In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Czwartek, 14 Kwietnia 2011

ks. Łukasz Przybyła

Sprawozdanie z Rady Duszpasterskiej

14 kwietnia w Auli Domu Pielgrzyma odbyło się zebranie Rady Duszpasterskiej, w którym wzięło udział 13 członków. Spotkanie poprowadził Proboszcz Parafii, ks. prałat Jacek Plota, a odbywało się ono w tematyce odczytywania obecnych znaków czasu, wśród których jednym z ważniejszych jest przygotowanie do beatyfikacji Jana Pawła II.

Na tej kwestii uczestnicy Rady skupili się najbardziej, przywołując wpierw szereg elementów, które składały się w ostatnim czasie i składać będą na przygotowanie wiernych Parafii Wniebowzięcia NMP i czcicieli św. Józefa przybywających do Sanktuarium do beatyfikacji Jana Pawła II.

Wśród tych, które zaistniały w ostatnim czasie, są:

 • List Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierały „Ojciec Święty Jan Paweł II wkrótce błogosławionym” odczytany na wszystkich Mszach Świętych w Bazylice 6 lutego 2011;
 • katechezy o Janie Pawle II w szkołach podstawowych i średnich przeprowadzone przez katechetów;
 • wyjście do kina uczniów Technikum Samochodowego na film „Szukałem was…” 17 marca z katechetką Agnieszką Majerowicz;
 • ornat z wizerunkiem bł. Jana Pawła II - dar Bractwa św. Józefa złożony podczas Odpustu parafialnego 19 marca;
 • konkurs wiedzy o Janie Pawle II dla dzieci ze szkół podstawowych w Kaliszu przeprowadzony 26 marca, przygotowany przez s. Beatę Konca;
 • stuła  z wizerunkiem bł. Jana Pawła II - dar  młodzieży bierzmowanej 27 marca;
 • VI Ogólnopolska Pielgrzymka Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia - 2 kwietnia - połączona z homilią Biskupa Kaliskiego o Janie Pawle II Apostole Bożego Miłosierdzia
 • apel przy pomniku Jana Pawła II połączony z montażem słowno-muzycznym w dniu 6. rocznicy śmierci Papieża - 2 kwietnia przygotowany przez ks. Roberta Lewandowskiego i ks. Łukasza Przybyłę;
 • I Czwartek Miesiąca w kontekście krzyża i cierpienia Jana Pawła II, 7 kwietnia,połączony z przekazaniem dla Sanktuarium repliki krzyża, który Papież trzymał w rękach w Wielki Piątek w 2005 roku; spotkanie z autorem krzyża Stanisławem Trafalskim i jego żoną Janiną oraz rozmowa z o. Aleksandrem Jacyniakiem;
 • rekolekcje wielkopostne dla Duszpasterstwa Akademickiego i Środowisk Twórczych przeprowadzone w dniach 4-6 kwietnia przez ks. Krzysztofa Buchholza, „Szukałem was, a Wy… gdzie jesteście?”;
 • rekolekcje dla dzieci z SP nr 9 o Janie Pawle II połączone z nauczaniem Papieża, piosenkami papieskimi i prezentacjami multimedialnymi oraz zapaleniem zniczy przy pomniku Jana Pawła II – przeprowadzone przez ks. Roberta Lewandowskiego i ks. Łukasza Przybyłę;
 • rozprowadzanie przez sklepik sanktuaryjny okolicznościowych czasopism i wydawnictw poświęconych Janowi Pawłowi II;
 • symbolika i wystrój Bazyliki przy różnych okazjach przypominające Jana Pawła II: Tron Papieski, Świeca Papieska, obraz z wizerunkiem Jana Pawła II;
 • ukończenie specjalnego działu o Janie Pawle II na stronie internetowej Sanktuarium św. Józefa; a także galerie zdjęć z wszystkich uroczystości związanych z Janem Pawłem II mających miejsce w ostatnim czasie w Sanktuarium.

Beatyfikacja Jana Pawła II odbędzie się 1 maja. Czas poprzedzający ją i tuż po niej chcemy urozmaicić w taki sposób, by jak najwięcej naszych Parafian mogło aktywnie i głęboko przeżyć ten bez wątpienia Narodowy Dzień.

Czeka więc nas:

 • Słowo Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierały „Świętujmy w radości Zmartwychwstanie Pana i beatyfikację Jana Pawła II" do odczytania w Bazylice 24 kwietnia;
 • Droga Krzyżowa w Wielki Piątek z procesją w Parku, z rozważaniami opartymi na życiu Jana Pawła II;
 • pielgrzymka na beatyfikację Jana Pawła II do Rzymu, 29 IV-3 V– ks. Tomasz Płóciennik i dk. Mateusz Puchała;
 • czuwanie modlitewne i apel wspólnot duszpasterskich wieczoremw przededniu beatyfikacji, 30 kwietnia;
 • transmisja w Bazylice św. Józefa z Mszy św. Beatyfikacyjnej połączona z pielgrzymką Solidarności, 1 maja, godzina 10.00;
 • udekorowanie okien i balkonów szczególnie na Placu św. Józefa i Pl. Jana Pawła II na czas beatyfikacji;
 • Diecezjalne Dziękczynienie za Beatyfikację Jana Pawła II na Placu św. Józefa - 5 czerwca o godz. 17.00 połączone z Odpustem Opieki św. Józefa;
 • prośba Kustosza Sanktuarium o relikwie bł. Jana Pawła II, które będą znajdowały się w Sanktuarium.

