In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 15 Sierpnia 2009

Życzenia dla Ks. Prałata Jacka Ploty

15. sierpnia po Mszy św. w Kaplicy Cudownego Obrazu pielgrzymi z grupy różowo-niebieskiej zebrali się w Sali Rycerskiej, aby złożyć życzenia imieninowe Ks. Prałatowi Jackowi Plocie, Kustoszowi Sanktuarium św. Józefa. Zechciejmy i my dołączyć się do tych pięknych życzeń, jakie w imieniu pielgrzymów złożył ks. Łukasz Przybyła, przewodnik grupy różowo-niebieskiej.

Galeria

 

Czcigodny Księże Prałacie, Jacku,
Kustoszu Sanktuarium św. Józefa.

Poniedziałek, 17 sierpnia jest dniem Twoich imienin. Dziś wpatrujemy się oczami wiary w Twojego Patrona, św. Jacka, znakomitego kaznodzieję, reprezentującego godnie pierwszych polskich Dominikanów.
Twój Patron wkładał wiele wysiłku w to, aby ukazać swoim rodakom prawdziwe wartości autentycznego chrześcijaństwa. Był duszpasterzem w szerokim tego słowa znaczeniu, wrażliwym na ludzkie potrzeby i bolączki. Studiował, głosił kazania, słuchał spowiedzi, nawiedzał chorych. Służył bliźnim słowem, czynem i przykładem.

Życzymy Tobie, Księże Prałacie Jacku, byś był odzwierciedleniem tej świętości, jaką pozostawił po sobie Twój Święty Patron. Byś, jak On, z zapałem i pełną podziwu gorliwością troszczył się o kościół Tobie powierzony, ten duchowy i ten materialny. Dziel swoje serce z każdym, kto zwróci się do Ciebie. Dawaj dobre słowo każdemu, kto po nie przyjdzie.
Pożytkuj swoje siły w trosce o szerzenie kultu św. Józefa, który Cię wybrał, byś mu służył z oddaniem.

Niech znana Tobie radość z utrudzenia buduje każdego pielgrzyma przybywającego do Polskiego Nazaretu. A Twoje siły i zdrowie niech umacniają bliscy Ci Patroni, św. Jacek, Twój imiennik, i św. Józef, Opiekun samego Zbawiciela.

Z darem modlitwy
Parafianie,
Czciciele św. Józefa,
Pracownicy Sanktuarium,
Siostry Służebniczki
i Księża Wikariusze.