In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 3 Października 2009

ks. Łukasz Przybyła

X Międzynarodowy
Kongres Józefologiczny
- 3 października - Dzień młodzieży 

Ostatnią grupą, która w ramach przeżywanego Kongresu Józefologicznego przybyła licznie do Sanktuarium św. Józefa była młodzież Diecezji Kaliskiej. Przyjechali wraz ze swoimi duszpasterzami, by oddać się w opiekę św. Józefa i w Jego Osobie szukać wzorców do naśladowania.

Galeria

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10.00 zawiązaniem wspólnoty. W tej godzinie śpiew poprowadziła Pielgrzymkowa Schola Młodzieżowa a młodzi mogli się wsłuchać w głos nauczania Ojca Świętego Sługi Bożego Jana Pawła II przypominającego w Kaliszu o konieczności szacunku i obrony życia. Następnie świadectwo życia wygłosił o. Marie-Joseph Verlinde, który przez wszystkie dni kongresowe dzielił się bogactwem swej wiary z przybywającymi do Bazyliki wiernymi.

Eucharystia rozpoczęła się o godzinie 12.00 a tuż przed nią Kustosz Sanktuarium św. Józefa, ks. prałat Jacek Plota, przywitał każdą z przybyłych grup. Po wymienieniu ich, Ksiądz Prałat zwrócił się do nich: „Dziś przybyła do Świętego Józefa młodzież, która jest nadzieją Kościoła, a która w Świętym Józefie pragnie uczyć się jak pięknie żyć, uczyć się zawierzenia Bogu swojego życia do końca, prosić o silną wiarę i wielką, prawdziwą miłość. Przybyliście, Drodzy Młodzi Przyjaciele, zawierzyć Świętemu Józefowi całe swoje życie. Prosić o dobry wybór drogi życiowej w większości w małżeństwie, a więc prosić o dobrą żonę i o dobrego męża. Tak często tu w Sanktuarium są składane takie prośby, ale również niektórzy tu odkrywają powołanie do kapłaństwa czy życia zakonnego. I w tych wszystkich decyzjach Święty Józef dopomaga, jest tak bardzo skuteczny i potężny w orędownictwie.”

Mszy Świętej przewodniczył Biskup Pomocniczy Diecezji Kaliskiej Teofil Wilski. W homilii wygłoszonej do młodzieży ukazał wierność św. Józefa woli Boga, która jest zasadą trwania w wierze we współczesnym świecie zagrożonego przez wiele czynników młodego człowieka. „Św. Józef był człowiekiem prawym i sprawiedliwym, jako taki żył duchem Słowa Bożego i był człowiekiem wiary. Bóg był obecny w jego myślach, pragnieniach, sposobie bycia. Radość czerpał ze spełniania woli Boga. Zawierzał Mu, ufał Mu, chciał być Mu uległy i dlatego, gdy rozpoznał wolę Boga od razu chciał ją pełnić. To była tajemnica jego pogodności. I w tym jest naszym wzorem.” - podkreślił Ksiądz Biskup.

Kiedy św. Józef rozpoznaje wolę Bożą, zdecydowanie na nią odpowiada. Wszystkie fakty z jego życia wskazują na to, że pełnienie woli Boga to fundament jego życia, bo zaraz zdecydowania odpowiada Bogu TAK.” Biskup Teofil, wskazując na Józefa jako wzór wierności Bogu przypomniał, że „jeśli Bóg będzie nam tak bliski i będzie dla nas tak ważny, jak był bliski i ważny dla św. Józefa, będziemy chcieli żyć według Słowa Bożego i przykazań. Nie będziemy traktować przykazań jako ograniczeń, ale jako wolę Bożą.”

Ksiądz Biskup przypomniał też o tym, że „zły duch w różny sposób chce nam zamącić życie, robi wszystko, by Bóg nie liczył się w naszym życiu, kusi człowieka, by stawał siebie na miejscu Boga. A człowiek, który nie czuwa nad tymi zagrożeniami, może zacząć żyć w podwójnym świecie praktyk religijnych, przyzwyczajenia, tradycji a jednocześnie zaczyna myśleć według ducha tego świata, czyli ducha ludzi uległych szatanowi. To zaś grozi pustką, rezygnacją z zasad moralnych i zaczyna się duchowe odejście.” Wskazując na demoralizację Biskup Teofil przypomniał, że „człowiek osłabiony moralnie zaczyna błądzić, nie jest już wierny i bardzo trudno jest mu już wrócić do wierności Bogu.” Stąd rodzi się konieczność strzeżenia naszej wiary, bo ona jest naszym skarbem. „Od św. Józefa uczmy się wierności Bogu, niech to będzie fundament naszej wiary. Jeśli Bóg będzie tak ważny bliski w naszym życiu jak to miało miejsce w życiu św. Józefa, to będzie to fundament naszego życia i będzie można i o nas powiedzieć - to jest człowiek prawy i sprawiedliwy” - zakończył Ksiądz Biskup.

Po zakończonej Eucharystii młodzi ustami swych przedstawicieli oddali się pod opiekę św. Józefa, zawierzając się w Kapicy przed Cudownym Obrazem. Dzisiejszą Liturgię uświetnił śpiewem Chór Duszpasterstwa Akademickiego z Kalisza pod dyrekcją Jakuba Tomalaka. Po Mszy Świętej wszyscy pokrzepić się mogli ciepłym posiłkiem, który pozwolił wziąć udział w kolejnych przygotowanych dla młodzieży punktach programu, którymi były koncerty w Kościele Garnizonowym.

A wśród zgromadzonych młodych z całej diecezji byli przedstawiciele z parafii:

 • Św. Gotarda - Kalisz
 • Par. Miłosierdzia Bożego - Kalisz
 • NMP Królowej Polski - Kalisz
 • Par. Opatrzności Bożej - Kalisz
 • Sanktuarium Św. Józefa - Kalisz
 • Św. Michała - Pogorzela
 • Wszystkich Świętych - Wielowieś
 • Św. Stanisława BM - Wieruszów
 • Św. Marcina - Jarocin
 • Św. Ducha - Ostrów Wlkp.
 • Św. Marcina - Kępno
 • Wszystkich Świętych - Rychnów
 • Św. Floriana - Opatów
 • Św. Rocha - Radostów
 • Św. Antoniego Padewskiego - Ostrów Wlkp.
 • Św. Jana Chrzciciela - Rozdrażew
 • Św. Mikołaja - Chróścin
 • Św. Jakuba - Czermin
 • Św. Kazimierza - Kotlin
 • Żegocin
 • Broniszewice
 • Sobótka