Podczas spotkania Rady Duszpasterskiej padł również pomysł, by na czas beatyfikacji przygotować okolicznościową dekorację w Bazylice, na którą składać się będą: Tron Papieski, świeca papieska, wizerunek Błogosławionego oraz wystawiony w gablocie wpis Jana Pawła II do Księgi Pamiątkowej, którego dokonał 4 czerwca 1997 roku w Sanktuarium w Kaliszu. Rozmawiano również o Diecezjalnym Dziękczynieniu za Beatyfikację, które odbędzie się w dniu Odpustu Opieki św. Józefa 5 czerwca o godzinie 17.00 na Placu św. Józefa i przedsięwzięciu, na które składa się wybudowanie ołtarza wkomponowanego w Pomnik Jana Pawła II na Placu przed bazyliką.

Kustosz Sanktuarium podzieli się z Radą Duszpasterską owocami prac przy trwających i zbliżających się inwestycjach w Bazylice. Trwa renowacja zakrystii i jej przedsionka, na którą składa się między innymi przywrócenie niektórych elementów z 1350 roku, czyli z czasu, gdy stawiany był Kościół Kolegiacki. Jest to newralgiczne miejsce w Bazylice z punktu widzenia konserwatorów, ale i znajdującego się tam nagłośnienia i instalacji elektrycznej kościoła. W najbliższym czasie czeka nas również postawienie 12-metrowego Krzyża Misyjnego przed Bazyliką wzorowanego na stojącym w tym miejscu krzyżu przedwojennym. Także wieża świątyni czeka na renowację; w niej zaś będą się znajdowały zabytkowe eksponaty ze zbiorów Bazyliki, które będą mogli oglądać Kaliszanie i pielgrzymi.

Przedmiotem rozmów Rady Duszpasterskiej było również pielgrzymowanie do Sanktuarium św. Józefa. Ksiądz Kustosz przypomniał o przybywających do św. Józefa cyklicznie pielgrzymkach ogólnopolskich (14 pielgrzymek) i diecezjalnych (14 pielgrzymek). W ruch pielgrzymkowy wpisują się również przybywający na comiesięczną modlitwę w intencji rodzin i obrony poczętego życia czciciele św. Józefa z całej Polski i z poza jej granic.

Wierni Parafii Wniebowzięcia NMP nie pozostają dłużni w organizowaniu pielgrzymek. Od jesieni ubiegłego roku odbyło się już klika: młodzieży na Górę Krzyża Jubileuszowego, Akcji Katolickiej do Pragi, parafian do Lichenia, zorganizowana ostatnio do Świebodzina, Rokitna i Pniew (powtórzona 14 maja), zbliżająca się do Rzymu na Beatyfikację Jana Pawła II i do Francji w lipcu. Są to propozycje dla parafian, którzy zaproszeni są do wspólnego pielgrzymowania i odwiedzania miejsc świętych.

Rada Duszpasterska zapoznała się także z kalendarium wydarzeń parafialnych i diecezjalnych, jakie będą miały miejsce do jesieni tego roku przy Kaliskim Sanktuarium św. Józefa. Poczynając od trwającej w domach peregrynacji obrazu Kopii Jasnogórskiego, Ksiądz Prałat uwagę Rady zatrzymał również na Diecezjalnym Dniu Świętości Kapłańskiej połączonym z Jubileuszem 50-lecia kapłaństwa Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierały, na Odpuście Opieki św. Józefa połączonym z Diecezjalnym Dziękczynieniem za beatyfikację Jana Pawła II i zakończeniem Misji Miłosierdzia w Diecezji Kaliskiej oraz na 10 rocznicy śmierci poprzednika, ks. Prałata Lucjana Andrzejczaka, która przypada 14 września.

Przedmiotem rozmów były także przygotowywane przez Sanktuarium publikacje: „Św. Józefie zawierzamy Ci” oraz publikacja upamiętniająca poprzedniego Kustosza ś. p. Ks. Lucjana Andrzejczaka.

Rada Duszpasterska wyraża nadzieję, że kwestie, o których rozmawiano, pomogą w zaktywizowaniu wiernych a propozycje udziału w najbliższych wydarzeniach parafialnych i diecezjalnych zachęcą do jeszcze czynniejszego korzystania z darów Łaski Bożej, jaka dosięga nas, gdy doświadczamy obecności Boga pośród obecnych znaków czasu. Spotkanie następnej Rady Duszpasterskiej odbędzie się w drugiej połowie września.