In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Czwartek, 21 Kwietnia 2011

ks. Łukasz Przybyła

Msza Święta Wieczerzy Pańskiej
w Wielki Czwartek

Msza Święta Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek wprowadziła nas do wieczernika, gdzie Chrystus ustanowił dwa sakramenty niezwykle ze sobą związane. Sakramenty te w niewysłowiony sposób uobecniają miłość Boga do człowieka, który na zawsze pozostał na ziemi w Sakramencie Eucharystii, sprawowanej przez sakramentalnie ustanowionych Kapłanów. Pojęciem „sacramentum” Kościół określa tajemnicę ustanowioną przez samego Chrystusa, który nakazał Apostołom ich wykonywanie. Dlatego też w noc przed swoją męką, Chrystus wziąwszy chleb, wziąwszy kielich, odmówił modlitwę dziękczynienia i rozdał swoim uczniom, cudownie przemienione swoje Ciało i Krew. Nakazał im czynić podobnie na swoją pamiątkę.

Galeria

Wchodząc w ten niezwykły czas świętego Triduum Paschalnego otwieramy nasze serca na Chrystusa, który pragnie się z nimi zjednoczyć, przepełniając je niezwykłą miłością, której wyrazem było obmycie nóg Apostołom, a przede wszystkim największe uniżenie - śmierć na krzyżu.

Liturgia w Bazylice św. Józefa rozpoczęła się o godzine 18.00. Przy ołtarzu stanęło ośmiu kapłanów, a przewodniczył Proboszcz Parafii, ks. prałat Jacek Plota. Homilię wygłosił ks. Jan Grzeszczak. Podczas Mszy Świętej do grona Liturgicznej Służby Ołtarza włączonych zostało sześciu nowych ministrantów. W przebieg Liturgii włączyli się panowie z Bractwa św. Józefa, którym główny celebrans, podobnie jak kiedyś Pan Jezus Apostołom, umył nogi. W tym miejscu składamy serdeczne podziękowania także Siostrom Służebniczkom, ktróre pod kierunkiem s. Ireny przygotowały wystrój świątyni oraz Ciemnicę, w której złożono po zakończonej Eucharystii Najświętsze Postaci.