In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Czwartek, 13 Maja 2010

12. Ogólnopolska Pielgrzymka Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Ochrony Środowiska i Służb Komunalnych

Po raz dwunasty do Sanktuarium św. Józefa przybyła 13 maja 2010 roku Ogólnopolska Pielgrzymka Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Ochrony Środowiska i Służb Komunalnych. Świętemu Józefowi w Jego Sanktuarium pielgrzymi powierzyli troski swoich rodzin i miejsc pracy, biorąc udział w Eucharystii sprawowanej przez Wikariusza Biskupiego, ks. prałata Henryka Szymca.

Galeria

Pracownicy służb komunalnych, zrzeszeni w rozmaitych zawodach i piastujący wielorakie stanowiska w całym kraju, nawiedzili Polski Nazaret wraz z Przewodniczącym Prezydium Krajowej Rady Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, panem Maciejem Jastrzębskim z Jaworzna oraz Krajowym Duszpasterzem, ks. Grzegorzem Krząkałą z Katowic. Po zakończonej Eucharystii ks. Grzegorz zawierzył pracowników służb komunalnych św. Józefowi w Kaplicy Cudownego Obrazu.

Za organizację pobytu w Kaliszu odpowiedzialne jest środowisko Wodociągów Kaliskich z Prezesem Romanem Wiertelakiem, który po Mszy Świętej zaprosił wszystkich na wspólny posiłek. Po nim pątnicy udali się do Lichenia, oddać pokłon Matce Boskiej Bolesnej, Pani Licheńskiej.

XII Ogólnopolska Pielgrzymka Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Ochrony Środowiska i Służb Komunalnych do św. Józefa Kaliskiego ma swoje korzenie w społeczności pracowników Wodociągów Częstochowskich, a szczególnie w osobach panów Andrzeja Grzeluszki i Henryka Żubertowskiego, którzy przed jedenastoma laty zachęcili Prezydium Krajowe wizją spotkania się z Opiekunem Zbawiciela. Od tego czasu, wraz z Przewodniczącym Prezydium Krajowej Rady Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, panem Maciejem Jastrzębskim z Jaworzna św. Józef gości w progach Polskiego Nazaretu ludzi zrzeszonych w zakładach służb komunalnych.