In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Piątek, 26 Marca 2010

ks. Łukasz Przybyła

Bierzmowanie młodzieży parafialnej
III Klas Gimnazjalnych

W piątek 26 marca w Bazylice św. Józefa 82 uczniów szkół gimnazjalnych III klas otrzymało z rąk Biskupa Pomocniczego Teofila Wilskiego sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. To nasi młodzi parafianie, którzy w trzyletnim cyklu przygotowywali się do bierzmowania pod kierunkiem ks. Łukasza Przybyły. W tym czasie brali udział w cyklicznych katechezach, nabożeństwach i pielgrzymce na Górę Krzyża Jubileuszowego.

Galeria

Msza Święta z udzieleniem sakramentu Ducha Świętego Młodym odprawiona została o godzinie 18.00. Sprawował ją wraz z Księdzem Biskupem ks. prałat Jacek Plota, Kustosz Sanktuarium, obecni byli również kapłani z naszej parafii oraz katecheci, w których szkołach uczniowie uczestniczą w katechezie. Gimnazjaliści wraz rodzicami aktywnie włączyli się w przygotowanie liturgii i wysłuchali Słowa Bożego skierowanego przez Biskupa Teofila pod ich adresem. Każdy z uczniów przystępujący do Sakramentu bierzmowania otrzymał pamiątkowy krzyż, który wręczali przedstawiciele rodziców podczas liturgii udzielenia sakramentu. A jako dar dla Sanktuarium młodzież złożyła ornat z pasami, które będą go charakteryzowały w okresie Paschalnym, Dniach Maryjnych i mszach świętych wotywnych o Bożym Miłosierdziu.

Uroczystość uświetniła swoją obecnością, śpiewem i grą młodzież przygotowana przez Państwo Grażynę i Andrzeja Dziedziaków. Były to: Zespół Instrumentalny SALTARELLO z Gimnazjum nr 9 w Kaliszu, Chór Dziewczęcy GAUDIUM ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Kaliszu oraz Zespół Wokalny Niepublicznego Gimnazjum EDUKATOR w Kaliszu. Składamy szczególne wyrazy wdzięczności młodzieży i nauczycielom, którzy pomogli wniknąć w istotę liturgii i przeżyć ją głęboko wszystkim uczestnikom. Dziękujemy rodzicom, rodzinom i świadkom za obecność przy swych dzieciach w tak doniosłym dla całych rodzin dniu.

Modlitwa za młodzież, która przyjęła sakrament bierzmowania:

Duchu Przenajświętszy, Pocieszycielu, uświęcający dusze nasze, racz mi udzielić daru mądrości, abym poznał i umiłował prawdę wiekuistą i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne. Daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile dozwala nieudolność ludzka. Daj mi dar umiejętności, abym się przekonał o nicości swojej i wszelkich rzeczy stworzonych. Żebym wszystko odnosił do Boga według uczuć Serca Jezusowego, a gardził marnościami tego świata. Daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą. Daj mi dar mocy, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony. Daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się do służby Bożej odnosi. Daj mi dar bojaźni Bożej, abym pilnie unikał wszystkiego, co by Cię obrazić mogło, abym się bał grzechu bardziej niż śmierci, a to jedynie dla miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty, dodaj mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał, i ducha umartwienia, abym zadość uczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty, serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen.