In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Wtorek, 8 Grudnia 2020

Sympozjum w 150. rocznicę
ogłoszenia św. Józefa
Patronem Kościoła Powszechnego

Ewa Kotowska-Rasiak

- Potrzebujemy św. Józefa nie tylko jako wzoru, ale jako Opiekuna. Potrzebujemy jego wstawiennictwa, abyśmy zawsze żyli w sprawiedliwości i świętości wspierani jego przykładem i wstawiennictwem - mówił bp Łukasz Buzun, który przewodniczył Mszy św. na zakończenie 51. Ogólnopolskiego Sympozjum Józefologicznego, które odbyło się w formie online.

Sympozjum otworzył ks. dr Andrzej Latoń, prezes Polskiego Studium Józefologicznego, który wskazał, że w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP papież Pius IX ogłosił św. Józefa Patronem i Opiekunem Kościoła Powszechnego.

Przed rozpoczęciem obrad ks. prałat Jacek Plota, kustosz Narodowego Sanktuarium św. Józefa odczytał list od bp. Stanisława Napierały, który ze względu na inną posługę nie mógł uczestniczyć w sympozjum. - 150 lat temu papież bł. Pius IX ogłosił św. Józefa Patronem i Opiekunem Kościoła Świętego. Dziś podobnie jak w czasach Piusa IX Kościół jest uderzany ze wszystkich stron jakby moce ciemności i zła sprzysięgły się przeciw niemu. Bóg powierzył św. Józefowi Kościół w jego początkach, które tkwią w Świętej Rodzinie Nazaretańskiej. Św. Józef okazał się wówczas troskliwym obrońcą Chrystusa i głową Świętej Rodziny – napisał biskup kaliski senior.

Odwołał się do słów sługi Bożego kard. Augusta Hlond, który mówił, że zwycięstwo przyjdzie przez Maryję. - Prorocze słowa kard. Hlonda nasuwają myśl, że przyjdzie zwycięstwo Kościoła także w naszych czasach i będzie to zwycięstwo św. Józefa, patrona naszych trudnych czasów. Przyjdzie zwycięstwo Kościoła również w naszej diecezji, dziś bardzo doświadczonej, pełnej bólu i smutku, przyjdzie zwycięstwo i będzie to wspólne zwycięstwo NMP i św. Józefa. Tymczasem musimy być cierpliwi, ufnie się modlić i patrzeć, co Bóg chce nam powiedzieć – podkreślał w liście bp Napierała.

W pierwszym wykładzie ks. dr Marcin Wiśniewski przypomniał okoliczności ogłoszenia przed 150 laty przez papieża Piusa IX św. św. Józefa patronem Kościoła Powszechnego. S. dr Natalia Musidlak ZSNM mówiła o autorytecie św. Józefa w procesie wychowania współczesnej młodzieży. Z kolei o. dr hab. Marian Zawada OCD wskazywał na antropologiczne i teologiczne podstawy duchowości serca św. Józefa. Ostatni wykład nt. „Święty Józef patronem relacji z Panem Bogiem, z drugim człowiekiem i z samym sobą” wygłosili prof. UKSW dr hab. Maria Ryś i dr Paweł Kwas.

Obrady zakończyła Msza św. w Narodowym Sanktuarium św. Józefa, której przewodniczył biskup pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Buzun.

Zgromadzonych w kaliskiej bazylice wiernych i łączących się duchowo za pośrednictwem mediów powitał ks. prałat Jacek Plota, kustosz Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

W homilii biskup pomocniczy diecezji kaliskiej wskazywał, że w dziejach Kościoła w św. Józefie zawsze upatrywano szczególnego orędownika przed Bogiem. Dawał św. Józefa za przykład całkowitego zaufania Bogu. - Patrzymy na Józefa, który ufa Bogu przemawiającemu do niego w śnie. Św. Józef nie żyje wątpliwościami, nie karmi się treściami, które budzą wątpliwości wobec Boga. Przyjmuje słowo, które jest do niego skierowane i od razu działa. Możemy uczyć się od św. Józefa, że Bóg nam powie co mamy czynić w różnych sytuacjach, jeśli tylko jesteśmy gotowi przyjąć Jego słowo – powiedział kaznodzieja.

Podkreślał, że św. Józef chce, aby człowiek otwierał się na dobro, a zamykał na zło. – Najważniejszym problemem z naszej strony jest to, że mamy mało ufności, mało trzymamy się Bożej Opatrzności, za mało modlimy się do Ducha Świętego, żeby budował między nami i w stosunku do Boga dobre, otwarte, silne i ufne relacje – zaznaczył bp Buzun.

Po komunii św. bp Łukasz Buzun przy cudownym obrazie św. Józefa Kaliskiego odmówił modlitwę papieża Leona XIII za Kościół.

Organizatorami sympozjum byli: Polskie Studium Józefologiczne, Kapituła Kolegiacka Świętego Józefa i Wyższe Seminarium Duchowne w Kaliszu.

Sympozjum było transmitowane przez Telewizję Internetową „Dom Józefa”.

Galeria fotografii

Fot. Jan Derbiszewski - fotoderbiszewski.pl