In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Niedziela, 6 Czerwca 2021

Odpust opieki św. Józefa

Ewa Kotowska-Rasiak

- Trudne czasy nie zwalniają z podstawowego odniesienia do drugiego człowieka, jakim jest szacunek – mówił biskup kaliski Damian Bryl, który przewodniczył sumie odpustowej ku czci Opieki Świętego Józefa.

Odpust połączono z 24. rocznicą wizyty Jana Pawła II w Kaliszu, która miała miejsce 4 czerwca 1997 r.

Witając przybyłych na uroczystości odpustowe ks. prał. Jacek Plota wskazał, że 8 grudnia 2020 r. papież Franciszek ogłosił dla Kościoła Powszechnego Rok Świętego Józefa.

Przypomniał, że początki odpustu Opieki św. Józefa sięgają połowy XVIII w., kiedy to rajcy miasta Kalisza po raz pierwszy udali się przed Cudowny Obraz św. Józefa, aby błagać Go o opiekę, by chronił gród od klęsk i nieszczęść. Do tradycji powrócono 29 lat temu.

W homilii biskup kaliski odwołując się do dzisiejszej Ewangelii zachęcał, aby człowiek zawsze przyjmował Boga do swojego życia. –Prośmy dzisiaj o to, byśmy gdy jesteśmy blisko Jezusa umieli Go przyjąć, żebyśmy nawet jak czegoś nie rozumiemy nie oskarżali. Oskarżenie niczego nie buduje. Możemy to przenieść na nasze relacje rodzinne, sąsiedzkie, społeczne. Oskarżenie nigdy nie wnosi niczego dobrego, szczególnie wtedy, gdy jest kłamliwe – stwierdził kaznodzieja.

Zaznaczył, że we współczesnym czasie trzeba prosić Boga o mądrość dla nas samych, a także dla rządzących. - Jakże trzeba nam dzisiaj modlić się o mądrość dla nas wszystkich, a także dla osób odpowiedzialnych za nasze miasto. Czas, który obecnie przeżywamy jest bardzo trudny i wymagający. Potrzeba wielkiej mądrości i umiejętności. Chcielibyśmy dzisiaj o taką mądrość dla nas wszystkich modlić się. Chciejmy prosić Józefa, aby nam wypraszał łaskę roztropności – mówił hierarcha.

Prosił wiernych, aby tak jak św. Józef zawsze mocno trzymali się Pana Boga.

Akcentował, żeby w działaniach na rzecz miasta ludzie wspierali się. – Ważne jest, abyśmy w naszym mieście razem podejmowali zmagania i wzajemnie się wspierali. Trudne doświadczenia czasami zamykają człowieka, ale trzeba w tym wszystkim co przeżywamy otworzyć serce i być blisko siebie, wspierać się w tym wymiarze sąsiedzkim, wymiarze dzielnicy i całego miasta. Bądźmy razem – zachęcał celebrans.

Podkreślał, że nawet mimo różnic warto działać razem. - W niektórych kwestiach mamy różne poglądy, spojrzenia, opinie, ale przecież jest wiele wartości, które są wspólne. Jest ten sam Pan Bóg, do którego idziemy, który dla nas jest ważny. Niech to nas łączy. To wielka sprawa, żeby w trudnych doświadczeniach być razem. Dbajmy proszę o to – powiedział biskup kaliski.

Przypomniał, że 24 lata temu papież Jan Paweł II podczas pobytu w Kaliszu mocno kładł nacisk na godność każdego człowieka. – Chciałbym prosić, byśmy w trosce o rozwój naszego miasta zawsze mieli przed oczami człowieka, konkretnego człowieka i pytali o jego dobro. Ważne są struktury, instytucje, programy, projekty, ale ważne jest, żeby to wszystko służyło człowiekowi, żeby w naszym mieście każdy czuł się uszanowany, żeby mógł doświadczyć, że tu ma swój dom, że jest wśród swoich – przekonywał duchowny.

Akcentował, że trudne czasy nie zwalniają z podstawowego odniesienia do drugiego człowieka, jakim jest szacunek. - Niezależnie od tego, jak myślimy, jak wierzymy szacunek należy się każdemu. Szacunek jest wyrazem uszanowania godności drugiego człowieka. Niech nasze miasto będzie społecznością ludzi, którzy się wzajemnie szanują, w którym godność człowieka jest podstawową, płaszczyzną spotkania i wszelkich relacji – mówił bp Bryl.

Po komunii św. biskup kaliski Damian Bryl odmówił akt zawierzenia miasta Kalisza św. Józefowi.

W uroczystości uczestniczyli kapłani, alumni, przedstawiciele władz miejskich i powiatowych, Bractwo św. Józefa, grupa rowerzystów z Liskowa oraz mieszkańcy Kalisza.

Po Mszy św. duchowieństwo i wierni przeszli pod figurę św. Jana Pawła II, gdzie odmówiono modlitwę i złożono kwiaty.

Uroczystość odpustową uświetniła Orkiestra Dęta „Gród nad Prosną”.

W Narodowym Sanktuarium św. Józefa znajduje się cudowny obraz Świętej Rodziny nieznanego autora, namalowany ok. 1673 r., w którym szczególną część odbiera św. Józef. Obraz został ukoronowany koronami papieskimi 15 maja 1796 r.

W 1985 r. miała miejsce rekoronacja obrazu Świętej Rodziny i IV Międzynarodowy Kongres Józefologiczny.

25 marca 1992 r. św. Józef został patronem nowo utworzonej diecezji kaliskiej.

Największym wydarzeniem w historii była wizyta Jana Pawła II 4 czerwca 1997 r., który zawierzył św. Józefowi wszystkie polskie rodziny oraz sprawę ochrony życia nienarodzonych zarówno w Polsce jak i na świecie.

W dniach 27 września – 4 października 2009 r. odbył się w Kaliszu X Międzynarodowy Kongres Józefologiczny.

Relacja TV Dom Józefa

Galeria fotografii