In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 29 Maja 2010

Ks. Łukasz Przybyła

XIII Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin Domowego Kościoła

Pod hasłem: "Rodzina słuchająca Pana w codzienności" do św. Józefa przybyła 29 maja 2010 roku XIII Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin Domowego Kościoła gałęzi rodzinnej RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 12.00 w Bazylice św. Józefa.

Galeria

Na pielgrzymkę do Patrona Rodzin, św. Józefa, przyjechały gałęzie Domowego Kościoła z całej Polski. Zawiązanie wspólnoty odbyło się przy udziale Bpa Adama Szala z Przemyśla, Delegata KEP do spraw Ruchu Światło-Życie, ks. Adama Wodarczyka - Moderatora Krajowego Ruchu Światło-Życie i ks. Andrzeja Wodarczyka - Moderatora Generalnego. Wiele wspólnot przybyło ze swoimi duszpasterzami i moderatorami. Obecne były także pary: Krajowa - państwo Mirosław i Jolanta Słoboda ze Szczecina oraz państwo Katarzyna i Marek Dziamscy z Ostrowa Wielkopolskiego, którzy po zapaleniu świecy, symbolu obecności Chrystusa we wspólnocie, jako gospodarze Pielgrzymki powitali wszystkich uczestników spotkania. :Przybyłych gości, jako Kustosz Sanktuarium przywitał również ks. prałat Jacek Plota.

O godzinie 12.30 ks. Jan Mikulski, moderator Unii Kaplanów Chrystusa Sługi wygłosił do zebranych konferencję związaną tematycznie z hasłem, pod jakim pielgrzymi nawiedzili Sanktuarium św. Józefa - "Rodzina słuchająca Pana w codzienności". Następnie organizatorzy przewidzieli Godzinę Świadectw, w której poszczególne rodziny mówiły o swoim nawróceniu i przylgnięciu do Chrystusa i Kościoła oraz o swoich korzeniach w Ruchu Światło-Życie.

O 13.45 pielgrzymi udali się do parku za Bazyliką św. Józefa. Tu odbyło się nabożeństwo majowe, a następnie bezpośrednie przygotowanie do Eucharystii.

Sprawował ją o godzinie 17.00 Biskup Kaliski Stanisław Napierała przy udziale Bpa Adama Szali z Przemyśla i wielu kapłanów - moderatorów Domowego Kościoła, w tym także proboszcza parafii sanktuaryjnej, ks. prałata Jacka, będącego jednoczesnie moderatorem parafialnego Kręgu Rodzin Domowego Kościoła. Mszę Świętą odprawiano na specjalnie przygotowanym oltarzu z tyłu Bazyliki od strony parku.

Organizatorzy zadbali o wiele szczegółów, w tym o ciepłe i zimne posiłki, toalety, noclegi w Domu Pielgrzyma, przygotowanie liturgii i przebieg całego spotkania w rodzinnej i modlitewnej atmosferze. Do pomocy włączyli się także parafianie, którzy rozprowadzali drożdżówki, pączki i pamiątki z Sanktuarium wśród przybyłych pielgrzymów.