In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Czwartek, 6 Czerwca 2019

Czerwcowa modlitwa za rodziny i w obronie życia w kaliskim sanktuarium

 

Dziękuję wszystkim małżeństwom i rodzinom, które wiernie trwają przy Jezusie – mówił bp Jacek Kiciński, który 6 czerwca przewodniczył w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu comiesięcznym modlitwom w intencji rodzin i obrony życia poczętego.

Temat czerwcowego spotkania brzmiał: „Tylko miłość zbawi świat – pamiętajmy o tym w każdej rodzinie”. Biskupów, kapłanów i wiernych powitał ks. prałat Jacek Plota, a modlitwę w Kaplicy św. Józefa poprowadził ks. Piotr Machała.

Konferencję wygłosili: orionista ks. Janusz Nowak, prezes Fundacji Księdza Orione „Czyńmy dobro”, orionista ks. Damian Stawicki, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej i Magdalena Kowalska, dyrektor Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Telefonicznie połączył się także przebywający w Rzymie orionista ks. Sylwester Sowizdrzał, dyrektor Centrum Księdza Orione w Kaliszu,. Prelegenci nawiązali do słów św. Alojzy Orione „Tylko miłość zbawi świat” i mówili o dziełach pomocy rodzinie, wśród których są m.in.: Warsztaty Terapii Zajęciowej jako wsparcie rodzin osób niepełnosprawnych, Ośrodek Dziennego Wsparcia Seniorów jako przejaw troski międzypokoleniowej, Fundacja „Czyńmy dobro” i działalność na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, działalność Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem na rzecz osób poszkodowanych przestępstwem, świadków przestępstw i ich rodzin. Rozmowę z gośćmi prowadził ks. prałat Leszek Szkopek.

Mszy św. przewodniczył bp Jacek Kiciński, biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej. Wraz z nim modlili się: biskup kaliski Edward Janiak, biskup pomocniczy Łukasz Buzun, bp senior Stanisław Napierała, bp senior Teofil Wilski, o. Tadeusz Rydzyk, kilkudziesięciu kapłanów, wierni z diecezji kaliskiej, a szczególnie dekanatów sycowskiego, wołczyńskiego i żerkowskiego oraz pielgrzymi z całej Polski. 

W homilii bp Jacek Kiciński ubolewał, że we współczesnych czasach brakuje jedności w rodzinach, małżeństwach, ojczyźnie i całym dzisiejszym świecie. - Więzy ludzkie wydają się być dziś jedynie czymś przygodnym, nietrwałym, a nawet kruchym. To właśnie dzisiejsza kultura hedonizmu, która zatapia człowieka w doczesności jak mówi Ojciec Święty Franciszek niesie ze sobą styl życia zwanym życiem na próbę – powiedział celebrans.

Dodał, że w wielu krajach świata spada liczba zawieranych małżeństw, a coraz więcej osób decyduje się na życie w samotności bez tzw. zobowiązań i bez odpowiedzialności za drugiego człowieka. - Współczesny człowiek boi się utraty swojej niezależności, swojego czasu, utraty swoich planów i swoich marzeń. W ostateczności boi się utracić źle rozumianą autonomię, dlatego żyjemy w kulturze, która wywiera na młodych ludzi pewną presję. Owocem tej kultury i tej presji jest nowy styl życia, by nie zakładać rodziny, by nie zawierać małżeństwa – stwierdził kaznodzieja, który zauważył, że odkładanie ślubu bardzo często tłumaczy się problemami ekonomicznymi, problemami z pracą czy też ze studiami.

Wskazał, że w dzisiejszym świecie doświadcza się różnych ideologii, które pomniejszają małżeństwa i rodziny. - Do tej rzeczywistości należy dodać osłabienie wiary i praktyk religijnych, czego owocem jest doświadczenie osamotnienia, bezsilności zwłaszcza w czasie sytuacji trudnych – mówił bp Kiciński.

Akcentował, że małżeństwo i rodzina jest powołaniem życiowym człowieka. -  Małżeństwo jest darem, ale jest również wielkim zadaniem. W małżeństwie potrzeba nieustannej troski, doglądania i pielęgnowania wzajemnej miłości. Każde kryzysy i pojawiające się trudności są okazją do tego, by wzajemnie wzrastać w wierze i miłości – zaznaczył hierarcha.

Wskazał na Świętą Rodzinę jako wzór małżeństwa i rodziny. - Gdy patrzymy na ten kaliski cudowny obraz widzimy Świętą Rodzinę trzymającą się za ręce, stanowiącą jedność, a pośrodku jest Jezus. Ten cudowny obraz kaliski ukazuje nam piękno życia rodzinnego i życia małżeńskiego. Jest to wyraz wzajemnej jedności, której źródłem jest miłość Trójcy Przenajświętszej – przekonywał duchowny.

Podkreślał, że podstawą życia Świętej Rodziny jest wiara w Boga. - To właśnie ta wiara sprawia, że życie Maryi i Józefa stało się szkołą wiernej miłości. Wiara rodzi wierność, a wierność to obecność. W tej szkole wiernej miłości wzrastał Jezus w mądrości i w łasce u Boga i ludzi. Wiara jest źródłem wierności, ale również miłującej obecności. Dziś prosimy o łaskę wierności dla wszystkich rodzin i dla każdego małżeństwa, prosimy o łaskę wierności wobec Boga i drugiego człowieka – mówił biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej.

Dziękował wszystkim małżeństwom i rodzinom, które wiernie trwają przy Jezusie. - Dziękuję wam za wasze świadectwo wiary i wzajemnej miłości, za budowanie nowej cywilizacji miłości, o której tak często mówił św. Jan Paweł II. Życzę wam wszystkim, abyście mieli czas dla Boga i siebie. Jeśli znajdziemy w naszych rodzinach i małżeństwach czas dla Boga, będziemy mieli czas dla siebie, a Bóg da nam czas dla drugiego człowieka – powiedział celebrans.

Zachęcał małżonków i rodziny, aby w centrum ich życia był Jezus. - Jeśli Jezus będzie pośrodku naszego życia to wszystko będzie na swoim miejscu, bo jeśli Bóg jest w centrum to wszystko inne jest na swoim miejscu. Św. Józefie otaczaj nas swoją miłością, ucz nas wiary, ucz nas wiernej miłości, bądź nam przewodnikiem na naszej drodze życia – zaznaczył bp Kiciński.

Pod koniec Mszy św. biskupi, kapłani i wierni zebrani w kaliskiej bazylice zawierzyli św. Józefowi rodziny i dzieci nienarodzone.

W swoim przemówieniu biskup kaliski Edward Janiak podziękował biskupom, kapłanom, a przede wszystkim pielgrzymom z Polski i diecezji kaliskiej za wspólną modlitwę w intencji rodzin i obrony życia. Słowa wdzięczności skierował do księży orionistów i redemptorystów za prowadzenie wielkich dzieł. Dodał, że potężnym patronem, który pomaga w wielu sprawach jest św. Józef.

O. Tadeusz Rydzyk przypomniał, że nabożeństwa pierwszoczwartkowe w intencji rodzin są transmitowane przez Radio Maryja i Telewizję Trwam od 15 lat, a inicjatorem tego dzieła był pierwszy biskup kaliski Stanisław Napierała.

Spotkanie transmitowane było przez Telewizję Trwam, Radio Maryja i Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej.

Tekst za: Ewa Kotowska-Rasiak/KAI
Zdjęcia: Marta Brzozowska/Radio Rodzina Kalisz