In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 14 Maja 2022

XXV Ogólnopolska Pielgrzymka
Domowego Kościoła

Ewa Kotowska-Rasiak

Członkowie Domowego Kościoła z całej Polski wzięli udział w XXV Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodzin Domowego Kościoła do Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. – Rodzina chrześcijańska, wierna swemu sakramentalnemu przymierzu, staje się autentycznym znakiem bezinteresownej i powszechnej miłości Boga do ludzi - mówił w homilii bp Damian Bryl, który przewodniczył Mszy św.

XXV Ogólnopolska Pielgrzymka Domowego Kościoła - 14 maja 2022 r.

Licznie przybyłych pielgrzymów z całej Polski powitał ks. prałat Jacek Plota, kustosz Narodowego Sanktuarium św. Józefa. Po zawiązaniu wspólnoty konferencję wygłosił ks. dr Piotr Górski, a następnie odbyło się nabożeństwo, po którym był czas na wspólne rozmowy.

Pielgrzymkę zakończyła Msza św. pod przewodnictwem biskupa kaliskiego Damiana Bryla, który w homilii wskazał na dziewięć myśli wypływających z dzisiejszej Ewangelii, a były to: godność, relacja, trwanie, przykazanie, ofiara, wzajemność, Jezus jako wzór i źródło, posłanie, radość, życie.

Wskazywał, że szacunek i uszanowanie godności jest podstawowym odniesieniem wszelkich relacji, a zwłaszcza relacji małżonków. – Miłość małżeńska i rodzinna jest ciągle uszlachetniana, doskonalona przez wspólne troski i radości, przez wspieranie się w chwilach trudnych. Zapomina o sobie samym dla dobra umiłowanego człowieka. Prawdziwa miłość nigdy nie wygasa. Staje się źródłem siły i wierności małżeńskiej – podkreślał kaznodzieja.

Zaznaczył, że miłość wzajemna jest rzeczywistością wyjątkową. – Miłość wzajemna jest darem. Zaistnienie prawdziwej, autentycznej miłości wzajemnej, jest możliwe wyłącznie wówczas, kiedy dwóch ludzi łączy sam Bóg – stwierdził celebrans.

Odwołując się do homilii Jana Pawła II wygłoszonej 25 lat temu w Kaliszu akcentował, że każde życie posiada nienaruszalną wartość i niepowtarzalną godność. - Pragniemy więc na tym miejscu polecić Bożej Opatrzności i św. Józefowi życie ludzkie, zwłaszcza życie nienarodzonych, w naszej ojczyźnie i na całym świecie – powiedział biskup kaliski.

Na zakończenie przytoczył fragment pamiętnej homilii Papieża z 4 czerwca 1997 r. „Umiłowani Bracia i Siostry, bądźcie solidarni z życiem. Wołanie to kieruję do wszystkich moich rodaków bez względu na przekonania religijne. Do wszystkich ludzi, nie wyłączając nikogo. Z tego miejsca jeszcze raz powtarzam to, co powiedziałem w październiku ubiegłego roku: naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości. Potrzebna jest więc powszechna mobilizacja sumień i wspólny wysiłek etyczny, aby wprowadzić w czyn wielką strategię obrony życia. Dzisiaj świat stał się areną bitwy o życie. Trwa walka między cywilizacją życia a cywilizacją śmierci” – cytował bp Bryl.

Po komunii św. biskup i kapłani udali się do Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa, gdzie moderator krajowy i para krajowa Domowego Kościoła zawierzyła patronowi wszystkie małżeństwa i rodziny oraz wspólnotę Domowego Kościoła.

Wraz z biskupem kaliskim Damianem Brylem modlili się: ks. Damian Kwiatkowski, moderator krajowy Domowego Kościoła, ks. Michał Pacyna, moderator Domowego Kościoła diecezji kaliskiej, ks. Daniel Zarębski, moderator Ruchu Światło-Życie diecezji kaliskiej, Małgorzata i Tomasz Kasprowiczowie, para krajowa Domowego Kościoła, Katarzyna i Piotr Kaniowie, para Domowego Kościoła diecezji kaliskiej oraz członkowie Domowego Kościoła z całej Polski.

Galeria fotografii

© DS • Narodowe Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu