In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 28 Sierpnia 2021

Ogólnopolska Pielgrzymka
Akcji Katolickiej do św. Józefa

Ewa Kotowska-Rasiak

- Cieszymy się bliską beatyfikacją kardynała Stefana Wyszyńskiego, ale niech ta beatyfikacja zaprosi nas, byśmy żyli jego nauczaniem, poznawali je i przenosili w nasze czasy - mówił biskup kaliski Damian Bryl do członków Akcji Katolickiej z całej Polski, którzy w Roku Świętego Józefa przybyli w Ogólnopolskiej Pielgrzymce do Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej do św. Józefa

Mszy św. przewodniczył bp Damian Bryl, który w homilii wskazywał, że św. Józef był człowiekiem wiary. - Chciałbym zaprosić, żebyśmy dzisiaj mocno wyznali wiarę. W tych trudnych czasach takiego zamieszania, bardzo wielu sprzecznych opinii, poglądów, hipotez trzeba, żebyśmy mocno się określili: „Panie Boże w Ciebie wierzymy, przyjmujemy Twoją Ewangelię jako słowo naszego życia i chcemy, żeby Twoje słowo było dla nas najważniejszym punktem odniesienia w naszych decyzjach i wyborach” – powiedział celebrans.

Zachęcał członków Akcji Katolickiej, aby tak jak św. Józef zaufali Panu Bogu. – Dzisiaj bardzo potrzebna nam jest ufność, szczególnie teraz, gdy mierzymy się z pandemią, gdy jest tyle trudnych spraw, które nas przekraczają, których nie rozumiemy. Ważne jest, żebyśmy umieli powiedzieć: „Boże, ufamy Tobie, że nas nie zostawisz, że będziesz nas prowadził, że nas przeprowadzisz przez te trudne chwile”. Chcę dzisiaj modlić się z wami o taką mocną ufność, żebyśmy nie zwątpili, że Bóg panuje na tym świecie – przekonywał kaznodzieja.

Odwołując się do Listu św. Pawła do Tesaloniczan prosił wiernych, aby kierowali się zasadą wzajemnej miłości. – Jezus chce, żeby zasada miłości wzajemnej przenikała nasze wspólnoty. Bardzo chciałbym, żebyście troszczyli się w waszych oddziałach Akcji Katolickiej o ducha miłości wzajemnej, wzajemnego szacunku, wsparcia, pomocy – mówił ordynariusz diecezji kaliskiej.

Przywołał 10 zasad, które kard. Stefan Wyszyński zawarł w „Społecznej Krucjacie Miłości”. - Bardzo chciałbym zostawić wam te zasady jako zasady naszego życia społecznego. Cieszymy się bliską beatyfikacją prymasa Wyszyńskiego, ale niech ta beatyfikacja zaprosi nas, byśmy żyli jego nauczaniem, poznawali je i przenosili w nasz czas – zaznaczył duchowny.

Odwołując się do sytuacji imigrantów podkreślał, że potrzeba mądrych i roztropnych decyzji. - Prośmy dla tych, którzy podejmują decyzję o mądrość. Patrząc w duchu wiary nie możemy nigdy stracić wrażliwości na konkretnego człowieka. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj modlili się o to, aby w tych wszystkich migrantach, uciekinierach widzieć człowieka, który nas potrzebuje. Chciałbym zaprosić, żebyśmy w naszych wspólnotach mierzyli się z tym trudnym tematem i uczyli się tę całą sytuację oceniać w kategoriach ewangelicznych, a nie tylko politycznych. Razem z wami chcę modlić się do św. Józefa, żebyśmy umieli po Bożemu to rozstrzygnąć i znaleźć dobre rozwiązania – akcentował hierarcha.

Podkreślał, że pielgrzymka to czas modlitwy i nabierania ducha. – Życzę, abyście z tej pielgrzymki wrócili pełni nadziei i dobrego ducha, żebyście tę nadzieję zanieśli waszym rodzinom, najbliższym, sąsiadom, wspólnotom parafialnym, szczególnie tym osobom, którzy są najbardziej przytłoczeni – powiedział bp Bryl.

Po komunii św. w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa Kaliskiego prezes Zarządu Krajowego Akcji Katolickiej Urszula Furtak w obecności biskupa kaliskiego Damiana Bryla zawierzyła św. Józefowi Akcję Katolicką w Polsce.

Pielgrzymka Akcji Katolickiej zakończyła się pod pomnikiem św. Jana Pawła II, gdzie złożono kwiaty.

Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej do Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu rozpoczęła się w piątek Eucharystią pod przewodnictwem ks. prał. dr. Sławomira Kęszki, asystenta diecezjalnego Akcji Katolickiej. Po Mszy św. ks. Kęszka wygłosił referat nt. „Męczennicy z Dachau i ocaleni przez Opatrzność Bożą za wstawiennictwem św. Józefa Kaliskiego księża – więźniowie KL Dachau”. Popołudniu pielgrzymi zwiedzili kaliską starówkę, katedrę św. Mikołaja i kościół ojców franciszkanów.

W sobotę w katedrze kaliskiej uczestniczyli w koncercie Chóru Katedralnego pt. „Dla Ciebie Maryjo” pod dyrekcją dr. Krzysztofa Niegowskiego.

Przed Mszą św. w Narodowym Sanktuarium św. Józefa konferencję nt. „Rola i znaczenie kultu św. Józefa w kaliskim sanktuarium w XX i XXI wieku” wygłosił ks. prof. UAM Michał Kieling.

Galeria fotografii