In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Niedziela, 2 Czerwca 2019

Odpust Opieki Świętego Józefa

- Św. Jan Paweł II przybył do tego miasta, aby „odsłonić swoją osobistą wiarę w opiekę i orędownictwo św. Józefa” – mówił bp Stanisław Napierała podczas Mszy św. ku czci Opieki Świętego Józefa w kaliskiej bazylice.

9

Odpust połączono z modlitwą za miasto Kalisz i diecezję kaliską, Pielgrzymką Rolników, Ogrodników, Sadowników i Pszczelarzy do św. Józefa oraz dziękczynieniem za 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski i 22. rocznicę wizyty do Kalisza, która miała miejsce 4 czerwca 1997 r.

Witając przybyłych na uroczystości odpustowe kustosz sanktuarium ks. prałat Jacek Plota przypomniał, że historia pielgrzymek rajców miejskich sięga połowy XVIII w., kiedy to rajcy miasta Kalisza po raz pierwszy udali się przed Cudowny Obraz  św. Józefa, by błagać Go o opiekę, by chronił gród od klęsk i nieszczęść. Dodał, że pielgrzymka została reaktywowana 27 lat temu przez Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych.

Kustosz prosił też o pamięć w modlitwie o obecnym papieżu Franciszku, który jest wielkim czcicielem św. Józefa, a 19 marca 2014 r. ofiarował świętemu pierścień jako wotum i prosił o modlitwę przed Cudownym Obrazem św. Józefa Kaliskiego. Dodał, że w ostatnim czasie papież kaliską bazylikę podniósł do godności Narodowego Sanktuarium św. Józefa.

W homilii bp Stanisław Napierała wskazywał na św. Józefa jako Opiekuna miasta Kalisza. – Szczęśliwe miasto, które sobie patrona Józefa ma za Opiekuna, nie zginie. Jest takie miasto Kalisz. Św. Józef na różne sposoby daje kaliszanom zauważyć i odczuć swoją obecność. Św. Józef sławi to miasto w kraju i za granicą. Ilu ludzi mówi o Kaliszu w łączności ze św. Józefem. Św. Józef i Kalisz są nierozłączne. To wiedzą Polacy w kraju i za granicą. Wielki wkład w rozwój kultu św. Józefa, ale także rozsławienia w ten sposób miasta Kalisza ma Narodowe Sanktuarium św. Józefa z charyzmatycznym kustoszem ks. prałatem Jackiem – powiedział kaznodzieja.

Podkreślał, że Kalisz rozsławił św. Jan Paweł II, który przybył do tego miasta, aby „odsłonić swoją osobistą wiarę w opiekę i orędownictwo św. Józefa”.

Przypomniał słowa wypowiedziane w Kaliszu przez papieża 4 czerwca 1997 r., które stały się testamentem i programem. – Znamy te słowa na pamięć, ale one są takiej wagi, że niepodobna ich w dniu dzisiejszym raz jeszcze nie przywołać. „Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka. Najbardziej podstawowym prawem człowieka... Miarą cywilizacji - miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury - jest jej stosunek do życia. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej. Choćby nawet miała wielkie osiągnięcia gospodarcze, techniczne, artystyczne oraz naukowe” – cytował celebrans.

Biskup przytoczył jeszcze jeden fragment z pamiętnej homilii Jana Pawła II na temat obrony życia nienarodzonych. – „Z tego miejsca jeszcze raz powtarzam to, co powiedziałem w październiku ubiegłego roku: naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości. Wierzcie, że nie było mi łatwo to powiedzieć. Nie było mi łatwo powiedzieć to z myślą o moim narodzie, bo ja pragnę dla niego przyszłości, wspaniałej przyszłości” – przypomniał bp Napierała.

Odwołując się do obchodzonego dzisiaj święta Wniebowstąpienia Pańskiego przekonywał, że niebo jest powołaniem człowieka. – Życie, którym żyje Bóg nie ma kresu, jest wieczne. Do niego nie ma przystępu śmierć, cierpienie, choroba, bo to jest pełnia radości, pełnia szczęścia, pełnia miłości, pełnia chwały. Św. Józef jest w niebie, św. Jan Paweł II jest w niebie i tylu spośród nas, których znamy i pamiętamy jest w niebie. Każdy z nas ma tam swoje mieszkanie – stwierdził pierwszy biskup kaliski. 

Po komunii św. w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa bp Stanisław Napierała ponowił akt zawierzenia Kalisza i całej diecezji patronowi, a prezydent Kalisza Krystian Kinastowski zawierzył św. Józefowi swoją posługę.

Po Mszy św. wierni przeszli pod figurę św. Jana Pawła II, gdzie odmówiono modlitwę, złożono kwiaty i zapalono znicze.

Na uroczystości odpustowe licznie przybyli kapłani, siostry zakonne, parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich i powiatowych, organizacji kościelnych i społecznych, uczelni i szkół, a także grupa rowerzystów z Liskowa oraz pielgrzymi z różnych stron diecezji.

Uroczystość odpustową uświetniły: Chór Bazyliki Kaliskiej i Orkiestra Dęta „Gród nad Prosną”.

Tekst i zdjęcia: Ewa Kotowska-Rasiak