In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 15 Grudnia 2018

Melchicki patriarcha Antiochii
Joseph Absi modlił się
w Narodowym Sanktuarium
św. Józefa w Kaliszu

 

- Kościół w naszej tradycji biznatyjskiej nazywa św. Józefa sługą niewypowiedzianej tajemnicy - mówił melchicki patriarcha Antiochii Joseph Absi w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Mszy św. przewodniczył ks. Paweł Kaczmarczyk, dyrektor poznańskiego biura Stowarzyszenia Pomoc KościołowiwPotrzebie.

 

Przed Mszą św. duchownych i wiernych powitał ks. prałat Jacek Plota, kustosz Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

 

Witając zwierzchnika Katolickiego Kościoła Melchickiego bpa Josepha Absi, wikariusza generalnego bpa Mikołaja, delegację patriarchatu, kapłanów i wiernych biskup kaliski Edward Janiak prosił o modlitwę do św. Józefa w intencji jedności Kościoła. - Pan Jezus jak odchodził przewidział, że będą się dzielić i jako ostatnią wolę prosił apostołów, aby byli jedno. Dzisiaj bardzo łatwo jest ludzi poróżnić między sobą, a trudno jest jednoczyć. Módlmy się o jedność w rodzinie, sąsiedztwie, parafii i ojczyźnie – powiedział hierarcha.

 

W homilii melchicki patriarcha Antiochii Joseph Absi wskazywał na charakterystyczne cechy św. Józefa zapisane na kartach Ewangelii. - Kościół w naszej tradycji biznatyjskiej nazywa św. Józefa sługą niewypowiedzianej tajemnicy, sługą niebieskiego Boga oraz sługą Boga, który stał się dzieckiem. Wszystko to, aby mówić o jego roli w zbawieniu – zaznaczył kaznodzieja.

 

Podkreślał, że misja św. Józefa jest podobna do misji Jana Chrzciciela oraz Maryi Dziewicy. - Te trzy osoby: Józef, Jan Chrzciciel i Maryja mieli jako misję służyć Chrystusowi i pomagać mu w osiągnięciu Jego zbawczej misji – stwierdził patriarcha.

 

Przekonywał, że bogactwem Józefa była jego prawość, miłość do Boga, bliskość z Chrystusem, opieka nad Maryją i wierność powierzonej mu pracy. - Ewangelia przedstawia Józefa jako tego, który oddał swoją wolę woli Bożej. Józef jest tym, który całkowicie ufa Bogu i stawia Boga jako priorytet w swoim życiu – akcentował zwierzchnik.

 

Zaznaczył, że Kościół wzywa wiernych do zgłębiania świętych, ale przede wszystkim do podążania za ich przykładem. - Dziś wezwani jesteśmy do tego, aby być jak św. Józef, czyli ludźmi prawymi, szczerymi wobec Boga, szczerymi wobec naszych sąsiadów i bliskich, wobec nas samych. Jesteśmy wezwani, abyśmy byli dobrymi sługami Chrystusa próbując z wszystkich sił żyć według Jego Ewangelii, byśmy byli wiernymi Jego łasce, posłusznymi Bogu pracując dla realizacji Jego woli na ziemi – mówił duchowny.

 

Melchicki patriarcha Antiochii Joseph Absi, patriarcha grekokatolicki – melchicki rezydujący w Damaszku i Jerozolimie, który jest patriarchą tego obrządku na cały świat przybył z delegacją patriarchatu do Narodowego Sanktuarium św. Józefa na zaproszenie Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

 

Oddział kaliski Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie i Wspólnota Życia Chrześcijańskiego prowadzą szeroką działalność na rzecz prześladowanego Kościoła na Bliskim Wschodzie. Co miesiąc w Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego (kościół ojców jezuitów) w Kaliszu odprawiane są Msze św. za Kościół prześladowany. Prowadzone są także akcje informacyjne. Wolontariusze docierają z wiadomościami o dramacie, który rozgrywa się w Syrii w różne miejsca poprzez organizowanie koncertów, spotkania z młodzieżą w szkołach, a od 4 lat w kościołach diecezji kaliskiej prezentowana jest wystawa pt. „Droga krzyżowa Kościoła prześladowanego”. Kolejną sprawą jest wsparcie finansowe prześladowanego Kościoła w Syrii i innych miejscach.

 

Tekst i zdjęcia: Ewa Kotowska-Rasiak