In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Poniedziałek, 11 Listopada 2019

XVII Pielgrzymka
Polskiego Związku Łowieckiego
z terenu diecezji kaliskiej

Tekst: Katarzyna Łakomiak, Radio Rodzina Kalisz
Katarzyna_Lakomiak

W Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu zgromadzili się licznie: Myśliwi, Leśnicy i Łowczy wraz ze swymi rodzinami, duszpasterzami i pocztami sztandarowymi. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. Adam Modliński, Proboszcz Kaliskiej Katedry.

W procesyjnym wejściu do Sanktuarium, przedstawiciele Związku Łowieckiego wraz z kapłanami zatrzymali się tradycyjnie przy figurze św. Huberta, patrona myśliwych. W tym miejscu odmówiono modlitwę i odśpiewano wspólnie Hymn Państwowy.

W homilii ks. prał. Adam Modliński odniósł się do słów czytanej Ewangelii, podkreślając jak istotna jest troska o pomnażanie wiary w życiu każdego człowieka. Kaznodzieja zauważył również rolę św. Józefa, którego nazwał Nauczycielem Wiary. Przywołując z kolei postać św. Huberta, ks. prał. Adam Modliński podkreślił, że będąc on patronem myśliwych uczy nas doceniać piękno przyrody, darzyć ją szacunkiem i wpatrując się w nią uczyć się każdego dnia milości do Boga. W naturze dostrzegamy bowiem piękno dzieła Bożego Stworzenia. Kaznodzieja nie zapomniał także o przeżywanym dzisiaj Święcie Narodowym Odzyskania Niepodległości. Apelował o wierność Ojczyźnie i by pamiętać, jak ważne jest, by zawsze budować nasz kraj i kształtować nasz patriotyzm na fundamencie wiary.

Po komunii świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu Świętego Józefa Kaliskiego, kapłani wraz z przedstawicielami myśliwych zawierzyli myśliwych i leśników oraz ich rodziny opiece Patrona naszej diecezji. Słowa modlitwy odczytał Łowczy Okręgowy Marek Przybylski. Słowa wdzięczności wyrazili również przedstawiciele uczestniczących w modlitwie myśliwych. Pielgrzymkę zakończyła procesja pod figurę Świętego Jana Pawła II, gdzie złożono kwiaty.

Galeria fotografii