In English In Italiano Auf Deutsch
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Poniedziałek, 25 Października 2021

Nabożeństwo ekumeniczne w Narodowym Sanktuarium św. Józefa

Ewa Kotowska-Rasiak

- Dzisiaj musimy pytać o prawdę o rodzinie. Ważne jest, żeby to poszukiwanie dobra rodziny było autentyczne i rzeczywiście służyło rodzinie - mówił biskup kaliski Damian Bryl w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu podczas nabożeństwa ekumenicznego rozpoczynającego II Światową Konferencję Zdrowia Rodziny.

Nabożeństwo ekumeniczne w Narodowym Sanktuarium św. Józefa

Na początku spotkania ks. prał. prof. UAM Dariusz Kwiatkowski omówił list papieża Franciszka „Patris Corde” wskazując na okoliczności jego powstania. Przypomniał, że 8 grudnia 2020 r. obchodzono 150. rocznicę ogłoszenia przez papieża Piusa IX św. Józefa patronem Kościoła Powszechnego.

W swoim słowie bp Bryl wskazywał, że Słowo Boże może być światłem do ważnych naukowych poszukiwań dotyczących zdrowia rodziny. – Dzisiaj musimy pytać o prawdę o rodzinie. Ważne jest, żeby to poszukiwanie dobra rodziny było autentyczne i rzeczywiście służyło rodzinie – powiedział biskup kaliski.

Zaznaczył, że gdy Jan Paweł II podejmował rozważania o rodzinie to podkreślał, że trzeba wrócić do początku, czyli Bożego zamysłu wobec człowieka i rodziny. – Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże i został obdarzony szczególną godnością. Tę godność zawsze chcemy odkrywać i szanować. Dbajmy proszę, żeby w tych wszystkich naszych poszukiwaniach badaniach, człowiek zawsze był uszanowany. Człowiek nigdy nie może być traktowany jako środek do osiągnięcia jakiegoś celu. Nie możemy przekreślać godności jednego, żeby wybrzmiała godność drugiego – stwierdził duchowny.

Podkreślał, że podobieństwo do Boga oznacza, że człowiek jako istota nie jest zamknięty w samym sobie, ale jest ukierunkowany na relację z drugim człowiekiem. – Od początku jesteśmy ludźmi relacji i tylko w relacjach do Boga i człowieka możemy się rozwijać. Chciejmy w tych poszukiwaniach kongresowych pytać, co sprzyja budowaniu dobrych relacji, jak służyć człowiekowi, żeby jego relacje właściwie się kształtowały? – mówił ordynariusz diecezji kaliskiej.

Akcentował, że człowiek został stworzony przez Boga jako mężczyzna i kobieta. - Bycie mężczyzną, bycie kobietą jest rzeczywistością dobrą i chcianą przez Boga. Mężczyzna i kobieta mają taką samą godność, zostali stworzeni na obraz Boga. W swoim byciu mężczyzną i byciu kobietą odzwierciedlają oni mądrość i dobroć Stwórcy. Ta równość i odmienność otwierają ich na siebie. Mężczyzna i kobieta są stworzeni jako jedno dla drugiego – powiedział hierarcha.

Zachęcał uczestników konferencji, aby Słowo Boże było drogowskazem, podstawowym odniesieniem do wszystkich naukowych poszukiwań.

Po nabożeństwie złożono kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II.

W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele Kościoła Rzymskokatolickiego, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Kościoła Grekokatolickiego, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Gminy Wyznaniowej Żydowskiej.

W Światowej Konferencji Zdrowia Rodziny, która odbywa się w Kaliszu w trybie hybrydowym w dniach 24-25 października, biorą udział lekarze i naukowcy z całego świata.

- Chcemy zwrócić uwagę nie tylko w Polsce, ale także na arenie światowej na aspekt promocji zdrowia w rodzinie. Mówi się dużo o współpracy międzynarodowej w zakresie promocji zdrowych zachowań, zawodów czy globalnie, a zapomina się o rodzinie. A właśnie relacje rodzinne i nawyki bezpośrednio wpływają na nasze zachowania zdrowotne – powiedział w rozmowie z KAI prof. Andrzej Wojtyła, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu.

Zaakcentował, że konferencja nieprzypadkowo odbywa się w Kaliszu, ponieważ 24 lata temu papież Jan Paweł II właśnie w tym miejscu wygłosił pamiętną homilię o roli rodziny i ochrony poczętego życia. Dodał, że zawierzył on wówczas wszystkie rodziny w Polsce i na świecie św. Józefowi.

Tegoroczna konferencja jest kontynuacją rozważań na temat kondycji zdrowotnej rodzin, podjętych podczas pierwszej edycji konferencji, która odbyła się w Kaliszu 9 i 10 czerwca 2019 r.

Celem konferencji jest stworzenie międzynarodowego forum wymiany i analiza wyników badań prowadzonych w Polsce i na świecie, próba wskazania nowych obszarów badawczych, dyskusja nad aktualnymi zagrożeniami zdrowia rodziny w czasach kryzysów i wojen.

Wykładowcy podejmą m.in. tematy związane z: wpływem pandemii koronawirusa na stan zdrowia, także psychicznego, historią i obecnym stanem zdrowia w Polsce i innych krajach, epidemiologią chorób alkoholowych, prawami człowieka w czasach kryzysów zbrojnych na świecie.

Podczas inauguracji konferencji został nadany tytuł doktora honoris causa Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego prof. Theodorowi Meronowi, wybitnemu prawnikowi, światowej sławy znawcy międzynarodowego prawa humanitarnego, praw człowieka oraz międzynarodowego prawa karnego.

Organizatorami konferencji są Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Światowy Instytut Zdrowia Rodziny, Instytut - Europejskie Obserwatorium Nierówności Zdrowotnych.

Galeria fotografii