In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 25 Maja 2019

50. Ogólnopolskie
Sympozjum Józefologiczne
w Narodowym Sanktuarium św. Józefa

Tekst: Ewa Kotowska-Rasiak

W Kaliszu odbyło się 50. Ogólnopolskie Sympozjum Józefologiczne, podczas którego prelegenci skupili się na historii Polskiego Studium Józefologicznego. W ramach sympozjum wykonano Oratorium o Świętym Józefie Kaliskim.

Sympozjum otworzył bp Edward Janiak, który podkreślał, że jubileuszowe sympozjum jest okazją do podsumowania dotychczasowego dorobku i refleksji teologicznej nad osobą i rolą św. Józefa w dziele zbawienia i życiu Kościoła, którego jest patronem. – To z racji cudownej obecności i działania św. Józefa związanej z obrazem czczonym w kaliskim sanktuarium od prawie 400 lat, pojawiła się przed 50 laty myśl o naukowym studium nad tym, kim jest św. Józef w porządku zbawienia – mówił biskup kaliski.

Zaznaczył, że z racji obecności i działania św. Józefa zarówno wieki temu jak i dziś do Kalisza przybywają ludzie różnych stanów i wykształcenia, aby u niego szukać dostępu do Boga, przez jego wstawiennictwo wypraszać to, co jest troską, bólem i rozpaczą codzienności. – Szczególnie pokazał nam to miniony Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa. Pielgrzymi nie chcą tylko modlić się przed św. Józefem, ale jest w nich też pragnienie wiedzy o nim, by lepiej zrozumieć skuteczność w byciu patronem i orędownikiem – powiedział duchowny.

Wskazał na niektóre działania związane z kultem św. Józefa. Wśród nich wymienił wydawnictwo „Okno Wiary” redagowane przez redakcję Dwutygodnika Diecezji Kaliskiej „Opiekun”, utworzenie Telewizji Internetowej „Dom Józefa”, systematyczne spotkania w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu z okazji każdej kolejnej rocznicy wyswobodzenia księży więźniów z obozu koncentracyjnego w Dachau oraz pierwszoczwartkowe nabożeństwa w intencji ochrony poczętego życia i rodzin.

W pierwszym wykładzie ks. prof. Wojciech Hanz przedstawił rys historyczny Polskiego Studium Józefologicznego (PSJ). Wskazywał, że pomysł jego utworzenia zrodził się w sercu i umyśle bp. Antoniego Pawłowskiego, którego śmierć przerwała działania z tym związane. Dodał, że kontynuatorem był bp Jan Zaremba, który 24 września 1969 r. erygował PSJ. Zaznaczył, że w Kaliszu odbyły się 2 sympozja międzynarodowe i 48 krajowych.

Ks. dr hab. Dariusz Kwiatkowski mówił o formach kultu Patriarchy z Nazaretu w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Zauważył, że do rozwoju kultu św. Józefa przyczyniła się peregrynacja obrazu św. Józefa Kaliskiego po diecezji kaliskiej u początku jej powstania. Wskazał na dwa wymiary kultu św. Józefa, czyli liturgiczny i ten związany z ludową pobożnością.

Z kolei ks. dr Marcin Wiśniewski odwołując się do encykliki Jana Pawła II „Redemptoris Custos” (o św. Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła) przedstawił zarys teologii świętojózefowej.

Uczestnicy sympozjum mieli okazję wysłuchać Oratorium o Świętym Józefie Kaliskim.

Obrady zakończyła Msza św. w Narodowym Sanktuarium św. Józefa, której przewodniczył pierwszy biskup kaliski Stanisław Napierała. W homilii celebrans wskazywał na wielkość osoby św. Józefa. – Tradycja, zwłaszcza papieże podkreślają, iż wielkość św. Józefa jest zawarta w powierzeniu mu przez Boga największych skarbów, mianowicie Jezusa oraz Jego Matki Maryi. Trzeba jeszcze dodać trzeci skarb, którym jest Święta Rodzina oparta na małżeństwie Józefa i Maryi. Św. Józef spełnił powierzoną mu zbawczą misję w sposób doskonały – zaznaczył bp Napierała, który dodał, że z misji tej wyrasta świętość Józefa.

Podkreślał, że świętość Józefa, którą znamionuje milczenie ma źródło w Duchu Świętym. – Św. Józef jest Opiekunem Kościoła, Opiekunem, który milczy. Milczenie Józefa nasuwa myśl o jego podobieństwie do Ducha Świętego. Duch Święty jest Bogiem milczącym. Ducha Świętego można nazwać milczącą obecnością, która mówi nie słowami, lecz działaniem. Podobną milczącą obecnością jest św. Józef. On nie mówi słowami, lecz wstawiennictwem, działaniem – mówił kaznodzieja.

Po komunii św. w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa pierwszy biskup kaliski Stanisław Napierała zawierzył św. Józefowi uczestników Sympozjum Józefologicznego oraz pielgrzymów z całej Polski.

W sympozjum uczestniczyli: biskup kaliski Edward Janiak, bp pomocniczy Łukasz Buzun, bp senior Stanisław Napierała, ks. prałat Andrzej Latoń, prezes Polskiego Studium Józefologicznego, ks. prałat Jacek Plota, kustosz Narodowego Sanktuarium św. Józefa, kapłani, siostry zakonne z różnych zgromadzeń i licznie zgromadzeni wierni z całej Polski zainteresowani osobą św. Józefa.

Organizatorami sympozjum byli: Polskie Studium Józefologiczne, Kapituła Kolegiacka Świętego Józefa i Wyższe Seminarium Duchowne w Kaliszu.

Galeria fotografii