In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Niedziela, 8 Marca 2020

Spotkanie Rady Akcji Katolickiej
u św. Józefa

Tekst i fotografie: Ewa Kotowska-Rasiak

W niedzielę, 8 marca, odbyło się zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej. Spotkanie rozpoczęła Msza św. w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, którą odprawił diecezjalny asystent ks. dr Sławomir Kęszka.

Licznie przybyłych członków Akcji Katolickiej powitał ks. prałat Jacek Plota, kustosz kaliskiej bazyliki. W homilii celebrans wskazywał na św. Józefa, który jest potężnym orędownikiem u Boga we wszystkich sprawach. Przywołał jeden z najważniejszych cudów przypisywanych św. Józefowi, czyli ocalenie księży i świeckich więźniów z obozu koncentracyjnego w Dachau, które dokonało się 29 kwietnia 1945 roku. Podczas Mszy św. przedstawiciele dzieci złożyli życzenia obchodzącej imieniny s. Beacie, służebniczce. Przed udzieleniem błogosławieństwa odmówiono litanię do św. Józefa.

Obrady odbyły się w Domu Pielgrzyma. Podczas spotkania omówiono działania członków Akcji Katolickiej w 2019 roku, a także dyskutowano nad programem na najbliższy rok. Sprawozdanie z rocznej działalności zdał Robert Lis, prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Dziękował księżom biskupom i księdzu asystentowi diecezjalnemu za wsparcie i życzliwość, jaką okazują Akcji Katolickiej, mediom diecezjalnym „Opiekunowi” i Radiu Rodzina za niezawodną obecność w celu relacjonowania ważnych wydarzeń religijnych, a przede wszystkim członkom Akcji Katolickiej za zaangażowanie w życie Kościoła. Sprawozdanie finansowe przedstawiła skarbnik Ewa Marciniak, a Komisji Rewizyjnej – Krystyna Marciniak.

W swoim wystąpieniu ks. dr Sławomir Kęszka zachęcał prezesów, aby mobilizowali osoby skupione w parafialnych oddziałach Akcji Katolickiej do czynnego zaangażowania się w życie wspólnoty parafialnej poprzez organizowanie różnorodnych wydarzeń. – Członkowie Akcji Katolickiej to ludzie, których charakteryzuje miłość do Kościoła. Najważniejsze nasze cele to modlitwa i formacja, branie odpowiedzialności za Polskę, promowanie wartości chrześcijańskich. Poprzez naszą postawę pokazujemy innym drogę do Kościoła – powiedział diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej. Podziękował prezesom i wszystkim osobom zaangażowanym w Akcji Katolickiej za pełną poświęcenia służbę Kościołowi.

Akcja Katolicka w diecezji kaliskiej została powołana do istnienia przez pierwszego biskupa kaliskiego Stanisława Napierałę w 1995 roku. W diecezji istnieje 86 parafialnych oddziałów, do których należy 771 członków.

Galeria fotografii