In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Niedziela, 28 Października 2007

Jubileusz 60-lecia
życia zakonnego s. Marii Rokity

28 października 2007 roku, w Uroczystość Poświęcenia Własnego Kościoła, s. Maria Rokita, Służebniczka Starowiejska, pracująca w Sanktuarium Świętego Józefa, obchodziła Jubileusz 60-lecia życia zakonnego.

Galeria

Od kilku lat s. Maria pracuje w naszym Sanktuarium, pełniąc "posługę Marty" w Domu Sióstr Zakonnych. Na Mszę św. Jubileuszową, sprawowaną o godz. 12.30 przybyli kapłani, na których drodze życia stanęła ze swoją posługą i dobrym słowem Czcigodna Jubilatka. Obecni byli: Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Redemptoris Mater w Warszawie, ks. Alojzij Oberstar, Ks. Wicerektor Eugeniusz Andrzejewski, Ks. Kanonik Sikorz z Zawiercia i Ks. Profesor Janusz Gajda z Zawiercia. Obecne były także licznie zgromadzone Siostry Służebniczki Starowiejskie na czele z Siostrą Prowincjalną Heleną Królikowską.

W homilii wygłoszonej przez ks. Eugeniusza Andrzejewskiego znalazło się miejsce na wymienienie najważniejszych posług, w których podczas wszystkich lat życia zakonnego realizowało się powołanie Siostry Jubilatki.

Wdzięczność za pracę w Cieniu Świętego Józefa i słowa życzeń skierował w specjalnie wystosowanym liście do Siostry Marii Rokity Biskup Kaliski Stanisław Napierała i Kustosz Sanktuarium Świętego Józefa, Ks. Prałat Jacek Plota.

Uroczystość uświetniła swoją obecnością najbliższa rodzina s. Marii, licznie zgromadzeni parafianie oraz Chór Chłopięco-Męski Bazyliki Kaliskiej.

Jesteśmy wdzięczni s. Marii za dobro i wysiłek, który wkłada dla szerzenia kultu Świętego Józefa oraz za ubogacanie swoją osobą, słowem i życzliwością wspólnotę Sióstr i Kapłanów pracujących w Sanktuarium. Życzmy kolejnych pięknych Jubileuszy, ale przede wszystkim szczególnej opieki Świętego Józefa i Bożego Błogosławieństwa w realizowaniu powołania zakonnego.

Szczęść Boże!