In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Czwartek, 17 Lutego 2011

ks. Łukasz Przybyła

Spotkanie Rady Duszpasterskiej

W czwartek, 17 lutego w Auli Domu Pielgrzyma odbyło się spotkanie Rady Duszpasterskiej działającej przy Sanktuarium św. Józefa.

Galeria

Mimo wielu obowiązków zaproszenie przyjęło 18 z 20 członków. Kustosz Sanktuarium i Proboszcz Parafii, ks. prałat Jacek Plota przedstawił na początku spotkania cele i zadania Rady Duszpasterskiej w oparciu o postanowienia  Synodu Diecezji Kaliskiej. Przypomniał jednocześnie, że to ciało parafialne jest jednym z wielu głosów doradczych Proboszcza w zakresie działań duszpasterskich i gospodarczych, jakie realizowane są w parafii.

Podczas obrad wybrano Sekretariat Rady Duszpasterskiej, w skład którego weszli: ks. Łukasz Przybyła. ks. Robert Lewandowski i s. Halina. Prowadzący spotkanie Ksiądz Proboszcz przedstawił również wszystkich członków Rady, wskazując jednocześnie na to, że są to osoby różnych stanów, zawodów i profesji, reprezentujące wszystkie dzielnice naszej Parafii.

Przedmiotem refleksji Rady stała się Parafia w jej specyfice i panoramie. Ksiądz Proboszcz przypomniał, że Parafia liczy blisko 9500 mieszkańców, a jej granice sięgają w najodleglejszym miejscu 7,5 km od Kościoła. Na frekwencję podczas Mszy Świętych składa się obecność parafian, ale i sympatyków Sanktuarium, w tym mieszkańców okolicznych śródmiejskich parafii oraz pielgrzymów i czcicieli św. Józefa, którzy nawiedzają Kaliskie Sanktuarium. W oparciu o ostatnie dane podano do informacji, że z ponad 3 tysięcy rodzin zamieszkujących Parafię, kapłana z wizytą duszpasterską przyjęło ponad 2200 rodzin.

Ksiądz Proboszcz wyraził wdzięczność kapłanom, siostrom zakonnym i pracownikom świeckim za pracę na rzecz Parafii i Sanktuarium. Skłonił jednocześnie do dyskusji na temat istniejących grup i wspólnot duszpasterskich oraz do refleksji nad tym, w jaki sposób zachęcić parafian do jeszcze czynniejszego udziału w życiu parafialnym przez zaangażowanie się w poszczególnych licznych wspólnotach.

Podczas spotkania rozmawiano również o propozycjach przygotowania Parafii do uroczystości beatyfikacji Jana Pawła II, która odbędzie się 1 maja w Rzymie. Sugestie będzie można przedstawiać od dziś s. Halinie w Kancelarii Parafialnej. Pojawił się również pomysł stworzenia parafialnej prasy, do zrealizowania którego z calą pewnością dojdzie już niebawem.

Następne spotkanie Rady Duszpasterskiej odbędzie się 14 kwietnia o godzinie 19.00.