In English In Italiano Auf Deutsch
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 23 Kwietnia 2011

Liturgia Światła w Wielką Sobotę

Drodzy Parafianie, Czciciele św. Józefa i mili Goście.
Fakt Zmartwychwstania, stanowiący fundament naszej wiary, jest dla wszystkich źródłem nadziei. Wydarzenie to zmienia bowiem śmierć w życie. Nie możemy być martwymi świadkami Chrystusowego Zmartwychwstania. Autentyczność, moc naszego świadectwa, zależne są od tego, czy On prawdziwie w nas Zmartwychwstał i w nas żyje. Przeżywając razem z Wami Paschalne Misterium Chrystusa, życzymy dużo radości i pokoju będącego owocem zwycięstwa Miłości w Waszych sercach.

Ks. Prałat Jacek Plota, kustosz Sanktuarium wraz z księżmi wikariuszami.

Galeria