Facebook In Englisch In Italiano Auf Deutsch
Dom Pielgrzyma im. Św. Józefa
Środa, 23 Grudnia 2009

Słowo Biskupa Kaliskiego do diecezjan
na Boże Narodzenie 2009 roku

Drodzy Diecezjanie,

Ks. Bp Stanisław NapierałaMaryja „porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie” (Mt 2,7). Był przy niej Józef – jej małżonek, tylko on. Kiedy przybyli pasterze, znaleźli „Maryję, Józefa i Niemowlę leżące w żłobie” (Łk 2,16); znaleźli Świętą Rodzinę, Rodzinę naszego Zbawiciela.

Boże Narodzenie jest świętem rodzin. Pozdrawiam wszystkie rodziny w Diecezji. Życzę im radości z bycia razem nie tylko w wigilijny wieczór i w święta, ale jak najczęściej, najlepiej codziennie, chociaż na chwilę, a koniecznie w niedzielę.

Życzę radości wszystkim, również tym, którym życie tak się ułożyło, że nie mają rodziny i są samotni.

Życzę radości głębokiej i pełnej, płynącej z Miłości, która objawiła się w Bożym Narodzeniu. Uwierzmy w tę Miłość, otwórzmy się na jej przyjęcie. Niech ona napełni nas i nam towarzyszy we wszystkie dni roku 2010. Głośmy ją i bądźmy jej świadkami.

Bracia i siostry,

27 grudnia, wchodzi w życie Pierwszy Synod Diecezji Kaliskiej, który określił nasze prawo diecezjalne. Odtąd będziemy się nim kierować i będzie ono obowiązywać wszystkich: duchownych, świeckich i osoby zakonne.

Prawo to zostało wydane drukiem już w marcu bieżącego roku. Powinno znaleźć się w każdej rodzinie. Jest do nabycia lub można je zamówić w biurach parafialnych albo w Kurii Diecezjalnej.

Wszystkim błogosławię znakiem krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Bp Kaliski Stanisław Napierała