In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Środa, 1 Maja 2019

Ogólnopolska Pielgrzymka
Robotników i Pracodawców do św. Józefa

- Jeśli człowiek traktuje pracę jako swoje posłannictwo, jako zleconą od Boga misję, praca dla niego staje się wówczas środkiem uświęcenia i gromadzenia zasług dla nieba - mówił biskup kaliski Edward Janiak, który przewodniczył Mszy św. w intencji robotników i pracodawców zgromadzonych na dorocznej pielgrzymce w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu odbywającej się pod hasłem „Święty Józefie wzorze pracujących módl się za nami”.

 

W zorganizowanych już po raz 27. ogólnopolskich modlitwach świata pracy w Kaliszu uczestniczyły delegacje pracodawców, robotników i rzemieślników, m.in. hutników, górników, stoczniowców, kolejarzy, rybaków. W pielgrzymkę po raz 13. włączyło się Duszpasterstwo Pracodawców i Przedsiębiorców.

Licznie przybyłych pielgrzymów powitał ks. prałat Jacek Plota, kustosz Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

W homilii biskup kaliski podkreślał, że praca jest szkołą wielu cnót osobistych i społecznych takich jak wytrzymałość, solidarność, cierpliwość, męstwo, odwaga, ład, współpraca, natomiast lenistwo jest szkołą samolubstwa i pasożytnictwa. – Praca podnosi stopę i warunki życiowe, natomiast owocem lenistwa jest zaniedbanie i nędza. Praca daje zadowolenie. Człowiek widząc owoce swojej pracy czuje satysfakcję, że jego trud nie idzie na marne – powiedział celebrans.

Stwierdził, że praca wyrównuje nierówność społeczną. – Kiedy bowiem bogaci się cały naród, podnosi się stopa życiowa wszystkich – dodał hierarcha.

 

Wskazywał na zasługi Solidarności. – To Solidarność otworzyła nas na Europę. Wtedy z udziałem Jana Pawła II runęła kurtyna komunistyczna. Solidarności powinniśmy być wdzięczni, nie powinniśmy deptać tej zaszłości historycznej. Ceńmy sobie wolność. Pamiętamy, że Jan Paweł II mówił do nas, gdy wchodziliśmy do struktur Unii Europejskiej, że przyjdzie czas, że Polacy będą świadectwem o korzeniach chrześcijańskich w Unii Europejskiej i dzisiaj się to dzieje – mówił ordynariusz kaliski.

 

Ukazywał św. Józefa jako wzór pracujących, - Ten święty patron uczy nas swoim życiem właściwego rozumienia i przeżywania pracy. W tym codziennym trudzie Józef nie zatrzymuje się na własnych przeżyciach i odczuciach, lecz na tym, co powinien wykonać. Krótko można powiedzieć, że cechuje go postawa „zadaniowa”, a nie „doznaniowa”. Nie jest to jednak chłodne i formalne spełnianie codziennych obowiązków, gdyż praca ta przeniknięta jest Bożą Miłością – zaznaczył kaznodzieja.

 

Akcentował, że św. Józef jest Opiekunem ludzi pracujących. – Św. Józef jest patronem cichych, ukrytych spotkań człowieka z Bogiem pośród codziennych zajęć. Proszę was, abyście zabrali stąd siły do odważnego dawania świadectwa miłości do Pana Boga i naszej ojczyzny, byśmy byli wdzięczni za pracę innych ludzi, z której korzystamy. Sobie i wam życzę, byśmy byli ludźmi z powołania – mówił bp Janiak.

 

Podczas uroczystości sekretarz stanu w kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera odczytał list prezydenta RP Andrzeja Dudy, który napisał, że „refleksja nad znaczeniem ludzkiej pracy należy do głównych wątków nauczania Jana Pawła II”. – Nie może być zdrowej gospodarki ani poczucia obywatelskiej wspólnoty bez zrozumienia wielkiej wartości, jaką stanowi ludzka praca. To dzięki niej możliwy jest wzrost ekonomiczny, pomnażanie zamożności jednostek i całego narodu. Składam wyrazy wielkiego uznania wszystkim, którzy zabiegają o godności i skuteczność polskiej pracy – podkreślił prezydent RP.

List premiera Mateusza Morawieckiego odczytał poseł Jan Mosiński. – Ten wyjątkowy dzień przypomina o znaczeniu wykonywanej przez was pracy, pokazuje jej bezcenną wartość i to w jak wielkim stopniu zależy od niej nasz los i los osób nam najbliższych. Drodzy pracownicy i pracodawcy żywię wielki szacunek do waszej zawodowej aktywności. Pragnę wyrazić wdzięczność za codzienny trud. Niech praca, którą wykonujecie napełnia was dumą – napisał premier RP.

 

Po komunii św. w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa biskup kaliski Edward Janiak zawierzył św. Józefowi pracowników i pracodawców.

Na zakończenie uroczystości wszyscy udali się pod pomnik św. Jana Pawła II, gdzie złożono kwiaty i odmówiono modlitwę. Tradycyjnie już biskup podzielił się chlebem ze zgromadzonymi na uroczystości.

Wraz z biskupem kaliskim Edwardem Janiakiem modlili się: ks. prałat Jacek Plota, kustosz Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, ks. Bogdan Tyc, diecezjalny duszpasterz ludzi pracy, ks. Grzegorz Piątek, koordynator Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”, duchowieństwo, parlamentarzyści, przedstawiciele władz rządowych, wojewódzkich, miejskich i powiatowych, pielgrzymka rowerowa z Jarocina, Magnuszewic i Rozdrażewa  oraz licznie zgromadzone delegacje robotników i pracodawców.

Organizatorem pielgrzymki ludzi pracy są Komisja Krajowa i Zarząd Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ Solidarność z przewodniczącym Bernardem Niemcem, a organizatorem pielgrzymki przedsiębiorców jest Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”.

Tekst i zdjęcia: Ewa Kotowska-Rasiak