In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Piątek, 29 Kwietnia 2011

ks. Łukasz Przybyła

66. rocznica
cudownego wyzwoelnia z Dachau

29 kwietnia obchodzony jest w Polsce Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, ustanowiony w 2002 roku przez Episkopat Polski. W Sanktuarium św. Józefa wspominamy polskich duchownych zamordowanych w czasie II wojny światowej w obozach koncentracyjnych. To również w tym roku 66 rocznica wyzwolenia z obozu w Dachau więźniów, księży, którzy swe ocalenie zawdzięczają św. Józefowi.

Galeria

Z tej racji, podejmując dziękczynienie kapłanów, którzy od czasu cudownego ocalenia z Dachau już zmarli, do Kaliskiego Sanktuarium przybywają wierni z całej Polski, szczególnie kapłani i biskupi, którzy kontynuują trwające od 66 lat dziękczynienie i szerzenie kultu św. Józefa. Dziś o godzinie 12.00 przy ołtarzu stanęło blisko stu kapłanów i sześciu biskupów z wielu polskich diecezji. Modlitwie przewodniczył Biskup Kaliski Stanisław Napierała, a wśród koncelebransów byli: Ks. Biskup Zdzisław Fortuniak, Ks. Biskup Bogdan Wojtuś, Ks. Biskup Edward Janiak, Ks. Biskup Marian Duś i Ks. Biskup Teofil Wilski. Homilię wygłosił ks. Prałat Henryk Orszulak, a jej tematem były słowa: „Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa i męka polskich duchownych w czasie II wojny światowej.” Wśród uczestników liturgii był również Ks. Tadeusz Kosecki z Gdyni, były więzień Obozu w Sztutthofie oraz Eugeniusz Bądzyński z Zielonki, więzień obozu w Dachau. Po zakończonej Eucharystii ks. Tadeusz Kosecki ponowił akt zawierzenia ułożony w obozie w Dachau.

29 kwietnia 1945 r. został wyzwolony obóz w Dachau, w którym przetrzymywano większość księży prześladowanych przez Niemców podczas II wojny światowej. Tydzień wcześniej uwięzieni tam polscy księża, modląc się o szczęśliwe odzyskanie wolności, złożyli śluby szerzenia kultu św. Józefa, modlitwy dziękczynnej przed cudownym obrazem w sanktuarium w Kaliszu i utworzenia dzieła miłosierdzia. Od 1948 r. uratowani kapłani co roku pielgrzymują w tym dniu do Kalisza.

Za sprawą Abpa Kazimierza Majdańskiego, więźnia Dachau, utworzono też jako wypełnienie ślubu Instytut ds. Rodziny w Łomiankach pod Warszawą. Podczas II wojny światowej spośród ponad 10 tysięcy księży, którzy pełnili przed wojną posługę na terenie Polski, zginęło 20 proc., kolejne 30 proc. dotknęły różnego rodzaju represje. Prześladowani byli też klerycy oraz zakonnice i zakonnicy, czego symbolem jest O. Maksymilian Kolbe, zamordowany w Auschwitz. Od 1940 r. na ziemiach polskich zajętych przez Niemców trwały aresztowania duchownych. Większość z nich uwięziono w obozie koncentracyjnym w Dachau. Tu przebywało blisko 3 tysiące księży z różnych krajów europejskich, z czego 1773 z Polski. Zmuszani byli do ciężkiej pracy, zakazywano im jakichkolwiek form posługi, w tym modlitwy, przeprowadzano na nich eksperymenty medyczne, ginęli z rąk oprawców, a także z głodu i chorób.

Mimo upływu lat, księża ocaleni z Dachau wciąż pielgrzymują do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, dziękując za łaskę uratowania życia. W 1970 r. było ich 286, później co roku było ich mniej. W 2010 r., mimo sędziwego wieku, przyjechało 3 księży.

 

PISAŁ O TYM RÓWNIEŻ EKAI

Ks. Tadeusz Kosecki z Gdyni, jako jedyny kapłan, przybył dzisiaj do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, aby dziękować za cudowne ocalenie z obozu w Dachau.

