In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Piątek, 1 Maja 2020

Pielgrzymka ludzi pracy
do św. Józefa

Tekst i fotografie: Ewa Kotowska-Rasiak

- Św. Józefa i św. Jana Pawła II cechowały: otwarcie na działanie Ducha Świętego, umiłowanie modlitwy oraz wykonywanie pracy na chwałę Pana Boga - mówił biskup kaliski Edward Janiak, który przewodniczył Mszy św. w intencji robotników i pracodawców w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

W zorganizowanych już po raz 28. ogólnopolskich modlitwach świata pracy w Kaliszu ze względu na panujący w Polsce stan epidemiczny, aby zachować obowiązujące normy wewnątrz świątyni modlili się przedstawiciele robotników i pracodawców w liczbie 45 osób, natomiast pozostali łączyli się duchowo przez transmisję na antenie „Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej” i w Telewizji Internetowej „Dom Józefa”.

W słowach powitania ks. prałat Jacek Plota, kustosz kaliskiej bazyliki przypomniał, że w ubiegłym roku papież Franciszek na prośbę biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka podniósł dla Narodowego Sanktuarium św. Józefa wspomnienie św. Józefa do rangi uroczystości.

W homilii biskup kaliski podkreślał, że św. Józef patronuje wszystkim rzemieślnikom. – O kim mówią środki masowego przekazu? O artystach, politykach, wypadkach, paradach. A kto mówi o rzemieślnikach. Kto mówi o konstruktorach domów? Ich nie ma na pierwszych stronach gazet. Oddając się codziennej pracy spełniamy polecenie Pana Boga, które skierował do człowieka w słowach: „abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną” – powiedział celebrans.

Ukazując podobieństwo św. Józefa i św. Jana Pawła II wskazał na ich otwarcie na działanie Ducha Świętego, modlitwę i pracowitość.

Odwołując się do modlitwy przekonywał, że była ona bardzo ważna w życiu tych dwóch świętych. – Dla Jana Pawła II charakterystyczne było rozmodlenie. Znamienny był ten koszyczek położony na klęczniku papieża, do którego siostry i sekretarze składali karteczki z prośbami o modlitwę. Jan Paweł II codziennie brał w ręce listy, które przychodziły z całego świata, czytał je i rozmawiał z Panem Bogiem. Później z różnych stron nadchodziły sygnały, że prośby zanoszone przez Ojca Świętego zostały wysłuchane – zaznaczył kaznodzieja.

Zauważył, że obaj święci z poświęceniem wykonywali pracę na większą chwałę Bożą i pożytek ludzi. – Św. Józef i Jan Paweł II byli ludźmi wielkiej pracy, którzy łączyli modlitwę z pracą. Dla nas ich postawa ma być wzorem, byśmy naszą modlitwę dopełniali pracą, gorliwością wszędzie tam, gdzie jesteśmy postawieni, jako rodzice, dziadkowie, w zakładach pracy, żebyśmy byli rzetelni w tym co wykonujemy – mówił bp Janiak.

Po komunii św. biskup kaliski Edward Janiak zawierzył św. Józefowi pracowników i pracodawców.

Przed udzieleniem pasterskiego błogosławieństwa bp Edward Janiak uhonorował Henrykę Duchnowską, mamę ks. Krzysztofa odznaczeniem papieskim Benemerenti.

Uroczystość zakończyła się pod figurą św. Jana Pawła II, gdzie złożono kwiaty i odmówiono modlitwę.

Wraz z biskupem kaliskim Edwardem Janiakiem modlili się: ks. prałat Jacek Plota, kustosz Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu i ks. kanonik Krzysztof Duchnowski, kapelan biskupa oraz poseł Jan Mosiński, współtwórca pielgrzymek robotników do św. Józefa, Bernard Niemiec, przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ Solidarność, przedstawiciele ludzi pracy, a także Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”.

Relacja Telewizji "Dom Józefa"

Galeria fotografii