In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 19 Marca 2011

ks. Łukasz Przybyła

Uroczysty odpust ku czci św. Józefa

Dziś jeden z ważniejszych w ciągu roku dni, jakie dane jest przeżywać wiernym w Kaliskim Sanktuarium. Uroczystość odpustowa ku czci św. Józefa, Oblubieńca NMP, 19 marca.

Galeria

Od wielu dni dało się odczuć przygotowania zmierzające do godnego uczczenia Opiekuna Zbawiciela i przyjęcia setek pielgrzymów, którzy w tym czasie nawiedzają Polski Nazaret. 19 marca od rana do stóp św. Józefa w Kaliskim Obrazie przybywać zaczęli pielgrzymi. Punktem kulminacyjnym i najważniejszym była Suma Odpustowa, której przewodniczył Biskup Kaliski Stanisław Napierała. Sprawował ją w otoczeniu kilkudziesięciu koncelebransów i Kapituły Kolegiackiej. W Bazylice nie zabrakło przedstawiciela żadnej z grup duszpasterskich, działających przy Sanktuarium. Każdy na swój sposób włączył się w przygotowanie i przebieg Liturgii Odpustowej.

Uroczystościom Odpustowym w sobotę, 19 marca, o godzinie 12.00 przewodniczył Biskup Kaliski Stanisław Napierała. Po pozdrowieniu wiernych przez Pasterza Diecezji, przybyłych gości w progach Bazyliki powitał  Proboszcz i Kustosz Sanktuarium, ks. prałat Jacek Plota:

„Szczęśliwy, kto sobie Patrona Józefa ma za Opiekuna, nie zginie” - Tak śpiewamy w starej, tradycyjnej pieśni do św. Józefa.

Uroczystość Świętego Józefa Oblubieńca NMP to największe i najstarsze Święto ku Jego czci. Św. Józef, Patron Kościoła Powszechnego, Patron naszej Diecezji, naszego Miasta, naszego Seminarium i tylu innych dzieł odbiera swoją cześć od ponad 350 lat tu, w Kaliskiej Kolegiacie.

Przez te wieki nieprzerwanie mimo wojen, zaborów i różnych trudności przybywali licznie tu, przed Cudowny Obraz Św. Józefa pielgrzymi, Jego czciciele i ci, którzy pragnęli Mu podziękować czy zawierzyć siebie, swoje rodziny i sprawy. I zostali wysłuchani. Świadczą o tym zapisy w Księgach Cudów i Łask, świadczą liczne vota.

Po wojnie najbardziej rozsławili Świętego Józefa Księża, byli więźniowie obozu w Dachau. A później inne pielgrzymki stanowe czy okolicznościowe kapłanów, zgromadzeń zakonnych męskich i żeńskich. Od ponad 40 lat organizowane są w Kaliszu ogólnopolskie Sympozja Józefologiczne, w tym dwa Kongresy Międzynarodowe.

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Biskupie, pozwól, że z potrzeby serca w roku Twojego podwójnego Jubileuszu, jaki przeżywasz – 30-lecia święceń biskupich i 50-lecia święceń kapłańskich – złożę świadectwo, że najbardziej bez wątpienia rozwój Sanktuarium nastąpił z chwilą utworzenia Diecezji Kaliskiej i nadania jej przez Ojca Świętego za Patrona Św. Józefa, Męża Maryi i Opiekuna Zbawiciela. A największym w dziejach propagatorem kultu stał się pierwszy Biskup Kaliski – Stanisław, który charyzmatycznie wszystko postawił na Świętego Józefa i się nie zawiódł. Świadczą o tym powołane wszystkie dzieła, struktury diecezjalne, zintegrowana diecezja, wzrost świadomości kapłanów i wiernych, że mamy potężnego i skutecznego patrona, że Święty Józef jest tak bardzo kochany i czczony. Nie sposób dziś tu wymienić Twoich, Ekscelencjo, zasług w dziele szerzenia kultu Świętego Józefa, wymienię choćby największe – peregrynacja Kopii Obrazu Św. Józefa Kaliskiego, zaproszenie Ojca Świętego Jana Pawła II do naszego Sanktuarium, a potem dzięki Twojej trosce i staraniom, co miesiąc modlitwy za rodziny i poczęte życie transmitowane przez Radio Maryja i Telewizję TRWAM niemal na cały świat. Te ostatnie tak rozsławiły Sanktuarium, że obecnie przybywa w ciągu roku od 200 – 300 tysięcy pielgrzymów. Powstało ponad 20 nowych zorganizowanych cyklicznych dorocznych pielgrzymek z Polski i z naszej diecezji. W ciągu ostatnich 2 lat stronę internetową Sanktuarium odwiedziło blisko 800 tys. ludzi, dziennie odwiedza stronę około 1500 osób, zostało też ponad 12,500 intencji złożonych tą drogą.

Ekscelencjo, dziękujemy za to wszystko, co czynisz dla wzrostu kultu Świętego Józefa, dziękujemy za przewodniczenie dzisiejszej sumie odpustowej i za wygłoszone Słowo Boże. Niech Święty Józef wyprasza Ci u Jezusa i Maryi potrzebne łaski i dary Ducha Świętego. Zapewniamy Cię też o systematycznej modlitwie przed Cudownym Obrazem.

