Facebook In Englisch In Italiano Auf Deutsch
Dom Pielgrzyma im. Św. Józefa
Sobota, 15 Września 2007

XII pielgrzymka
Civitas Christiana

XII Ogólnopolska Pielgrzymka Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” do Kaliskiego Sanktuarium Świętego Józefa Po raz dwunasty do Kaliskiego Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu pielgrzymowali dzisiaj, 15 września 2007 roku, członkowie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z całej Polski. Stowarzyszenie to współkształtuje rzeczywistość polską i przygotowuje katolików świeckich do służby Kościołowi i Narodowi oraz wypełnia swą misję w sferze kultury i edukacji, rodziny, pracy oraz samorządności. W tym roku hasłem pielgrzymki były słowa: „Rodzina twierdzą wiary Pielgrzymów polskości”.

Galeria

Spotkanie Pielgrzymów rozpoczęło się o godzinie 10.00 w Bazylice Świętego Józefa powitaniem przez panią Urszulę Pilarską, przewodniczącą Zarządu Oddziału Miejskiego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Kaliszu. Następnie miało miejsce wystąpienie księdza Macieja Kubiaka, redaktora naczelnego Radia EMAUS w Poznaniu, na temat „Przypatrzcie się powołaniu waszemu”. Po nim odbył się koncert Reprezentacyjnej Orkiestry Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej pod dyrekcją tamburmajora Pawła Joksa.

Centralnym punktem pielgrzymowania była Eucharystia sprawowana w samo południe przez Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierałę, zakończona aktem zawierzenia Świętemu Józefowi Stowarzyszenia „Civitas Chrystiana”.

Warto tutaj dodać, że wśród obecnych członków Stowarzyszenia przybyłych tego dnia do Sanktuarium byli pielgrzymi z województw: łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego, lubelskiego, zachodnio-pomorskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, śląskiego i podlaskiego, a także z Poznania, Gniezna, Wągrowca, Rychwała, Turku, Trzemeszna i Piły. Obecny był również Przewodniczący Zarządu Głównego pan Ziemowit Gawski, Przewodnicząca Zarządu Wielkopolskiego pan Karol Irmler oraz Sekretarz Zarządu Głównego pan Sławomir Józefiak.