In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 14 Maja 2011

Źródło: www.ekai.pl

42. Ogólnopolskie
Sympozjum Józefologiczne

Znakomici polscy teologowie wzięli udział w 42. Sympozjum Józefologicznym w Kaliszu. Wykłady poprzedziła Msza św. w kaplicy cudownego obrazu św. Józefa w kaliskiej bazylice sprawowana przez ordynariusza kaliskiego bpa Stanisława Napierałę.

Galeria

Witając uczestników, Kustosz Bazyliki ks. prałat Jacek Plota przypomniał, że Jan Paweł II modlił się przed cudownym obrazem św. Józefa Kaliskiego i zawierzył mu wszystkie rodziny w Polsce, a także życie nienarodzonych w Polsce i na świecie. Dodał, że kult św. Józefa w sanktuarium wzrasta. Rocznie przybywa tutaj ok. 300 tys. pielgrzymów. Powstał Dom Pielgrzyma, wydawane są publikacje o św. Józefie, a stronę internetową Sanktuarium św. Józefa odwiedza dziennie ok. 3 tys. ludzi.

W homilii bp Napierała mówił o wielkości św. Józefa. – Józef stał się ojcem na zasadzie daru, jaki otrzymał od Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bóg obdarował go ojcostwem względem swojego Syna. Jest to ojcostwo jedyne – powiedział celebrans.

Podkreślił, że nie można widzieć Józefa bez relacji do Maryi i Jezusa. - Tych troje w zamyśle Boga Stwórcy są nierozłączni. Przypomniał o uchwale ostatniego Kongresu Józefologicznego w Kaliszu,
która wyraziła się wnioskiem skierowanym do Konferencji Episkopatu Polski, aby Józefa wprowadzić do wszystkich modlitw eucharystycznych.

Zaznaczył, że św. Józef ma miejsce w Bożym planie zbawienia i zachęcał do pogłębiania wiedzy o tej postaci. - Niech to sympozjum pogłębi źródła i przyczyny wielkości Józefa, byśmy widzieli go jako patrona na nasze czasy – mówił bp Napierała.

Na wykłady zaproszono uczestników do Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu. Sympozjum otworzył ks. dr Andrzej Latoń, prezes Polskiego Studium Józefologicznego. Pierwszy wykład wygłoszony przez ks. prof. Waldemara Chrostowskiego dotyczył miejsca św. Józefa w rodowodzie Jezusa. Prelegent odniósł się do Starego Testamentu wskazując pochodzenie i misję Mesjasza.

W encyklikę „Divini Redemptoris” papieża Piusa XI o św. Józefie zagłębił się b. marszałek Sejmu Marek Jurek. Z kolei o aktualności adhortacji „Redemptoris Custos” Jana Pawła II mówił ks. prof. Ignacy Bokwa. W programie sympozjum znalazł się też wykład ks. prof. Marka Chmielewskiego, który wskazywał, że św. Józef odgrywa dużą rolę w życiu duchowym kapłana. Ks. dr Dariusz Kwiatkowski odniósł się do nauczania pasterskiego bpa Stanisława Napierały o św. Józefie jako obrońcy godności.

Obrady zakończy wykład Pawła Szczerzyńskiego i ks. Dariusza Dąbrowskiego ze Wspólnoty Świętego Józefa, - „Dlaczego czcimy przeczyste serce Świętego Józefa?”. W obradach uczestniczy także ks. prof. Wojciech Hanc, honorowy prezes Polskiego Studium Józefologicznego, a także siostry józefitki z całego kraju.

Kalisz ze względu na znajdujący się tam cudowny obraz Świętej Rodziny stał się miejscem szczególnej czci oddawanej św. Józefowi. Biskupi włocławscy jako opiekunowie sanktuarium kaliskiego w latach 1818-1992 byli też gorliwymi propagatorami kultu św. Józefa, dlatego nie przypadkiem Kalisz stał się miejscem założonego 24 września 1969 r. Polskiego Studium Józefologicznego.

Założenie Studium było pomysłem wielkiego eklezjologa i mariologa bp. Antoniego Pawłowskiego. Program pracy studium zaaprobował w 1970 r. prymas Polski kard. Stefan Wyszyński. Pierwszym prezesem był dogmatyk o. dr Albert Urbański z Krakowa. Od 27 kwietnia 2001 r. pracami studium kieruje ks. dr Andrzej Latoń, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu.

Jednym z zadań Polskiego Studium Józefologicznego jest propagowanie dorobku myśli józefologicznej na forum międzynarodowym.

Józefologowie polscy brali udział we wszystkich dotychczasowych sympozjach narodowych, zwanych często kongresami, które zaczęto organizować po Soborze Watykańskim II. Sympozja krajowe odbywają od ponad 30 lat w Kaliszu. Wygłoszono tu w sumie ok. 200 referatów.

Dorobek polskiej józefologii można dostrzec w wielu naukowych i popularnych publikacjach. Polskie Studium Józefologiczne współpracuje ze wszystkimi józefologicznymi ośrodkami świata, m.in. Północno-Amerykańskim Stowarzyszeniem Józefologicznym, Stowarzyszeniem Ibero-Amerykańskim w Hiszpanii, Centrum Meksykańskim, Niemieckim Centrum Studiów nad św. Józefem.

Na przełomie września i października 2009 r. w Kaliszu odbył się Międzynarodowy Kongres Józefologiczny, otwarto też wówczas Centrum Józefologiczne.

 

Homilia Biskupa Stanisława Napierały w wersji dźwiękowej - TUTAJ

Konferencje w wersji AUDIO - TUTAJ

 

PROGRAM 42. Sympozju Józefologicznego

  

9:00 – EUCHARYSTIA

Sanktuarium Świętego Józefa

 Przewodniczenie i homilia:

J. E. Ks. bp prof. dr hab. Stanisław Napierała

 10:30 – Początek sesji. Aula seminaryjna, ul. Złota 144, Kalisz

 10:30 – Słowo otwarcia: Ks. dr Andrzej Latoń

Prezes Polskiego Studium Józefologicznego

 

10:45 – Ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski

Święty Józef w rodowodzie Jezusa: starotestamentowe tło

pochodzenia i misji Mesjasza

 11:30 – Marszałek Marek Jurek

Święty Józef w encyklice Divini Redemptoris papieża Piusa XI

 12:15 – Ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa

Aktualność adhortacji Redemptoris Custos Jana Pawła II

 13:00 – Przerwa obiadowa

 14:00 – Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski

Święty Józef w życiu duchowym kapłana

 14:30 – Ks. dr Dariusz Kwiatkowski

Święty Józef obrońcą ludzkiej godności w nauczaniu pasterskim

Ks. Biskupa Stanisława Napierały

    15:00 – Paweł Szczerzyński, Ks. Dariusz Dąbrowski COr

Wspólnota Świętego Józefa:

Dlaczego czcimy przeczyste serce Świętego Józefa