Więzieni tam polscy kapłani złożyli w 1945 r. przysięgę, że w przypadku oswobodzenia, co roku będą spotykać się w miejscu kultu św. Józefa, by mu dziękować za ocalenie. Z roku na rok było ich coraz mniej, ale mimo chorób i starości pielgrzymowali do Kalisza. W tym roku była to już 65. pielgrzymka. Mszy św. z udziałem 5 biskupów i około stu kapłanów z całej Polski, w tym księży obrządku grekokatolickiego, przewodniczył bp Stanisław Napierała, ordynariusz diecezji kaliskiej.

Na początku Eucharystii bp Napierała przypomniał dzieje pielgrzymowania księży z Dachau do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Zaznaczył, że w przeszłości w tej pielgrzymce uczestniczył kard. Karol Wojtyła. Papież mówił o tych spotkaniach w czasie swojej pielgrzymki do Kalisza w dniu 4 czerwca 1997 r. - Ojciec Święty dziękował księżom za to, że w straszliwych latach obozu koncentracyjnego, w czasach pogardy związanych z II wojną światową nawiązali łączność z kaliskim Sanktuarium św. Józefa i temu, który jest opiekunem Kościoła zawierzyli swoje cierpienie. Dziękował także za to, że pielgrzymując do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu corocznie modlą się za swoich prześladowców. Te ostatnie słowa nabierają szczególnej wymowy w bliskości beatyfikacji Jana Pawła II, która będzie przebiegać w blaskach święta Miłosierdzia Bożego – mówił biskup kaliski.

W homilii wikariusz biskupi ks. prał. Henryk Orszulak męczeństwo polskiego duchowieństwa porównał z męką i śmiercią Pana Jezusa. Ukazał, jak wyglądało życie kapłanów w obozach koncentracyjnych i z jakimi cierpieniami musieli się zmagać. Podkreślał, że mimo katuszy i lęku, jaki przeżywali do końca zostali wierni swojemu powołaniu kapłańskiemu i dzisiaj są wzorem dla współczesnego duchowieństwa.

Po komunii św. ks. Tadeusz Kosecki w kaplicy cudownego obrazu św. Józefa kaliskiego ponowił akt dziękczynienia za cudowne ocalenie i zawierzył wszystkich wiernych temu patronowi.

Przed zakończeniem Mszy św. bp Napierała wskazał, że pamięć o kapłanach z Dachau jest dziedzictwem duchowym nie tylko dla kapłanów, ale także ludzi świeckich. - To dziedzictwo tamtych kapłanów, którzy na pewno przeżywali śmiertelny lęk, ale byli wierni powołaniu, wierni swojej posłudze w Kościele, którzy kochali ojczyznę, jest potrzebne całemu współczesnemu społeczeństwu. To społeczeństwo nieraz się gubi, bo brakuje ludzi, którzy pozostają wierni prawdzie, wierni wartościom, brakuje ludzi, dla których Bóg, ojczyzna i honor coś naprawdę znaczą. To wszystko się rozmazuje, dlatego ta dzisiejsza uroczystość dziękczynienia stała się pamięcią i ma wielkie znaczenie dla nas wszystkich – powiedział ordynariusz diecezji kaliskiej.

Dzisiejsze uroczystości połączono z ogólnopolskimi obchodami Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. W 2005 r. bp Ignacy Jeż w imieniu księży z Dachau zwrócił się z prośbą, by diecezja kaliska podjęła się kontynuacji ich dziękczynienia składanego św. Józefowi. Zwrócił się także z prośbą do Konferencji Episkopatu Polski o kontynuację pamięci po księżach dachauowcach i innych polskich duchownych, którzy stracili życie w różnych obozach zagłady w czasie II wojny światowej.

Konferencja Episkopatu Polski wpisała do kalendarza celebracji ogólnokrajowych Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego i powierzyła jego organizację diecezji kaliskiej.

 

INE ŹRÓDŁA PISZĄCE o tym wydarzeniu:

polskalokalna.pl - TUTAJ

ordynariat.wp.mil.pl - TUTAJ