In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 4 Grudnia 2021

Diecezjalny Dzień Świętości Życia

Ewa Kotowska-Rasiak

- Chcemy modlić się przywołując św. Józefa, aby wspierał wszystkich rodziców, wychowawców, by umieli mądrze towarzyszyć każdemu życiu, by mogło dobrze się rozwijać – mówił biskup kaliski Damian Bryl w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu z okazji Diecezjalnego Dnia Świętości Życia.

Listopadowe nabożeństwo w intencji rodzin i obrony poczętego życia

Do Kalisza przyjechały osoby zaangażowane w promowanie świętości życia i rodziny, przedstawiciele doradców życia rodzinnego i parafialnych zespołów Pro-familia.

Spotkanie rozpoczęła konferencja nt. „Świętość i godność ludzkiego życia”, którą wygłosił ks. kan. Bogumił Kempa, wikariusz sądowy.

Mszy św. przewodniczył biskup kaliski Damian Bryl, który w homilii prosił wiernych, aby troszczyli się o życie każdego człowieka. - Dzisiaj, gdy modlimy się w naszej diecezji o świętość życia bardzo chciałbym modlić się z wami o to, żebyśmy umieli troszczyć się o życie, nie tylko je bronić, ale mądrze towarzyszyć życiu – zaznaczył kaznodzieja.

Podkreślał, że czas pandemii bardzo mocno pokazał, jak wielką wartością jest życie. - Tylu chorych wokół nas, tylu umarło w ostatnim czasie, to bardzo nam pokazuje, jak kruche jest ludzkie życie, ale też myślę, że wszyscy na nowo odświeżyliśmy sobie wartość i godność każdego ludzkiego życia. Odkrywamy tę godność, ale jednocześnie czujemy się poruszeni do tego, żebyśmy zatroszczyli się o życie – akcentował celebrans.

Wskazywał, że ważne jest zapewnienie każdemu człowiekowi opieki i pomocy, jakiej potrzebuje. – Chciałbym modląc się, aby każde życie na świecie, w naszej ojczyźnie, w naszych rodzinach było szanowane, żebyśmy też prosili Pana Boga o Jego światło, byśmy umieli zatroszczyć się o każde życie. Każdy człowiek jest inny, niepowtarzalny i potrzebuje konkretnej pomocy, konkretnego towarzyszenia – stwierdził hierarcha.

Odwołał się do przemówienia Franciszka o kulturze troskliwości wskazując na cztery zasady wymienione przez papieża: troskliwość jako promowanie godności i praw osoby, troskliwość o dobro wspólne, troskliwość poprzez solidarność, troskliwość i ochrona stworzenia.

-„Kultura troskliwości to zaangażowanie wspólne, solidarne i uczestniczące na rzecz ochrony i promowania godności i dobra wszystkich, jako gotowość do zainteresowania się, do zwracania uwagi, do współczucia, do pojednania i uzdrowienia, do wzajemnego szacunku i wzajemnej akceptacji, jest uprzywilejowanym sposobem budowania pokoju” – cytował biskup kaliski.

Dziękował doradcom życia rodzinnego za ich posługę na rzecz życia i rodziny. - Chcemy dzisiaj prosić św. Józefa, aby pomógł nam szanować życie, widzieć godność każdego życia, ale także mądrze troszczyć się o życie. Chcemy modlić się przywołując św. Józefa, aby wspierał wszystkich rodziców, wychowawców, by umieli mądrze towarzyszyć każdemu życiu, by mogło się rozwijać – mówił bp Bryl.

Po komunii św. w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa bp Damian Bryl zawierzył św. Józefowi wszystkie małżeństwa i rodziny oraz poczęte życie.

Biskup kaliski Damian Bryl wręczył dyplomy 14 osobom, które ukończyły Studium Życia Rodzinnego.

Galeria fotografii