In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Środa, 9 Lutego 2022

Msza św. u św. Józefa na zakończenie
Sesji Formatorów Seminaryjnych

Ewa Kotowska-Rasiak

Mszą św. w Narodowym Sanktuarium św. Józefa pod przewodnictwem ks. dr. Piotra Kota, przewodniczącego Konferencji Rektorów WSD zakończyła się trzydniowa Sesja Formatorów Seminaryjnych, która odbyła się pod patronatem Komisji Duchowieństwa KEP, a głównym tematem obrad była „Organizacja etapu propedeutycznego formacji seminaryjnej”.

Przed Mszą św. uczestników trzydniowej Sesji Formatorów Seminaryjnych, która odbywała się w seminarium w Kaliszu powitał ks. prałat Jacek Plota, kustosz Narodowego Sanktuarium św. Józefa. Duchowny przedstawił historię cudownego obrazu św. Józefa Kaliskiego.

W homilii ks. Piotr Kot podkreślał, że kapłan ma mieć serce na wzór serca Bożego. – Kapłan musi kochać tak jak kocha Ojciec, być prawdziwym tak jak prawdziwy jest Ojciec. Jeśli takie będą serca kandydatów do kapłaństwa to nie będą musieli robić spektakularnych znaków, pijarowych akcji, ale ludzie będą przechodzili i będą mówili „ten człowiek, ten kapłan jest prawdziwie człowiekiem Boga” – mówił kaznodzieja.

Zachęcał uczestników sesji, aby zawierzyli się św. Józefowi. – Prośmy dzisiaj św. Józefa, żeby wyprosił dla nas łaskę najpierw zaangażowania się samemu w kształtowanie swojego wnętrza, a później łaskę do tego, żebyśmy potrafili innym pomagać kształtować wnętrze serca tak, żeby było całkowicie związane ze sprawami Ojca, całkowicie napełnione duchem Jezusa – akcentował przewodniczący Konferencji Rektorów WSD.

Po Mszy św. odmówiona została Litania do św. Józefa.

Sesja rozpoczęła się w poniedziałek, 7 lutego, Mszą św. pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka, przewodniczącego Komisji Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski.

W rozmowie z KAI Prymas Polski zaznaczył, że zależy mu na tym, aby etap propedeutyczny był prowadzony w każdym seminarium. – Chcemy, aby we wszystkich seminariach w Polsce był etap propedeutyczny. Wprowadzamy to sukcesywnie w miarę naszych możliwości, ale są już różne doświadczenia w tym zakresie, np. kilkuletnie w Katowicach, Koszalinie czy innych miejscach, od ubiegłego roku w Kaliszu, ale są też seminaria, które jeszcze przygotowują się do wprowadzenia roku propedeutycznego. Mam nadzieję, że wszystko zmierza do tego, że będziemy już we wszystkich seminariach taki etap prowadzili – stwierdził Prymas. Akcentował, że taka formacja dzisiaj ma ogromne znaczenie, przed wszystkim w dojrzewaniu młodych mężczyzn do decyzji bycia kapłanem, która musi być podjęta świadomie i dobrowolnie.

Drugiego dnia gościem spotkania był biskup kaliski Damian Bryl, Zespołu ds. wprowadzenia dokumentu Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia („Droga formacji prezbiterów w Polsce”).

Od 1 października 2021 r. w budynku seminarium duchownego w Kaliszu kandydaci do kapłaństwa z archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej oraz diecezji kaliskiej odbywają tzw. okres propedeutyczny. Stosowne decyzje, po zasięgnięciu opinii Kongregacji ds. Duchowieństwa, podjęli: abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, abp Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński i biskup kaliski Damian Bryl. Wybór seminarium w Kaliszu podyktowany jest faktem, że od 2020 r. alumni diecezji kaliskiej studiują w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu.

Galeria fotografii