In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 30 Marca 2019

Pielgrzymka Sióstr Franciszkanek
u św. Józefa

 

Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi z całej Polski przybyły w 11. pielgrzymce do św. Józefa Kaliskiego. Modlili się także mężczyźni ze Wspólnoty Wojsko Gedeona z diecezji płockiej. Mszy św. w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu przewodniczył bp Łukasz Buzun.

Licznie zgromadzone siostry oraz pielgrzymów z całej Polski powitał ks. prałat Jacek Plota, kustosz Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

W homilii celebrans wskazywał, że w przypowieści o faryzeuszu i celniku Jezus uczy człowieka modlitwy. - Jezus zwraca uwagę na grzech, który uniemożliwia modlitwę, dialog z Bogiem. Jeśli człowiek nie ma świadomości grzechu to nie rozwija się, nie dojrzewa. Jezus daje nam przykład celnika, człowieka, który dobrze modli się. Ukazuje nam jego postawę, abyśmy nabrali ducha modlitwy, stawania przed Bogiem. Pokora i wiara w Boże miłosierdzie jest cechą charakteru chrześcijanina – mówił biskup pomocniczy diecezji kaliskiej, który zachęcał do modlitwy indywidualnej, np. adoracji Najświętszego Sakramentu.

Kaznodzieja ukazywał św. Józefa jako człowieka modlitwy i całkowitego zawierzenia Panu Bogu. – Milczenie św. Józefa jest bardziej wymowne niż tysiąc słów. Oddajemy dziś św. Józefowi wszystkie nasze sprawy i chcemy być ożywieni ufnością, którą karmił się jego duch. Polecamy  sprawy codzienne, aby on wierny sługa Pański przedstawiał je wraz z Matką Bożą Bogu, który jest dla nas miłosiernym Ojcem – powiedział bp Buzun.

Po komunii św. przedstawicielki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi zawierzyły św. Józefowi całą wspólnotę.

Podczas Mszy św. z siostrami modlili się przedstawiciele placówek opiekuńczo-wychowawczych, świetlic socjoterapeutycznych i domów pomocy społecznych prowadzonych przez zgromadzenie. Przybyła też Wspólnota Przyjaciół św. Zygmunta z Mikstatu z diecezji kaliskiej, gdzie siostry franciszkanki prowadzą świetlicę środowiskową.

Przed Mszą św. siostry wykonały Akatyst ku czci św. Józefa, a nowicjuszki przedstawiły misterium o św. Józefie.

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny zostało założone przez metropolitę warszawskiego, św. abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Petersburgu w 1857 r. dla ratowania biednych dzieci polskich w Imperium Rosyjskim, udzielania pomocy biednym, a także parafiom katolickim w Rosji.

W Polsce Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi prowadzą działalność wychowawczą w przedszkolach oraz zakładach opiekuńczo-resocjalizacyjnych, w domach dziecka, a także pracują przy chorych w szpitalach. Pomagają starszym i samotnym prowadząc domy pomocy społecznej. Podejmują także pracę w parafiach jako katechetki, organistki i zakrystianki.

Tekst i zdjęcia: Ewa Kotowska-Rasiak