In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 15 Września 2007

XII pielgrzymka
Civitas Christiana

XII Ogólnopolska Pielgrzymka Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” do Kaliskiego Sanktuarium Świętego Józefa Po raz dwunasty do Kaliskiego Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu pielgrzymowali dzisiaj, 15 września 2007 roku, członkowie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z całej Polski. Stowarzyszenie to współkształtuje rzeczywistość polską i przygotowuje katolików świeckich do służby Kościołowi i Narodowi oraz wypełnia swą misję w sferze kultury i edukacji, rodziny, pracy oraz samorządności. W tym roku hasłem pielgrzymki były słowa: „Rodzina twierdzą wiary Pielgrzymów polskości”.

Galeria

Spotkanie Pielgrzymów rozpoczęło się o godzinie 10.00 w Bazylice Świętego Józefa powitaniem przez panią Urszulę Pilarską, przewodniczącą Zarządu Oddziału Miejskiego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Kaliszu. Następnie miało miejsce wystąpienie księdza Macieja Kubiaka, redaktora naczelnego Radia EMAUS w Poznaniu, na temat „Przypatrzcie się powołaniu waszemu”. Po nim odbył się koncert Reprezentacyjnej Orkiestry Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej pod dyrekcją tamburmajora Pawła Joksa.

Centralnym punktem pielgrzymowania była Eucharystia sprawowana w samo południe przez Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierałę, zakończona aktem zawierzenia Świętemu Józefowi Stowarzyszenia „Civitas Chrystiana”.

Warto tutaj dodać, że wśród obecnych członków Stowarzyszenia przybyłych tego dnia do Sanktuarium byli pielgrzymi z województw: łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego, lubelskiego, zachodnio-pomorskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, śląskiego i podlaskiego, a także z Poznania, Gniezna, Wągrowca, Rychwała, Turku, Trzemeszna i Piły. Obecny był również Przewodniczący Zarządu Głównego pan Ziemowit Gawski, Przewodnicząca Zarządu Wielkopolskiego pan Karol Irmler oraz Sekretarz Zarządu Głównego pan Sławomir Józefiak.