In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 2 Kwietnia 2011

ks. Łukasz Przybyła

VI Ogólnoolska Pielgrzymka Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

Po raz szósty do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu pielgrzymowały Siostry Matki Bożej Miłosierdzia z całej Polski wraz z Matką Generalną, Siostrą Wikarią Generalną i całym Zarządem Zgromadzenia. Szósta Pielgrzymka zbiegła się z VI rocznicą śmierci Jana Pawła II, bowiem odbyła się 2 kwietnia 2011 roku.

Galeria

Ponad sto sióstr, w tym nowicjuszek i profesek, modliło się przed Cudownym Obrazem św. Józefa, a przywitał je Kustosz Sanktuarium, ks. prałat Jacek Plota. O godzinie 11.00 konferencję ascetyczną wygłosił do nich ks. prałat Leszek Szkopek, Dyrektor Diecezjalnego Radia Rodzina, a następnie, o godzinie 12.00, Biskup Kaliski Stanisław Napierała sprawował w ich intencji Mszę Świętą. W niej dziękował również za dar życia i świętości Jana Pawła II oraz za rychłą  jego beatyfikację. Prosił także o dobre przygotowanie się do beatyfikacji i jej owocne przeżycie. Intencją Mszy Świętej była również prośba o rozwój Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach.

W homilii Ksiądz Biskup przypomniał, że jesteśmy w Sanktuarium św. Józefa, które jest uobecnieniem Domu Nazaretańskiego, gdzie Maryja i Józef zamieszkiwali ze Słowem i je kontemplowali. Tu, w Kaliszu, w Domu św. Józefa, Słowo Boże rozbrzmiewa stale. Dziś zabrzmiało ono Miłością Miłosierną: Miłości pragnę, nie krwawej ofiary. Miłości Pragnę. Tymi słowami wprowadził Ksiądz Biskup w treść swojego rozważania, którego przedmiotem stało się Miłosierdzie. Wy, Siostry - mówił Ksiądz Biskup - w swoim imieniu macie zapisaną tę Miłość jako Miłosierdzie. I jesteście tu w dniu odejścia Jana Pawła II do Nieba. Jest jakiś szczególny związek Jana Pawła II z waszym zgromadzeniem i wiele jest tytułów, które trzebaby zauważyć, by ten związek podkreślić. Skupię się na Miłosierdziu, które Jan Paweł II głosił światu. Był Apostołem Miłosierdzia i osadził je jeszcze mocniej w waszym zgromadzeniu i Sanktuarium.

W tym miejscu Biskup Kaliski  uzasadnił tytuł, który wypowiedział wcześniej w odniesieniu do Jana Pawła II, Apostoł Miłosiedzia. Jan Paweł II był Apostołem Bożego Miłosierdzia. Stał się Piotrem we współczesnym świecie, ażeby obwieścić na nowo światu, że Bóg jest i On kocha nas. To ciągle jest orędzie, które Bóg kieruje do świata, ale potrzeba szczególnych akcentów, by ono zabrzmiało, przedarło się przez zgiełk, zamęt w świecie, że Bóg jest i że kocha nas.

Dalej Ksiądz Biskup mówił: Jan Paweł II zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu. Ten akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu był zwieńczeniem pontyfikatu Jana Pawła II, bo jakby z resztką sił przybył jeszcze do Ojczyzny i z bólem wręcz fizycznym poświęcił Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i zawierzył cały świat Bożemu Miłosierdziu. Zrobił to, bo Bóg tak chce, miłości chce, nie krwawej ofiary.

Następnie Ksiądz Biskup zwrócił uwagę na ważne postaci, dzięki którym Miłosierdzie Boże dziś zostaje właściwie rozpoznawane przez ludzi, a które to postaci promował Jan Paweł II. Ludzi tych wybrał Bóg i posłał ich w dzisiejsze czasy, by obwieszczały światu Boże Miłosierdzie. Siostra Faustyna, jedna z Was, Sekretarka Bożego Miłosierdzia, wybrana, by pisała dla ludzi to, co Pan Jezus jej mówił, by pisała wszystko w Dzienniczku, by dzięki tym jej zapiskom ludzie widzieli głębiej i pełniej Boże Miłosierdzie.

