boże stało Ciałem, Maryja była żoną Józefa, a Józef mężem Maryi. Józef jest ojcem Jezusa w jedynym i niepowtarzalnym znaczeniu. I otrzymał to zadanie względem Syna Bożego na podstawie daru od Boga Ojca. On uczynił Józefa na wzór swój, uczynił ojcem. I to jest na fundamencie małżeństwa z Maryją. Bóg to małżeństwo Józefa i Maryi, które stało się podstawą Świętej Rodziny, uczynił pieczęcią, jaką położył na małżeństwie mężczyzny i kobiety, wywodzącym się z aktu stwórczego. Dlatego związki jednopłciowe odchodzą od natury małżeństwa.

I ostatni temat homilii Księdza Biskupa Stanisława opartej na nauczaniu Jana Pawła II w Kaliszu. To rodzina. Rodzina Józefa. Bez Józefa nie byłoby rodziny. Jezus byłby synem samotnej matki. (…) Wy, Domowy Kościele, tu przybywacie jakby instynktem wiary kierowani, by wpatrywać się w ten wzór rodziny Józefa, wzór każdego małżeństwa. Rodzina to dobro wielkie, to środowisko, gdzie człowiek przychodzi na świat, może rosnąć, rozwijać się, dojrzewać, to miejsce, jedyne w świecie, gdzie człowiek jest u siebie. I stąd też dziękujmy Panu Bogu za nasze rodziny, ale i przyjrzyjmy się im, co możemy zrobić, by nasze rodziny były na wzór Rodziny Maryi i Józefa.

Następnie Ksiądz Biskup wskazał na współczesne zagrożenia godzące w rodzinę. Są nimi złe warunki pracy i płacy a także europejskie sieroctwo, które powoduje rozbijanie małżeństw i cierpienie dzieci. Coś trzeba robić. Nie możemy się na to godzić, tak nie można! – apelował Ksiądz Biskup Stanisław. Zawierzmy te sprawy św. Józefowi, jak to uczynił przed czternastoma laty Jan Paweł II. Zawierzył Opatrzności Bożej i św. Józefowi ludzkie życie, ale i rodziny i małżeństwa całego świata. Ten dyskretny i milczący Święty jest potężny i jest na nasze czasy. Wskazuje na swoje małżeństwo z Maryją i na Rodzinę Zbawiciela. (...) Uważajcie na małżeństwa, na rodziny – kończył Ksiądz Biskup – Nie milczcie, mówcie, krzyczcie! To jest fundament ludzkości, fundament cywilizacji, fundament kultury.

W przygotwanie Liturgii czynnie włączyły się poszczególne diakonie odpowiedzialne za spiew, liturgię Słowa i przygotowanie darów ofiarnych. Po zakończonej Mszy Świętej Ksiądz Biskup w asyście kapłanów udał się do Kaplicy Cudownego Obrazu, gdzie Krajowa Para Domowego Kościoła zawierzyła rodziny i małżeństwa św. Józefowi.

Nie był to jednak koniec Pielgrzymki. Po Eucharystii miała miejsce wspólna agapa. Można było skorzystać z przygotowanej ciepłej zupy, żurku, oraz szybkich dań mięsnych przygotowanych przez Restaurację św. Józefa. Był to również czas, który członkowie Domowego Kościoła nazywają „czasem do siostry i brata.”

O godzinie 18.30 przy ołtarzu polowym odbyło się nabożeństwo dziękczynne za beatyfikację Papieża Jana Pawła II oraz zawierzenie rodzin i małżeństw św. Józefowi przy wystawionym Najświętszym Sakramencie. Pielgrzymi zakończyli swój pobyt u św. Józefa około godziny 19.30 wracając niemal we wszystkie zakątki naszego kraju.

 

O TYM WYDARZENIU RELACJONOWAŁ RÓWNIEŻ EKAI:

Ponad trzy tysiące osób z całej Polski wzięło udział w XIV Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodzin Domowego Kościoła do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Tegorocznej pielgrzymce przyświecał temat: „Rodzino, słuchaj Pana w Kościele”.

Mszy św. przewodniczył bp Stanisław Napierała, ordynariusz diecezji kaliskiej, z którym modlili się: bp Bronisław Bernacki z Odessy, ks. Marek Borowski, moderator krajowy Domowego Kościoła, Beata i Tomasz Strużanowscy z diecezji toruńskiej, para krajowa Domowego Kościoła, Katarzyna i Marek Dziamscy, para Domowego Kościoła diecezji kaliskiej, ks. Jerzy Salamon, moderator Domowego Kościoła diecezji kaliskiej oraz liczne delegacje Kościoła Domowego z kapłanami z całej Polski.

W homilii bp Stanisław Napierała przywołał naukę Jana Pawła II, którą on obwieścił Kościołowi i światu 14 lat temu u św. Józefa w Kaliszu, a nauka ta dotyczyła życia, małżeństwa i rodziny. Przypomniał, że Papież nazwał barbarzyńską cywilizację, która odrzuca bezbronnych. Dodał, że Jan Paweł II apelował w Kaliszu o powszechną mobilizację sumień i wspólny wysiłek, aby wprowadzić w czyn wielką strategię w obronie życia. Biskup zachęcał małżonków, aby na co dzień byli apostołami życia.

Zaznaczył, że małżeństwo ma źródło w Bogu Stwórcy. Ubolewał nad zalegalizowaniem związków jednopłciowych. - Nie można dopuścić, aby takie związki jednopłciowe były traktowane jak małżeństwo i żeby miały te same prawa, co w małżeństwie – mówił biskup kaliski.

Wskazał, że wzorem dla każdej rodziny jest Święta Rodzina. Podkreślił, że współczesność godzi w rodzinę w najróżniejszy sposób, a przede wszystkim przez niegodne warunki pracy i płacy oraz bezrobocie. Wspomniał o europejskim sieroctwie powstającym na skutek poszukiwania pracy poza granicami kraju. - Oddalenie od domu rodzinnego powoduje, że małżeństwa się rozchodzą, a najbardziej cierpią dzieci – powiedział celebrans.

Zachęcał do zawierzenia tych wszystkich trudnych spraw św. Józefowi tak, jak to uczynił 14 lat temu Papież Jan Paweł II. - Ten dyskretny, milczący święty jest potężny. On jest na nasze czasy. To on dzisiaj wskazuje na małżeństwo swoje z Maryją i rodzinę naszego Zbawiciela. Święty Józef swoim milczeniem dzisiaj woła: uważajcie na małżeństwo, uważajcie na rodzinę, nie milczcie, mówcie, krzyczcie, bo małżeństwo, rodzina i życie to jest fundament ludzkości, cywilizacji i kultury – mówił bp Napierała.

Po Mszy św. biskupi, kapłani i przedstawiciele Kościoła Domowego udali się do kaplicy cudownego obrazu św. Józefa, któremu zawierzyli wszystkie małżeństwa i rodziny.