In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Wtorek, 27 Listopada 2018

Ustanowienie nadzwyczajnych
szafarzy Komunii Świętej u św. Józefa

 

14 nowych nadzwyczajnych szafarzy komunii świętej ustanowiono w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Mszy św. przewodniczył delegat biskupa kaliskiego ks. prałat Jacek Plota.

 

W homilii ks. prałat Dariusz Kwiatkowski wskazywał na św. Józefa jako człowieka, który uczy przeżywania Eucharystii. – Człowiek Eucharystii to przede wszystkim człowiek wiary i miłości. Właśnie takim człowiekiem był św. Józef. Był on otwarty na działanie Boga i posłuszny Jego słowu. To mąż wiary i miłości. Eucharystia wymaga wiary i miłości – mówił kaznodzieja.

 

Zwracając się do nadzwyczajnych szafarzy wskazywał, że będą oni nieść ludziom Chrystusa. - Weźmiecie w swoje dłonie Ciało Jezusa Chrystusa i będziecie dawać Go innym. Będziecie przekazywać to, co można dać drugiemu człowiekowi jako największy dar, dar żywego Chrystusa. Jakże potrzeba tutaj wiary oraz miłości do Jezusa, Kościoła i ludzi – stwierdził duchowny.

 

Podkreślał, że być mężem Eucharystii to znaczy być mężem Słowa Bożego. – Tak jak św. Józef i Maryja mamy słuchać, rozważać i żyć słowem, które Bóg do nas kieruje. W was będą wpatrzone oczy całej parafii, bo zostaliście powołani do bardzo odpowiedzialnej i zaszczytnej funkcji rozdawania komunii św. w czasie mszy św. i zanoszenia jej do osób chorych. W związku z tym winniście być świadkami, a będziecie świadkami wiary, gdy będziecie zasłuchani w Słowo Boże, gdy będziecie to słowo rozważać i zachowywać w swoim życiu – przekonywał kapłan.

 

Zachęcał nadzwyczajnych szafarzy, aby swoje życie zawierzali św. Józefowi. – Jak najczęściej przychodźcie do św. Józefa oraz sięgajcie po różnego rodzaju modlitw do tego świętego i uczyńcie go swoim patronem i opiekunem. Niech postawa św. Józefa uczy nas na co dzień postawy eucharystycznej, czyli bycia człowiekiem miłości, wiary, słuchania Słowa Bożego i bycia gotowymi do złożenia ofiary – mówił ks. prałat Kwiatkowski.

 

Po kazaniu nastąpiło imienne przedstawienie kandydatów na szafarzy delegatowi biskupa ks. prałatowi Jackowi Plocie oraz obrzęd ich pobłogosławienia.

 

Szafarze odbyli kurs przygotowawczy i formacyjny pod kierunkiem ks. prał. prof. dra hab. Dariusza Kwiatkowskiego, dyrektora Wydziału Liturgii i Dyscypliny Sakramentów w Kurii Diecezjalnej w Kaliszu. Na podstawie tych przygotowań i pozytywnie zdanego egzaminu została im powierzona posługa nadzwyczajnych szafarzy komunii świętej.

 

Ewa Kotowska-Rasiak