In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Niedziela, 5 Czerwca 2022

Odpust Opieki
Świętego Józefa

Ewa Kotowska-Rasiak

Chcemy, żeby Jan Paweł II nie tylko był tym, kogo wspominamy, ale przede wszystkim był dzisiaj dla nas nauczycielem, jak pięknie i dobrze żyć – mówił biskup kaliski Damian Bryl, który przewodniczył sumie odpustowej ku czci Opieki Świętego Józefa. Odpust połączono z 25. rocznicą wizyty Jana Pawła II w Kaliszu, która miała miejsce 4 czerwca 1997 r.

Odpust Opieki Świętego Józefa

Witając przybyłych na uroczystości odpustowe ks. prałat Jacek Plota przypomniał, że początki odpustu Opieki św. Józefa sięgają połowy XVIII w., kiedy to rajcy miasta Kalisza po raz pierwszy udali się przed Cudowny Obraz św. Józefa, aby błagać go o opiekę, by chronił gród od klęsk i nieszczęść. Do tradycji powrócono 30 lat temu. - Wspominamy i dziękujemy Bogu za przyczyną św. Józefa za pielgrzymkę Jana Pawła II i za jego przesłanie. Powiedział wówczas: „Dziękuję Opatrzności Bożej, za to, że dane mi jest nawiedzić Wasze Miasto /…/ Jakże raduję się, że tę Ofiarę Eucharystyczną sprawuję w Sanktuarium św. Józefa. To sanktuarium ma bowiem szczególne miejsce w dziejach kościoła i narodu.” Ojciec św. jest dziś obecny wśród nas w znaku relikwii krwi, a także jest tron papieski, który był użyty podczas koncelebry – powiedział kustosz Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

W homilii biskup kaliski podkreślał, że chrześcijanin to ten, który otwiera swoje serce i pozwala, żeby Duch Święty mógł przez niego działać. - To ten, który otwierając się na działanie Ducha Świętego nie boi się żyć radykalnie tym dziedzictwem, które zostawił Jezus, czyli Jego Ewangelią – stwierdził kaznodzieja.

Wskazał, że człowiekiem, który żył nowym życiem, przeniknięty mocą Ducha Świętego bez wątpienia był św. Jan Paweł II, który 4 czerwca 1997 r. odwiedził Kalisz. – Ta wizyta była ważna dla mieszkańców Kalisza i pielgrzymów, którzy tu przyszli, ale także dla Ojca Świętego, który powiedział: „Jakże raduję się, że tę Ofiarę Eucharystyczną sprawuję w sanktuarium św. Józefa. To sanktuarium ma bowiem szczególne miejsce w dziejach Kościoła i narodu”- mówił celebrans.

Podzielił się świadectwami osób, które były bezpośrednio zaangażowane w pielgrzymkę Jana Pawła II do Kalisza. Przytoczył fragmenty wypowiedzi: pierwszego biskupa kaliskiego Stanisława Napierały, ks. Andrzeja Gawła, proboszcza katedry, Wojciecha Bachora, ówczesnego prezydenta Kalisza i Elżbiety Kałuży-Maniewskiej.

Akcentował, że przesłanie Papieża sprzed 25 lat nie straciło na swej aktualności. Wskazał na trzy myśli Jana Pawła II z tamtej pamiętnej homilii.

Pierwszą z nich jest godność człowieka. – Te słowa, które Papież mocno odnosił do tego, byśmy szanowali szczególnie życie poczętych dzieci i osoby starsze u kresu swojego życia, szczególnie chore, trzeba nam dzisiaj powtórzyć. Te słowa w kontekście wojny na Ukrainie i tego okrucieństwa trzeba nam przypominać i trzeba, żeby poruszały nas i motywowały, żebyśmy jednoznacznie opowiadali się za godnością – zauważył hierarcha.

Akcentował, że każdy człowiek jest ważny i każdy ma prawo do szacunku, który wynika z jego godności. - Należy troszczyć się o to, żeby godność człowieka była uszanowana w tym wszystkim, co się dzieje między nami na co dzień w różnych relacjach, w naszych rodzinach, instytucjach, stowarzyszeniach, wspólnotach – wskazał duchowny.

Druga myśl dotyczyła rodziny. - To przesłanie Papieża o rodzinie szczególnie jest nam bliskie we wszystkie pierwsze czwartki. Chcemy wszystkim głosić, ale też świadczyć, jak ważna jest rodzina, jak ważne jest, żebyśmy troszczyli się o jakość życia naszych rodzin i jak ważne, żebyśmy także dzisiaj modlili się, żeby miłość była rozumiana jako bezinteresowny dar z samego siebie – powiedział ordynariusz diecezji kaliskiej.

Trzecia myśl to wartość życia rozumianego jako dar. Biskup przytoczył najbardziej znamienne słowa Papieża dotyczące życia. - „Miarą cywilizacji - miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury - jest jej stosunek do życia. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej. Choćby nawet miała wielkie osiągnięcia gospodarcze, techniczne, artystyczne oraz naukowe” – cytował bp Bryl.

Przytoczył też słowa Matki Teresy wypowiedziane przez Jana Pawła II w Kaliszu: „Jeżeli matce wolno zabić własne dziecko, cóż może powstrzymać ciebie i mnie, byśmy się nawzajem nie pozabijali?”.

- Dzisiaj chcemy wspominać wydarzenia sprzed 25 lat, ale chcemy także podjąć twórczy namysł nad tym papieskim wezwaniem. Chcemy je dalej podejmować. Chcemy, żeby wskazywało nam kierunki naszych zaangażowań. Chcemy, żeby było ważnym odniesieniem naszych decyzji, wyborów tych większych i mniejszych – przekonywał biskup kaliski.

Po komunii św. biskup kaliski Damian Bryl odmówił akt zawierzenia diecezji kaliskiej i miasta Kalisza św. Józefowi.

Podczas uroczystości Papieskim Medalem Benemerenti uhonorowani zostali: s. Helena Janiszewska ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Małgorzata Chrzanowska, Jolanta Siwak, Ewa Węgier-Szewczyk, Wojciech Bachor.

Na uroczystości jubileuszowe licznie przybyli kapłani, siostry zakonne, przedstawiciele władz rządowych, miejskich i powiatowych, organizacji kościelnych i społecznych, uczelni i szkół, a także grupa rowerzystów z Liskowa oraz pielgrzymi z różnych stron diecezji.
Po Mszy św. duchowieństwo i wierni przeszli pod figurę św. Jana Pawła II, gdzie odmówiono modlitwę za rodziny i złożono kwiaty.

Relacja Telewizji "Dom Józefa"

Galeria fotografii

© DS • Narodowe Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu