In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Środa, 27 Stycznia 2021

W św. Józefie
mam wielkiego orędownika

Ewa Kotowska-Rasiak

- Mocno wierzę w orędownictwo, umocnienie i wsparcie, które daje św. Józef. Doświadczyłem tego w wielu sytuacjach i dlatego ufam, że ten Święty Patron będzie mi towarzyszył w diecezji kaliskiej – podkreśla w krótkiej rozmowie bp nominat Damian Bryl.

Ewa Kotowska-Rasiak: Ks. Biskup obejmuje diecezję kaliską w Roku św. Józefa. Co to oznacza dla Ks. Biskupa?

Bp Damian Bryl: To znaczy przede wszystkim, że mam wielkiego orędownika i to jest moja nadzieja. Mocno wierzę w orędownictwo, umocnienie i wsparcie, które daje św. Józef. Doświadczyłem tego w wielu sytuacjach i dlatego ufam, że ten Święty Patron będzie mi towarzyszył w diecezji kaliskiej, która jest tak mocno związana z osobą św. Józefa. Jest to dla mnie wielka sprawa.

Ks. Biskup wiele razy przybywał do św. Józefa...

Bp Damian Bryl: Tak. Byłem sąsiadem, więc sanktuarium św. Józefa jest mi znane. Modliłem się tutaj z różnymi wspólnotami, ale też wiele razy przyjeżdżałem prywatnie.

Czy ma Ksiądz Biskup jakieś obawy związane z przyjęciem urzędu ordynariusza diecezji kaliskiej?

Bp Damian Bryl: To wszystko co się dzieje próbuję podejmować w duchu wiary i przede wszystkim wierzę, że jak Pan Jezus do czegoś zaprasza to daje łaskę, aby to podjąć. Tak więc w duchu wiary chcę podjąć to zadanie.

A priorytetowe zadanie to...

Bp Damian Bryl: Priorytetowym zadaniem dla mnie jest tutaj pobyć, posłuchać. Ważne jest abym poznał bliżej i głębiej diecezję i abym usłyszał, czym żyją mieszkańcy, co noszą w sercu i abyśmy potem na podstawie tego słuchali Słowa Bożego, modlili się i rozeznawali.

Dziękuję za rozmowę