In English In Italiano Auf Deutsch
/ Home / Aktualności
Sobota, 17 Kwietnia 2010

ks. Łukasz Przybyła

Diecezjalne dziękczynienie za kanonizację św. Ks. Abpa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

11 października 2009 roku w Watykanie Ojciec Święty Benedykt XVI dokonał wyniesienia na ołtarze błogosławionego arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, metropolity warszawskiego i założyciela Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi. Diecezjalne dziękczynienie za ten fakt dokonało się 17 kwietnia 2010 w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

Galeria

Dziękczynienie to zbiegło się z pielgrzymką Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi z różnych stron Polski i z oficjalnym przekazaniem dla Sanktuarium św. Józefa relikwii Świętego Arcybiskupa. W diecezjalnym dziękczynieniu wzięły udział delegacje sióstr z Domu Prowincjalnego w Poznaniu, z Domu Seminarium Duchownego w Poznaniu, Siostry Postulantki z Poznania oraz z Domów w Szamotułach, Gorzowie Wielkopolskim, Wieleniu, Gdańsku, Mikstacie, Wałbrzychu, Koszalinie, Świdnicy i w Trzciance.  Obecne były także dzieci z placówek wychowawczo-opiekuńczych prowadzonych przez Siostry Franciszkanki, chór parafialny z Mikstatu, podopieczni z Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu, Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych oraz Siostry Przełożone kaliskich domów zakonnych.

O godzinie 11.00 dzieci ze Świetlicy w Mikstacie przedstawiły spektakl ukazujący sylwetkę św. Abpa Szczęsnego Felińskiego. Po nim wystąpienie przybliżające święte życie Arcybiskupa Warszawskiego miała Matka Bolesława Dębska - Matka Prowincjalna Prowincji Poznańskiej. o godzinie 12.00 pielgrzymi wzięli udział w Eucharystii sprawowanej przez Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierałę.

Na Mszy Świętej Siostry przekazały na ręce Księdza Biskupa i Księdza Prałata Jacka Ploty relikwie św. Ks. Abpa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, które będą odtąd znajdowały się wśród pozostałych, wcześniej podarowanych relikwii i podanych do publicznej czci.