Druga postać przywołana przez Księdza Biskupa to św. Ojciec Pio, Szafarz Bożego Miłosierdzia w konfesjonale. Jan Paweł II był z nim bardzo związany, czuł w Ojcu Pio człowieka, którego posłał Pan. Ojciec Pio to Boże Miłosierdzie szafował w konfesjonale i uczynił z sakramentu pokuty sakrament radości, radości w Duchu Świętym, radości, która pojawia się w tym sakramencie jak w żadnym innym.

I jeszcze jedna postać, bł. Matka Teresa z Kalkuty, Szafarka Bożego Miłosierdzia w wymiarze społecznym. Bóg dał jej światło, że ona w człowieku wyrzuconym na margines, skazanym na podłe umieranie dojrzała Chrystusa i obejmowała go swoją miłością, i dokonała przewrotu myślenia ludzi, bo przekonała ich, że ją tolerowali w kraju, w którym za taką pomoc się karało.

Kończąc myśli odnoszące się do współczesnych Apostołów i Szafarzy Bożego Miłosierdzia w świecie, Ksiądz Biskup powiedział, że Jan Paweł II, jak ten Mistrz, uderzał w najpiękniejsze tony Bożego Miłosierdzia. Zatrzymał świat na czymś, co okazało się jest ludziom wspólne i drogie: Bóg, który jest i kocha nas.

W tym miejscu Biskup Stanisław zwrócił się się do Sióstr: Wy, Siostry, w łączności z orędziem Bożego Miłosierdzia, które obwieścił światu Jan Paweł II, żeście przyjrzały się swojemu charyzmatowi. Miłosierdzie Boże - ale jak je rozumieć i pełnić jako zgromadzenie? Dokonałyście pewnych modyfikacji i ubogacenia charyzmatu przez rozpoznanie i działanie. Tu, w Kaliszu, Siostry Matki Bożej Miłosierdzia podejmują rzeczy nowe, ale niezwykle trudne: Dom Miłosierdzia im. Jana Pawła II na ul. Poznańskiej. Te młode Siostry, z wykształceniem, kwalifikacjami to jest też to nowe; przystosowanie budynków, przekonanie do siebie Miasta. To jest z natchnienia Bożego. To jest Boże Miłosierdzie odczytywane przez Jana Pawła II, s. Faustynę, Ojca Pio, Matkę Teresę, i wy to odczytałyście. Szukacie, ale i czynicie to Boże Miłosierdzie. Ono kieruje was bardziej ku Bogu, ale i mocne Bogiem idziecie ku ludziom, ku tej biedzie, otwieracie się na nią, podnosicie tych ludzi, leczycie rany z wielką nadzieją, że się uda, że jest przyszłość dla tych poranionych ludzi.

Na koniec homilii padły słowa życzenia: Życzę Wam, byście tu napełniły się na nowo mocami Bożymi, byście ugruntowały się, że Bóg chce waszego zgromadzenia w dzisiejszych czasach. Jesteście przedłużeniem ale i bogactwem nowym Siostry Faustyny. Sławcie Boże Miłosierdzie, módlcie się o nie dla świata całego i czyńcie je na sposoby, które podjęłyście. Niech św. Józef, Ojciec Bożego Miłosierdzia, tak Ojciec - skoro Maryja jest Matką Bożego Miłosierdzia - niech on was obejmie i wam towarzyszy, a wy za rok znów tu przybądźcie z radością, nadzieją i pragnieniem, by uczcić św. Józefa i złożyć sprawy wasze. On, jak się odezwie do Pana Jezusa, to jemu Jezus nie odmówi.

Przed zakończeniem Eucharystii Siostry zawierzyły zgromadzenie św. Józefowi, a ustami s. Józefy z domu kaliskiego sióstr, podziękowały Księdzu Biskupowi za sprawowaną Mszę Świętą a Kustoszowi Sanktuarium za gościnę.