In Englisch In Italiano Auf Deutsch
Dom Pielgrzyma im. Św. Józefa
Dołącz do nas na Facebook'u

Kapłani i pracownicy parafii

Kapłani pracujący w parafii

Proboszcz

Ks. Prałat dr. Jacek Plota

ks. prałat dr Jacek Plota

Prałat Honorowy Jego Świątobliwości
Prałat Archidiakon Kapituły Kolegiackiej w Kaliszu

tel. (62) 757 58 22
e-mail: kancelaria@swietyjozef.kalisz.pl

Ur. 17.04.1955

Wyświęcony 13.06.1982 we Włocławku
Ustanowiony 01.10.2001

- Kustosz Sanktuarium Świętego Józefa
- Prepozyt Kapituły Kolegiackiej
- Członek Rady Kapłańskiej z urzędu
- Członek Kolegium Konsultorów
- Wykładowca w WSD Diecezji Kaliskiej
- Wizytator Parafii Dziekańskich 

- Kapelan Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych
- Asystent Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

- Katecheza Przedmałżeńska

Wikariusze:

ks. mgr Piotr Machała

ur. 04.08.1983 r.

wyświęcony: 28.05.2008 r. w Kaliszu

ustanowiony: 01.07.2016 r.

- Redagowanie Kroniki parafialnej
- Przepisywanie intencji mszalnych i zapowiedzi przedślubnych
- Przygotowanie liturgii uroczystości /modlitwa wiernych, procesja z darami, akt zawierzenia, pilnowanie ładu i porządku w liturgii/ w tym w I-szy czwartek miesiąca
- Katecheza szkolna młodzieży w Zespole Szkół Samochodowych w Kaliszu
- Odprawianie Mszy św. z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie /I-szy poniedziałek miesiąca/
- posługa w DPS-ie i Schronisku Św. Brata Alberta
- Krąg biblijny
- Katechezy parafialne i przygotowanie do bierzmowania /VII klasa szkoły podstawowej/
- odwiedziny chorych w pierwszą sobotę miesiąca od godz. 800
- Prowadzi grupę "Płomień Miłości Niepokalanego Serca NMP"

ks. mgr Michał Świgoniak

ur. 16.03.1984 r.

wyświęcony: 26.05.2011 r. w Kaliszu

ustanowiony: 1.07.2016 r.

e-mail: michalswigoniak@o2.pl

- prowadzenie parafialnej i sanktuaryjnej strony internetowej

- Przygotowanie liturgii uroczystości /modlitwa wiernych, procesja z darami, akt zawierzenia, pilnowanie ładu i porządku w liturgii/ w tym w I-szy czwartek miesiąca

- Katecheza parafialna  przygotowująca  do bierzmowania

- Katecheza szkolna młodzieży w Zespole Szkół Zawodowuch w Kaliszu, ul. Wąska

- Opieka nad ministrantami

- Wspólnota Modlitewna św. o. Pio

- Piesza Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży z Sokolnik do św. Józefa

- odwiedziny chorych w pierwszą sobotę miesiąca od godz. 800

- posługa w DPS-ie i Schronisku Św. Brata Alberta

- organizacja Balu Charytatywnego

- opracowanie wydarzeń do internetu 

- katechezy i konferencje przedmałżeńskie

- przewodnik Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę

 

ks. mgr Damian Weiss

wyświęcony: 27.05.2010 r. w Kaliszu

ustanowiony: 30.10.2017 r.

- Katechezy dla dorosłych  /raz w tygodniu/    

- Katecheza szkolna

- Przygotowywanie liturgii uroczystości w I czwartki miesiąca

- Katechezy przed Chrztem

- posługa w DPS-ie i Schronisku Św. Brata Alberta 

- katechezy i konferencje przedmałżeńskie

- przygotowanie komentarza do Radia Rodzina nt. bieżących wydarzeń w Sanktuarium Św. Józefa "Głos z Bazyliki Św. Józefa"

- Katechezy parafialne i przygotowanie do bierzmowania 

- Opieka nad Wspólnotą Żywego Różańca i nad Apostolatem Maryjnym

- odwiedziny chorych w pierwszą sobotę miesiąca od godz. 800

- redagowanie ogłoszeń parafialnych

- zatwierdzanie intencji modlitewnych w skrzynce intencji

 

W parafii mieszkają:

 Ks. Jarosław Powąskaks. kanonik dr Jarosław Powąska

Kanonik Gremialny Kapituły Kolegiackiej w Kaliszu

Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Kaliszu

e-mail: jaroslawpowaska@o2.pl

Wyświęcony 25.05.2006 w Kaliszu

Ustanowiony 01.07.2010

- Msze Święte w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego

- nabożeństwa wynagradzające Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny w I-sze soboty miesiąca

- pomoc w przygotowaniu Liturgii Wielkiego Tygodnia i innych uroczystości liturgicznych

- koordynowanie grafiku dyżurów spowiedników w stałym konfesjonale

- pomoc przy organizacji katechez dla narzeczonych i wygłaszanie dla nich konferencji

 

--------------------------------------------------------------

Posługa katechetyczna

 • Zespół Szkół Zawodowych w Kaliszu, ul. Wąska 13
  • ks. mgr Michał Świgoniak
 • Zespół Szkół Samochodowych im. St. Staszica w Kaliszu, ul. 3-go Maja 18
  • ks. mgr Piotr Machała
  • p. mgr Agnieszka Majerowicz
 • Szkoła Podstawowa w Skarszewie
  • ks. mgr Damian Weiss
 • Szkoła Podstawowa nr 9 w Kaliszu, ul. Żwirki i Wigury
  • s. mgr Beata Konca
  • p. mgr Anna Kliber
 • Przedszkola: "Bursztynowy Zamek" i "Niezapominajka"
  • p. mgr Elżbieta Szcześniak
 • Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko
  • p. mgr Dawid Stacherzak

Siostry Służebniczki NMP Niepokalanie Poczętej

   s. Beata Konca, katechetka

   Przełożona Domu od września 2015

       tel. /062/ 757 12 22

   s. Zofia Janusz, kancelistka, Dom Pielgrzyma (01.09.2014)

   s. Katarzyna Wiączek, zakrystianka (01.09.2018)

   s. Małgorzata Fryś, organistka (01.09.2018)

 Z Parafii pochodzą

+ks. Jerzy Wolski, +ks. Sylwester Goździewicz, +ks. Tadeusz Fibich OFM, ks. Dariusz Sobczak, ks. Paweł Kasprzak, +ks. Stanisław Olejnik, ks. inf. Jan Sikorski, ks. Kan. Tadeusz Jędzrejak, ks. Tadeusz Kaczmarek, s. Anna Lisiecka SM, s. Jolanta Kołata SM, s Józefa Tarzycja Marchwicka SM, s. Maria Michalina Szychta, s. Katarzyna Spławska

 Kościelny

Leon KacprzakLeon Kacprzak

Zasłużony dla diecezji (2006)

+ 30 czerwca 2010

 

 

 

 

 

 

Obecnie fukncję kościelnego sprawują Wojciech Jerzak i Piotr Będziński