In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Czwartek, 4 Marca 2010

ks. Łukasz Przybyła

Relikwie Bł. Marii Stelli i Towarzyszek
w Bazylice św. Józefa

W ramach pierwszoczwartkowych spotkań modlitewnych do Bazyliki Świętego Józefa, 4 marca wprowadzone zostały kolejne relikwie, tym razem 11 Błogosławionych Męczenniczek z Nowogórdka, Sióstr ze Zgromadzenia Najświętszej Rodziny z Nazaretu – bł. Marii Stelli i Towarzyszek.

Galeria

Temat spotkania zawarty został w słowach: „Ofiara Sióstr przyjęta - rodziny oraz życie mężów i ojców uratowane.”

Licznie przybyłych uczestników spotkania powitał Kustosz Sanktuariu św. Józefa, ks. prałat Jacek Plota. Nawiązał on w powitaniu do miesiąca marca, jako czasu szczególnie poświęconego św. Józefowi: „W naszym Sanktuarium przez cały marzec codziennie po każdej Mszy Świętej odmawiamy Litanię do św. Józefa, w każdą środę o godz. 17.45 śpiewamy Godzinki ku czci Św. Józefa. Natomiast od 10 do 18 marca zostanie odprawiona dziewięciodniowa Nowenna do naszego Wielkiego Patrona i Orędownika, poprzedzająca Uroczystość Odpustową Świętego Józefa 19 marca. Podczas tej Nowenny będziemy polecać św. Józefowi wszystkie intencje, podziękowania i prośby nadesłane i złożone przez wiernych. Są to dla Świętego Józefa dni pełne chwały, a dla Jego czcicieli czas szczególnej łaski. Po raz kolejny staje przed nami Św. Józef  jako  wielki obrońca życia, małżonek Maryi i Opiekun Syna Bożego. Pokorny, milczący Święty, który mówi do nas swoimi czynami. Uczy cichej i  ofiarnej służby rodzinie i życiu, służby zakorzenionej w głębokiej wierze i poddaniu woli Bożej, służby Miłości.”

 Modlitwę przed Cudownym Obrazem poprowadziły Siostry Nowicjuszki, Nazaretanki z Ostrzeszowa. Konferencję „O tym, co wydarzyło się w Nowogródku: przed II wojną światową, w czasie jej trwania i co po Męczeństwie Sióstr z 1943 roku” powiedziały: s. Józefa Kobiela, s. Barbara Gromada, s. Adriana Piechowska oraz świadkowie: Hanna Helszer i Tadeusz Kułakowski – przedwojenni uczniowie szkoły prowadzonej przez Siostry Nazaretanki w Nowogródku.

Obraz

W czasie Eucharystii koncelebrowanej pod przewodnictwem Ks. Bpa Aleksandra Kaszkiewicza, biskupa grodzieńskiego, przewodniczącego Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi, przekazane zostały Relikwie błogosławionych Sióstr na ręce Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierały. Kwiaty wniosły s. Bożena Gosztyła – asystentka prowincjalna Prowincji Imienia Maryi z Krakowa, relikwie S. Bożena Flak, asystentka generalna Zgromadzenia Najświętszej Rodziny z Nazaretu z Rzymu oraz obraz z wizerunkiem Błogosławionych S. Maria Błaszczyk, przełożona Prowincji Najświętszego Imienia Jezus z Warszawy i S. Nereusza Podzielińska, przełożona Prowincji Błogosławionych Sióstr Męczenniczek z Białorusi. Natomiast w procesji z darami wniesione zostały stuła, ornat, palmy, kosz z intencjami, kopia cudownego obrazu, dary serca na Radio Maryja, chleb i winogrono, dary eucharystyczne.

Podczas Mszy Świętej śpiewały połączone chóry: Dziecięco-młodzieżowy Chór Szkól Nazaretańskich z Kalisza oraz Chór Sióstr Nazaretanek pod dyrekcją s. Karen Trafankowskiej.

 Przed błogosławieństwem w Kaplicy Świętego Józefa Biskup Grodzieński odmówił Akt zawierzenia rodzin Świętemu Józefowi a po zakończonej Eucharystii wierni mogli uczcić Relikwie Błogosławionych Męczenniczek z Nowogródka przez ucałowanie.

Wśród obecnych gości na pierwszoczwartkowym spotkaniu byli obecni: Biskup Kaliski Stanisław Napierała, Biskup Pomocniczy Teofil Wilski, kapłani z miejsc i wspólnot, w których posługują siostry nazaretanki, S. Bożena Flak - asystentka generalna z Rzymu, Siostry Prowincjalne i siostry z zarządów prowincjalnych z Krakowa, Grodna i Warszawy, S. Miriam Joseph Mikol - radna prowincjalna z Rzymu, Siostry przełożone i siostry z różnych domów nazaretańskich, przedstawiciele z rodzin bł. Sióstr Męczenniczek i wychowankowie bł. Sióstr, nauczyciele i uczniowie nazaretańskich szkół i świetlicy, członkowie ze Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny.