In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 26 Czerwca 2021

Akcja Katolicka
modliła się u św. Józefa

Ewa Kotowska-Rasiak

- Dzisiaj ważnym wymiarem naszego życia musi być autentyczność i prawdziwość. Wtedy będziemy przyciągać ludzi do Pana Boga - mówił bp Damian Bryl do prezesów parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej diecezji kaliskiej. Biskup kaliski przewodniczył Mszy św. w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

Zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej poprzedziła Msza św. w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, której przewodniczył biskup kaliski Damian Bryl.

Zgromadzonych przed cudownym obrazem św. Józefa Kaliskiego powitał ks. prałat Jacek Plota, kustosz kaliskiej bazyliki.

W homilii celebrans odwołując się do czytania zachęcał wiernych, aby mieli odwagę odpowiadać na Boże wezwanie. - Prośmy, żebyśmy nigdy nie zwątpili, że dobry Bóg jest z nami, że jest blisko i prowadzi. Prośmy o taką mocną wiarę i ufność także na te dzisiejsze, skomplikowane czasy – powiedział pasterz diecezji kaliskiej.

Prosił członków Akcji Katolickiej, aby mieli otwarte serce na każdego człowieka. - Papież Franciszek mówi, że najtrudniejszym doświadczeniem dzisiejszych czasów jest obojętność. Bardzo chciałbym, żebyśmy modlili się dzisiaj o wrażliwe serca, otwarte na każdego człowieka, żeby to była cecha wyróżniająca nas ludzi wierzących – podkreślał bp Bryl.

Po Eucharystii odbyły się obrady, podczas których omówiono działania członków Akcji Katolickiej w 2020 r., a także dyskutowano nad programem na najbliższe miesiące.

W swoim wystąpieniu bp Damian Bryl podziękował członkom Akcji Katolickiej za zaangażowanie w wiele dziedzin życia. – Bardzo dziękuję za to, co czyniliście do tej pory na poziomie parafialnym i diecezjalnym. Chciałbym, aby to co dobre, piękne i prawdziwe podejmować dalej – mówił duchowny.

Wskazał na trzy najważniejsze zadania Akcji Katolickiej: formację, solidarność i ewangelizację.

Prosił członków Akcji Katolickiej, aby podejmowali działalność formacyjną. - Chciałbym zaprosić, żeby to była formacja wiary. Pandemia pokazała nam potrzebę formowania naszej wiary. Potrzebujemy dzisiaj wiary, która wynika z osobistych, głębokich przekonań – akcentował ordynariusz diecezji kaliskiej.

Przekonywał, że ogromną rolę w życiu każdego człowieka odgrywa solidarność. Zachęcał Akcję Katolicką, aby zawsze była blisko ludzi. Wymienił w tym punkcie aspekty takie jak wsparcie dla potrzebujących, wspólne mierzenie się ze skutkami pandemii oraz świadectwo obecności i solidarności.

Zaznaczył, że we współczesnym świecie bardzo ważna jest ewangelizacja, która powinna przejawiać się w dotarciu z Ewangelią do tych, którzy odeszli czy zobojętnieli. – Bardzo chciałbym, żebyśmy nie pogniewali się na tych ludzi, ale znaleźli sposoby dotarcia do nich, aby na nowo pokazać im Pana Boga i życie wartościami – mówił bp Bryl.

Ks. dr Sławomir Kęszka zachęcał prezesów, aby mobilizowali osoby skupione w parafialnych oddziałach Akcji Katolickiej do czynnego zaangażowania się w życie wspólnoty parafialnej poprzez organizowanie różnorodnych wydarzeń. – Najważniejsze nasze cele to liturgia, modlitwa i formacja, branie odpowiedzialności za Polskę, promowanie wartości chrześcijańskich. Poprzez naszą postawę pokazujemy innym drogę do Kościoła – mówił diecezjalny asystent Akcji Katolickiej.

Akcja Katolicka w diecezji kaliskiej została powołana do istnienia przez pierwszego biskupa kaliskiego Stanisława Napierałę w 1995 r. W diecezji istnieją 83 oddziały parafialne, do których należy ponad 700 członków.

Do najważniejszych działań należą: Ekstremalna Droga Krzyżowa w kwietniu, coroczne spotkania modlitewne członków i ich rodzin - w maju na Pólku pod Bralinem, a w październiku w Tursku, pielgrzymka rowerowa na Jasną Górę w sierpniu, konkurs recytatorski poezji religijnej dla dzieci i młodzieży, rekolekcje adwentowe, spotkania formacyjne, a przede wszystkim działania charytatywne.
Prezesem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej jest Robert Lis, a asystentem diecezjalnym Akcji Katolickiej - ks. dr Sławomir Kęszka.

Galeria fotografii