In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Czwartek, 7 Kwietnia 2011

Ks. Łukasz Przybyła

Krzyż w życiu Jana Pawła II
- Kwietniowy I czwartek miesiąca

"W oczekiwaniu na beatyfikację: Krzyż w życiu Jana Pawła II" - to temat modlitewnego spotkania w intencji rodzin i obrony poczętego życia w kwietniu. Podczas modlitwy przekazana została Kopia Krzyża, który Jan Paweł II trzymał w swoich rękach podczas Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek 2005 roku.

O spotkaniu mówił, witając pielgrzymów, Kustosz Sanktuarium św. Józefa, ks. prałat Jacek Plota:

Galeria

Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich zgromadzonych w Domu Świętego Józefa, w Polskim Nazarecie w Kaliszu, gdzie Święty Józef w Cudownym Wizerunku Świętej Rodziny oręduje, wstawia się u Jezusa i Maryi oraz opiekuje się wszystkimi, którzy się do niego o taką pomoc zwracają. Przeżywamy w Kościele okres Wielkiego Postu, który jest czasem nawrócenia, rozmodlenia, wewnętrznej przemiany i wyciszenia, wsłuchania się w Słowo Boże, czas uzdrawiania relacji z Bogiem i drugim człowiekiem – budowania i trwania w Komunii z Bogiem. Jest to także dla nas Polaków czas szczególny – duchowego przygotowania do beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II zwanego papieżem życia i rodziny.

Przypomnijmy sobie kolejny fragment homilii wygłoszonej tu, w Kaliszu, 4 czerwca 1997 r. Ojciec Św. powiedział wówczas: „Jakże raduję się, że tę Ofiarę Eucharystyczną sprawuję w Sanktuarium Św. Józefa. To Sanktuarium ma bowiem szczególne miejsce w dziejach Kościoła i narodu. /.../ Józef z Nazaretu, który uchronił Jezusa od okrucieństwa Heroda, staje przed nami jako wielki rzecznik sprawy obrony życia ludzkiego od pierwszej chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Pragniemy więc na tym miejscu polecić Bożej Opatrzności i Świętemu Józefowi życie ludzkie, zwłaszcza życie nienarodzonych, w naszej ojczyźnie i na całym świecie. Posiada ono nienaruszalną wartość i niepowtarzalną godność. /.../ Kościół broniąc prawa do życia odwołuje się do szerszej, uniwersalnej płaszczyzny obowiązującej wszystkich ludzi. Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka. Najbardziej podstawowym prawem człowieka. Bóg mówi „Nie będziesz zabijał”. Przykazanie to jest zarazem fundamentalną zasadą i normą kodeksu moralności, wpisanego w sumienie każdego człowieka.” Te słowa, jak i cała homilia, są swoistym przesłaniem - testamentem, który zostawił nam Ojciec Święty. Wierni temu przesłaniu  od 7 lat przychodzimy do Polskiego Nazaretu w każdy pierwszy czwartek miesiąca, aby przez wstawiennictwo św. Józefa polecać Bogu Wszechmogącemu nasze podziękowania i prośby w intencji rodzin i obrony poczętego życia, a także pochylać się nad różynymi zagadnieniami z tej dziedziny.

Temat dzisiejszego spotkani brzmi: W oczekiwaniu na beatyfikację: Krzyż w życiu Jana Pawła II - spotkanie z przekazaniem Kopii Krzyża, który Jan Paweł II trzymał w swoich rękach podczas Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek 2005 roku. Gośćmi spotkania są Panstwo Janina i Stanisław Trafalski z małej wioski Stefkowa w Bieszczadach. Pan Stanisław wyrzeźbił w 1997 roku Krzyż, później podarowany Janowi Pawłowi II, a który to Papież-Polak trzymał w swoich rękach 25 marca 2005 roku w Wielki Piątek podczas Drogi Krzyżowej w swojej domowej kaplicy. W dniu dzisiejszym Pan Stanisław Trafalski wraz z żoną Janiną przekaże Kopię tego Krzyża dla naszego Sanktuarium. Konferencję na temat: „O cierpieniu i Krzyżu w życiu Sługi Bożego Jana Pawła II” wygłosi O. dr Aleksander Jacyniak – Jezuita z Warszawy. Rozmowę poprowadzi Ks. Prałat Leszek Szkopek, Dyrektor Radia Rodzina, który szczegółowo przedstawi nam Ojca prelegenta. Uroczystej koncelebrowanej Mszy Św. będzie przewodniczył i wygłosi Słowo Boże J. E. Ks. Biskup Gerard Kusz – biskup pomocniczy diecezji gliwickiej. Dzisiejsze spotkanie ubogaci  swoim śpiewem Ks. Paweł Szerlowski z Wrocławia, którego również serdecznie witam i pozdrawiam. Ks. Paweł wykona trzy pieśni: Stary Krzyż, Golgota i Nocą Ogród Oliwny.