In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Piątek, 29 Kwietnia 2022

Męczeństwo duchownych

Małgorzata Bochenek
Nasz Dziennik, 29 kwietnia 2022, Nr 98 (7363)

W Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu mają miejsce ogólnopolskie obchody Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej.

Wspominając duchownych, którzy zginęli podczas II wojny światowej, módlmy się w sposób szczególny o pokój na świecie – poleca ks. abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

-Wojny, które wybuchają w XXI wieku pokazują, że wciąż są ludzie, którzy nie zważając na innych, realizują swoje cele, niszcząc wszystko i wszystkich, którzy są na ich drodze. Dlatego wspominając duchownych, którzy zginęli podczas II wojny światowej, módlmy się też za tych wszystkich, którzy giną dziś – podkreśla Przewodniczący Episkopatu na okoliczność Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego.

Ogólnopolskie uroczystości w kaliskim sanktuarium zainaugurowano wczoraj. Wieczorem w Kaplicy Męczeństwa i Wdzięczności celebrowana była Msza św., następnie zgromadzeni przeszli pod pomnik św. Jana Pawła II, gdzie złożono kwiaty.

Dziś (29 kwietnia) o godz. 11.00 w sanktuarium prezentowana będzie wystawa multimedialna o kapłanach męczennikach II wojny światowej. Mszy św. o godz. 12.00 ma przewodniczyć ks. bp Krzysztof Wętkowski biskup włocławski.

Dzisiaj (29 kwietnia) przypada 77. rocznica wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau. To właśnie rocznica tego wydarzenia jest obchodzona jako Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej.

Coroczne obchody Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w kaliskim sanktuarium św. Józefa, są kontynuacją Pielgrzymki Wdzięczności, w której niegdyś przybywali tu księża- byli więźniowie obozu koncentracyjnego KL Dachau. Ostatni z nich ks. Leon Stępniak odszedł do Pana w 2013 roku.

W Dachau więziono około trzech tysięcy duchownych, w tym blisko dwie trzecie pochodziło z Polski. W sumie zamordowano w Dachau 868 polskich duchownych: zakonników, diakonów, kleryków, księży.

Ci, którzy przeżyli, cudowne ocalenie zawdzięczali wstawiennictwu św. Józefa. Do tego wielkiego orędownika w obozie podjęli dziewięciodniową nowennę. Przeczuwając zagładę, obiecali, że jeśli przeżyją, po powrocie do Polski będą pielgrzymować do Kalisza.

-Wydany był już rozkaz zniszczenia obozu 29 kwietnia 1945 roku o godz. 21.00. Więźniów miano wymordować. Trzy godziny wcześniej obóz wyswobodziła grupa zaledwie kilkunastu amerykańskich żołnierzy. Dachauczycy nie mieli wątpliwości, że dokonał się cud za wstawiennictwem św. Józefa- podkreśla ks. prałat dr Jacek Plota.

-W obozie myśl o podjęciu nowenny i zawierzeniu św. Józefowi, wyszła z inicjatywy księży diecezji włocławskiej, ich procentowo najwięcej zostało osadzonych, bo aż 220 wśród nich bp Michał Kozal, który nie przeżył obozowej katorgi. Mieli oni kult i nabożeństwo do św. Józefa, bo Kalisz należał wówczas do diecezji włocławskiej. W obozie podjęli dziewięciodniową nowenną do św. Józefa i ułożyli akt oddania św. Józefowi z zapewnieniem, że będą szerzyć jego kult, w tym pielgrzymując do Kalisza- mówi ks. prałat dr Jacek Plota.

Pierwszą po wojnie dziękczynną pielgrzymkę do Kalisza, uratowani księża odbyli w kwietniu 1948 roku. Z czasem w podziemiach sanktuarium ufundowali Kaplicę Męczeństwa i Wdzięczności. Miejsce to powstało w 1970 roku.

29 kwietnia to też rocznica (w tym roku 47.) powstania Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach. Powołanie go, księża dachauczycy uznawali za wypełnienie złożonego przyrzeczenia. W akcie zawierzenia św. Józefowi podjętym w obozie 22 kwietnia 1945 r. dali obietnicę stworzenia Dzieła Miłosierdzia na rzecz odrodzenia rodziny.

Instytut założył ks. abp Kazimierz Majdański, również więzień Dachau, który odszedł do Pana także 29 kwietnia. Dzisiaj mija piętnasta rocznica jego śmierci.

Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego ustanowiony przez polski Episkopat w 2002 roku ma na celu upamiętnienie martyrologium duchowieństwa polskiego. O to z prośbą do KEP zwrócił się bp Ignacy Jeż, który przez długie lata był przewodniczącym komitetu księży byłych więźniów w Dachau.

-Na uroczystości do kaliskiego sanktuarium co roku przybywa po dwóch kapłanów z każdej diecezji, obecni są biskupi. Dzisiaj spodziewamy się 400 kapłanów, z samej diecezji włocławskiej przybędzie około 250 księży- zapowiada ks. prałat dr Jacek Plota, zapraszając wszystkich na uroczystości.