In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 14 Maja 2011

ks. Łukasz Przybyła

Pielgrzymka Stowarzyszenia
bł. Edmunda Bojanowskiego

W sobotę, 14 maja, Sanktuarium św. Józefa nawiedzilło Stowarzyszenie „Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego”. Do Wspólnoty należą osoby świeckie zgromadzone wokół Sióstr Służebniczek NMP.

Galeria

Blisko 300 pielgrzymów przywitał o godzinie 11.0 Kustosz Sanktuarium św. Józefa, Ks. Prałat Jacek Plota, który w ich intencji sprawował następnie Eucharystię. Po niej, o godzinie 14.00 pielgrzymi przygotowali Nabożeństwo Eucharystyczne z konferencją "Postawy ojcostwa św. Józefa wzorem dla ojca katolickiej rodziny." Członkowie Stowarzyszenia odśpiewali również Litanię do św. Józefa i odmówili Akt Poświęcenia się Opiekunowi Zbawiciela. Pielgrzymkę zakończyło wspólne zdjęcie przy pomniku bł. Jana Pawła II na Placu św. Józefa.

Celem Wspólnoty, która pielgrzymowała do św. Józefa,  jest stałe pogłębianie życia chrześcijańskiego oraz dobrowolny i czyny udział w apostolsko-charytatywnych dziełach Zgromadzenia SSNMP pośród dzieci, chorych i ubogich. Członkowie Wspólnoty ożywieni tym samym duchem wiary i apostolstwa, co Siostry Służebniczki NMP, wspólnie stają się świadkami wiary i miłości służebnej we współczesnym świecie i na terenie swojej parafii: żyją charyzmatem, jakim został przez Boga obdarowany Bł. Edmund, którego obrali sobie za patrona, rozwijają w sobie ducha modlitwy poprzez troskę o częste uczestnictwo we Mszy Świętej, udział w rekolekcjach i spotkaniach formacyjnych, utrzymywanie duchowej więzi ze Zgromadzeniem SSNMP oraz pielęgnują duchowość maryjną.