Miło mi jest powitać wszystkich kapłanów według godności i urzędów, a wśród nich członków Kapituły Kolegiackiej Św. Józefa. Witam całe Wyższe Seminarium Duchowne, kleryków i moderatorów z Księdzem Rektorem na czele. Cieszę się, że są obecne Siostry Zakonne różnych Zgromadzeń, Bractwo Św. Józefa i Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych, Cech Rzemiosł Różnych i Budowlanych, Poczty Sztandarowe. Witam Chór chłopięco-męski naszej Bazyliki, który swoim śpiewem uświetni dzisiejszą uroczystość pod dyrekcją Pana Marka Łakomego.

Ksiądz Prałat poinformował również o dziełach, które udało się ukończyć na tegoroczny Odpust i tych, nad którymi prace trwają: Dziękujemy Bogu i ofiarodawcom, że udało się nam w roku ubiegłym pokryć dach nawy głównej i naw bocznych blachą miedzianą i dokonać innych inwestycji. Obecnie trwa gruntowny, kapitalny remont zakrystii i przedsionka. A dziś radujemy się, że na plebanii obok refektarza powstała nowa Kaplica dla kapłanów. Prosimy pokornie, by Ksiądz Biskup dziś ją poświęcił.

Eucharystii o godzinie 12.00 przewodniczył Biskup Kaliski Stanisław Napierała. Mszę Świętą sprawował w intencji małżeństw i przygotowujących się do nich. Modlił się także, dziękując Bogu za rychłą beatyfikację Jana Pawła II i za wczorajsze przyzwolenie przez Państwo na umieszczanie w placówkach publicznych, w tym w szkołach, krzyża.

W homili Ksiądz Biskup skupił uwagę przybyłych na małżeństwie i rodzinie. Swoje rozważanie oparł na małżeństwie Józefa i Maryi, które stało się podstawą dla zaistnienia rodziny, w której przyszedł na świat Syn Boży. W małżeństwie Józefa i Maryi Bóg potwierdza to, czego dokonał jako Stwórca na początku, gdy stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę i chciał, by tych dwoje byli dla siebie, odkrywali się, zauroczali się, i wszczepił w nich siłę, któraby ich jednoczyła - milość. Jego zamysł wyraża się w małżeństwie mężczyzny i kobiety, ono jest Jego dziełem, On jest jego źródłem; nie jest dziełem człowieka ani żadnej instytucji, ale Boga. Dlatego mówiąc o malżeństwie trzeba je odnosić do stwórczego Bożego zamiaru. To również wynika z natury człowieka. Małżeństwo jest tylko między mężczyzną i kobietą. Tak Bóg zamierzył i to jest wpisane w naturę człowieka.

W oparciu o ten zamysł Ksiądz Biskup powiedział: Jeżeli Boga się pomija i tak ustala się wszelkie relacje między ludźmi, jakby Boga nie było, to następuje zagubienie. Ten chaos w sposób wyrazisty wyraża się w koncepcji małżeństwa. Powstają wtedy pomysły ośmieszające naturę człowieka, czyli małżeństwa dwóch kobiet czy dwóch mężczyzn - mówił. Ubolewał też, że pojawiła się moda, żeby nie zawierać małżeństw i stwierdził, że ludzie zapominają, czym jest małżeństwo.

Ksiądz Biskup dodał również: Pseudozwiązki godzą w małżeństwo, godzą w rodzinę, godzą w człowieka, godzą w dzieci. Nie dopuszczajmy do tego, aby takie opinie były bezkarne, bez napiętnowania społecznego lansowania. Bądźmy mądrzy i odpowiedzialni, ale także odważni, żeby mówić prawdę, a nie udawać, że to jest normalne, że to jest postęp, nowoczesność. To jest dekadencja, która jest wyrazem pogaństwa, bo to wszystko dzieje się w odejściu od Boga.

Stawiając skolei Józefa i Maryję za wzór cnót, Biskup Kaliski apelował o obronę małżeństwa: Wszystkie związki inne, niż związek kobiety i mężczyzny, godzą w rodzinę, człowieka, a przede wszystkim w dzieci. Nie dopuszczajmy do tego, abyśmy takie rodziny lansowali bez napiętnowania społecznego.

W procesji z darami przestawiciele wspólnot parafialnych nieśli nowy ornat z wizerunkiem Jana Pawła II, wyhaftowany przez siostry Westiarki z Warszawy, a także świece, ornat i kustodię do nowopowstałej Kaplicy dla Księży w budynku plebanii. Do ołtarza przyniesiono również naviculum - naczynie na kadzidło, stułę kapłańską z wizerunkiem Jana Pawła II a także dar serca dla parafii św. Piotra i Pawła w Czicie na Syberii, księgę pamiątkową z peregrynacji po Parafii Kopii Wizerunku Jasnogórskiego, ryngraf z  wizerunkiem św. Józefa Kaliskiego oraz kosz owoców i warzyw od rodzin ogrodniczych i sadowniczych z naszej Parafii.

Po zakończonej Eucharystii Ksiądz Biskup poświęcił Kaplicę Księży na Plebanii.

Wszyscy przybyli goście mogli posilić się przygotowaną ciepłą zupą z kuchni polowej. A przybyłych było nie mało - wypełniona po brzegi Bazylika. Wśród nich byli czciciele św. Józefa i pielgrzymi z Warszawy (Radio Warszawa), z Przemyśla, Niepokalanowa, z Warszawy Międzylesia oraz wielu z Diecezji Kaliskiej.

 

Homilia Biskupa Stanisława Napierały - w wersji dźwiękowej - tutaj

Homilia Biskupa Stanisława Napierały - w wersji tekstowej - tutaj

 

O tym wydarzeniu relacjonowało również:

- eKAI - tutaj

- RADIO MERKURY - tutaj

- Polska Agencja Prasowa - tutaj