In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Czwartek, 29 Kwietnia 2010

Ks. Łukasz Przybyła

Relikwie św. Jana Vianneya
w Bazylice św. Józefa

W przeżywanym Roku Kapłańskim otrzymaliśmy możliwość bezpośredniego uczczenia relikwii św. Jana Vianneya, które 29 kwietnia 2010 roku nawiedziły Sanktuarium Świętego Józefa.

Galeria

Relikwie zostały wprowadzone do Bazyliki o godzinie 10.00 w obecności kapłanów z pięciu dekanatów: Kaliskiego I, Mikstackiego, Gołuchowskiego, Raszkowskiego i Stawiszyńskiego. Relikwiarz Świętego Proboszcza z Ars wnieśli do Bazyliki proboszczowie: Ks. Prałat Jacek Plota, Ks. Prałat Andrzej Gaweł, Ks. Prałat Bolesław Stefaniak i Ks. Prałat Andrzej Kodłubaj.

Przybyłe do Sanktuarium relikwie są relikwiami pierwszego stopnia; to kość przedramienia św. Jana Vianneya, znajdująca się w relikwiarzu w formie szkatuły. Po usytuowaniu relikwii na specjalnie przygotowanym ołtarzu powitania dokonał Kustosz Sanktuarium św. Józefa, ks. prałat Jacek Plota:

Święty Janie Mario!

Patronie wszystkich kapłanów! Z wielką radością i miłością Cię witamy. Serca nasze przepełnione są wdzięcznością, że nawiedzasz w znaku Twoich świętych relikwii Sanktuarium Świętego Józefa, gdzie od wieków jest czczony Święty Józef, małżonek Maryi i Opiekun Zbawiciela. To tutaj przybywają w ciągu roku pielgrzymi różnych stanów i zawodów, a wśród nich kapłani diecezjalni i zakonni, neoprezbiterzy, seniorzy a także seminarzyści. To tutaj ponad 60 kapłanów pełni posługę spowiedniczą.

Od 65 lat co roku pielgrzymują właśnie 29 kwietnia księża byli więźniowie obozu w Dachau, a także inni kapłani i świeccy, którzy niejako kontynuują pielgrzymkę wdzięczności Św. Józefowi za cudowne ocalenie z Obozu, wspominając równocześnie tych, którzy oddali życie a także cierpieli za wolność Kościoła i naszej Ojczyzny.

Popatrz Św. Janie Mario, dziś są z nami i w ciągu całego dnia będą przybywać kapłani wraz z siostrami zakonnymi i ludem Bożym z piętnastu dekanatów naszej kaliskiej diecezji. Nawiedzasz nasze Sanktuarium w Roku Kapłańskim i w Tygodniu Modlitw o powołania kapłańskie, aby nam pomóc bardziej docenić niezastąpioną rolę, jaką kapłani spełniają w Kościele i w świecie.

Pragniemy uprosić dla wszystkich kapłanów świętość i modlić się o nowe, święte powołania kapłańskie i zakonne „bo żniwo wielkie, a robotników mało.” Twoja obecność wśród nas niech będzie zaproszeniem do spotkania z Bogiem w modlitwie, słuchania Jego głosu, pojednania z Nim w adoracji. Jak sam z miłością kontemplowałeś Hostię, tak i nas nieumiejących się modlić, zachęcaj słowami: „Nie trzeba wiele mówić, by dobrze się modlić. Wystarczy otworzyć swoje serce i radować się świętą obecnością Jezusa”. Ucz nas słuchać Słowa Pana. Niech ono odciśnie się na naszym życiu i kształtuje nasze myślenie. Zanurz nas w potoku Bożego miłosierdzia, abyśmy odeszli stąd oczyszczeni, gdyż Pan ciągle nas szuka w swojej niezgłębionej miłości.

Boże, nasz Ojcze, dzięki Ci składamy za Świętego Jana Marię. Niech wielu z nas przyprowadzi do Ciebie, tak jak wielu przyprowadził w czasie swego ziemskiego życia. Daj Twojemu ludowi wielu świętych kapłanów, którzy będą głosić chwałę Twojego imienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen."

W ciągu kolejnych godzin przy relikwiach modlili się kapłani z dekanatów: Ostrzeszowskiego, Opatóweckiego, Koźminkowskiego, Błaszkowskiego, Ołobockiego, Kaliskiego II, Odolanowskiego, Grabowskiego oraz Ostrowskiego I i II. Poszczególne dekanaty adorowały relikwie w godzinach 10-12, 12-14, 14-16 i 16-18. Przed południem Eucharystię dla pierwszych pięciu dekanatów odprawił ks. Prałat Andrzej Gaweł, Dziekan Dekanatu Kaliskiego I, a homilię wygłosił ks. Jarosław Powąska, wikariusz Bazyliki św. Józefa. O godzinie 14.00 konferencję dla kapłanów wygłosił ks. Marek Dziewiecki z Radomia a Eucharystii przewodniczył ks. kanonik Ryszard Wachowiak z Mikorzyna. Ostatnią Mszę Świętą w obecności relikwii, poprzedzoną również konferencją ks. Marka Dziewieckiego, sprawował ks. infułat Tadeusz Szmyt z Ostrowa Wielkopolskiego a homilię wygłosił ks. bp Teofil Wilski.

O godzinie 18.00 relikwie św. Jana Vianneya opuściły Sanktuarium św. Józefa i zostały przewiezione do Poznania skąd powrócą do Francji. W ciągu całego dnia wielu wiernych spontanicznie przybywało i oddawało cześć Świętemu Proboszczowi z Ars, a towarzyszyła im modlitwa i adoracja prowadzona przez wikariuszy Sanktuarium św. Józefa.