In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Poniedziałek, 12 Kwietnia 2010

Ks. Łukasz Przybyła

Dzień Świętości Kapłańskiej

Każdego roku po Święcie Miłosierdzia Bożego prezbiterium Diecezji Kaliskiej obchodzi Dzień Świętości Kapłańskiej. 12 kwietnia 2010 roku do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu przyjechali kapłani diecezjalni i zakonni z całej diecezji, by wspólnie się modlić o własne uświęcenie.

Galeria

Spotkanie kapłanów rozpoczęło się o godzinie 10.00 w Katedrze Kaliskiej. Tu została wygłoszona konferencja ascetyczna a po niej wystawienie Najświętszego Sakramentu i możliwość skorzystania z  sakramentu pokuty i pojednania.

O godzinie 11.30 z Katedry Kaliskiej wyruszyła procesja kapłanów do Bazyliki św. Józefa, w której sprawowano uroczystą koncelebrę. Przewodniczył jej Biskup Teofil Wilski, Biskup Pomocniczy Diecezji Kaliskiej, który obchodzi w tym roku Złoty Jubileusz Kapłaństwa i 15-lecie Sakry Biskupiej. Obok Biskupa Teofila stanęli: Pasterz Diecezji Kaliskiej, Ks. Bp Stanisław Napierała, Prymas Polski Abp Henryk Muszyński, Arcybiskup Gnieźnieński, Metropolita Poznański Stanisław Gądecki oraz Biskupi Pomocniczy Archidiecezji Gnieźnieńskiej - Bp Bogdan Wojtuś i Bp Wojciech Polak. Nieobecnego Abpa Henryka Hozera, Arcybiskupa Diecezji Warszawsko-Praskiej, reprezentował ks. prałat Jerzy Gołębiewski, Wikariusz Biskupi.

Powitania i przedstawienia gości dokonał Biskup Kaliski Stanisław Napierała. Wspomniał także o obecnych przy ołtarzu jedenastu kapłanach Diecezji Kaliskiej obchodzących 50-lecie kapłaństwa i ośmiu srebrnych Jubilatach. Powitał przybyłych kleryków i diakonów oraz zgromadzone siostry zakonne i wszystkich wiernych.

Główny Celebrans a zarazem Jubilat wygłosił do kapłanów Słowo Boże, w którym połączył kilka motywów: Diecezjalny Dzień Świętości Kapłańskiej, Rok Kapłański, zbliżające się beatyfikacje ks. Jerzego Popiełuszki i Papieża Jana Pawła II, jubileusze kapłańskie oraz atmosferę towarzyszącą przeżywanej w tych dniach Żałobie Narodowej.

Po zakończonej Eucharystii Biskup Stanisław Napierała w imieniu kapłanów i swoim złożył Biskupowi Teofilowi Wilskiemu życzenia z okazji 50-lecia Kapłaństwa i 15-lecia Sakry Biskupiej, podobnie po nim uczyniły delegacje kleryków, władz miejskich, neokatechumenatu, Bractwa Więziennego, Duszpasterstwa Środowisk Twórczych i innych grup duszpasterskich.

Biskupi udali się także do Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa Kaliskiego, gdzie zawierzyli duchowieństwo Diecezji Kaliskiej Opiekunowi Zbawiciela. Następnie wszyscy udali się do Seminarium Duchownego, gdzie przygotowano posiłek.

O tym wydarzeniu pisał również: www.episkopat.pl :

Jubileusze 50-lecia kapłaństwa i 15-lecia święceń biskupich obchodzi w tym roku biskup Teofil Wilski. Okazją do dziękczynienia za nie będzie Dzień Świętości Kapłańskiej, obchodzony w diecezji kaliskiej 12 kwietnia.

15. rocznica nominacji pierwszego sufragana kaliskiego – bp. Teofila Wilskiego – minęła 8 kwietnia. Sakrę biskupią otrzymał 8 maja 1995 r. z rąk abp. Jerzego Stroby. Drogę kapłańską rozpoczął zaś 11 czerwca 1960 r., kiedy to przyjął z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego święcenia kapłańskie.

Szczególną okazją do dziękczynienia Bogu za te jubileusze będzie Dzień Świętości Kapłańskiej, w poniedziałek po Niedzieli Miłosierdzia Bożego. 12 kwietnia kapłani diecezji kaliskiej zgromadzą się na modlitwie i medytacji, najpierw w katedrze, a potem w procesji przejdą do sanktuarium św. Józefa, gdzie w południe będą koncelebrować Mszę św. Głównym celebransem będzie Biskup Jubilat, który również wygłosi słowo i podzieli się doświadczeniami swego kapłaństwa i biskupstwa.

„W ciągu piętnastu lat pozwolił się poznać swoją pełną miłości gorliwością, życzliwością, dobrocią, cierpliwością, oddaniem, kompetencją. Przede wszystkim jednak głęboką wiarą i modlitwą połączoną z ofiarą cierpienia” – mówi o bp. Wilskim ordynariusz kaliski bp Stanisław Napierała.

Posługę pasterską bp Wilski rozpoczął w maju 1995 r. Jako motto biskupiego posługiwania wybrał słowa „Służyć ojcostwu Boga” (Paternitati servire Dei). „Kiedy przyszedłem do diecezji kaliskiej natychmiast zostałem włączony w peregrynację obrazu św. Józefa po diecezji i dzięki temu przeżyłem wielką radość i korzyść osobistą, duchową, bo choć św. Józef nigdy nie był mi daleki, to jednak nigdy tak bliski, jak stał się tutaj” – wspomina w wywiadzie dla pisma diecezjalnego „Opiekun”.

Biskup Teofil Wilski urodził się 16 października 1935 r. w Skubarczewie. Jak zaznacza, w jego duchowość i powołanie wpisała się jego mama. Wspomina, że kiedy szedł do gimnazjum powiedziała: „Gdybym miała tak blisko do kościoła, jak ty będziesz miał teraz, to codziennie byłabym w kościele. I czytałabym książki”. Te słowa wziął sobie do serca i z posługi ministranckiej przy ołtarzu i lektury książek o świętych i misjonarzach zrodziło się jego powołanie kapłańskie.

Do kapłaństwa przygotowywał się w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Święcenia prezbiteratu otrzymał w katedrze gnieźnieńskiej 11 czerwca 1960 r. z rąk prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego. Przez dwa lata był wikariuszem w parafii Kcynia koło Nakła. Potem rozpoczął studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uwieńczone doktoratem z teologii w 1968 r. Rozpoczął wykłady w seminarium duchownym i pracę w kurii jako notariusz. W 1982 r. został ojcem duchownym w seminarium, a sześć lat później – rektorem. Wówczas związał się z Drogą Neokatechumenalną. Do dziś stara się posługiwać w różnych wspólnotach i z uznaniem opowiada, że Droga „uczy odniesienia Słowa Bożego do siebie w codziennym życiu, pogłębia ducha wspólnoty i rozumienie Kościoła”.

Biskup Teofil Wilski należy do najwybitniejszych w Polsce teologów trynitarnych, czyli zajmujących się tematyką Trójcy Świętej. Od 15 maja 1995 roku jest wikariuszem generalnym diecezji kaliskiej. Dzięki jego inicjatywie w roku 2002 powstało Apostolstwo Modlitwy w intencji rodzin. W Konferencji Episkopatu Polski współprzewodniczy pracom Zespołu ds. Dialogu ze Wspólnotą Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.