In English In Italiano Auf Deutsch
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Jan Paweł II w Kaliszu

List pasterski
Biskupa Kaliskiego po wizycie
Ojca Świętego Jana Pawła II
w Kaliszu

4 czerwca 1997 roku

Drodzy Diecezjanie,
Od wielu dni pragnę spotkać się z Wami i poznać, co myślicie i jakie przeżycia macie z wizyty Ojca Świętego w naszej Ojczyźnie i przede wszystkim w Stolicy naszej Diecezji. Prawdopodobnie również Wy żywicie podobne pragnienia i ciekawi jesteście, co o wizycie Papieskiej sądzi Wasz Biskup. Nie mamy środka, który pozwoliłby nam bezpośrednio wymienić myśli i doświadczenia. Pozostaje więc list, w którym zwracam się do Was, a Wy, po wysłuchaniu go, możecie również w formie listu przekazać mi Wasze refleksje.

Bracia i siostry!
Dzień 4-go czerwca 1997 roku wpisał się w dzieje naszej Diecezji, jako wydarzenie, które nie ma sobie równego. Wszak stanął pośród nas Biskup Rzymu, Piotr Opoka Kościoła, Zastępca Chrystusa, największy dziś na świecie autorytet duchowy.

Spotkał się z nami w czasie Mszy świętej. Podkreślam ten rodzaj spotkania, ponieważ Msza uobecnia Jezusa Chrystusa, Jego Najświętszą Ofiarę, buduje i objawia Kościół, jest źródłem, centrum i szczytem jego życia.

Po Mszy Ojciec Święty nawiedził Katedrę, matkę kościołów parafialnych w Diecezji. Ta wizyta nie figurowała w programie. Na pamiątkę zostawił Katedrze gotycki kielich. Szczególne znaczenie dla Diecezji ma poświęcenie Seminarium Duchownego przez Najwyższego Pasterza Kościoła. Prosząc o poświęcenie Seminarium, wspomniałem, że jego budowę rozpoczęliśmy w piętnastą rocznicę powołania Polaka na Stolicę Piotrową i że budujemy je wiarą, miłością, ofiarami Diecezjan oraz darami dobrych ludzi z Kraju i z zagranicy. Mamy nadzieję, że w ciągu najbliższego roku uda się wykończyć drugą połowę Seminarium, w której mieszczą się pokoje kleryckie. Seminarium otrzymało w darze od Ojca Świętego piękny wizerunek Matki Bożej.

Jaką wartość ma wizyta Ojca Świętego w Kaliszu.

Jej wartość będzie powoli odsłaniał czas. Już teraz jednak chciałbym wyartykułować w niej trzy momenty.
Moment pierwszy istotny, to sam fakt przybycia do nas Ojca Świętego. Jest to dobro ogromne, łaska wymodlona i otrzymana od Pana.

Moment drugi to hołd złożony św. Józefowi Kaliskiemu. Ojciec Święty umocnił i pomnożył cześć świętego Józefa. Wskazał Go nie tylko Diecezji, lecz także Krajowi i światu. Nie ulega wątpliwości, że Sanktuarium św. Józefa było decydującym motywem przybycia Ojca Świętego do naszej Diecezji. "Jakże raduję się - mówił Ojciec Święty w homilii - że tę Ofiarę Eucharystyczną sprawuję w Sanktuarium św. Józefa. To Sanktuarium ma bowiem szczególne miejsce w dziejach Kościoła i narodu."

Ojciec Święty po wyjściu z samochodu, którym przybył z lądowiska położonego na terenie Seminarium Duchownego, pierwsze kroki skierował właśnie do Sanktuarium św. Józefa. Długo trwał tam pogrążony w modlitwie przed cudownym Obrazem.

Św. Józef Kaliski, przedstawiający na Obrazie Rodzinę naszego Zbawiciela, zapewne inspirował tematykę homilii wygłoszonej przez Ojca Świętego w Kaliszu. Homilia ta jest trzecim momentem, na który pragnę zwrócić uwagę.

Doniosłe stwierdzenia, wypowiedziane w Kaliszu na temat obrony życia ludzkiego i wartości rodziny mają walor ogólnoludzki. Będą przywoływane nie tylko w naszej Ojczyźnie, lecz także szeroko w świecie.

Jak podziękujemy Ojcu Świętemu.

Myślę, że powinniśmy w tym celu udać się w pielgrzymce diecezjalnej do Rzymu. Taka pielgrzymka mogła by się odbyć wczesną jesienią bieżącego roku.

Tymczasem najbliższą niedzielę 29 czerwca uczyńmy dniem modlitwy dziękczynnej za dar obecności Ojca Świętego w naszej Diecezji. W wymienioną niedzielę będziemy obchodzić w tym roku uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawia, Patronów Stolicy Apostolskiej.

Będzie więc ona sposobnym czasem dla naszej modlitwy. Niech Duszpasterze określą formę, modlitwy w swoich parafiach w czasie Mszy świętych, a także poza Mszami, tam, gdzie będzie to możliwie.

Również Wam, Drodzy Diecezjanie, wyrażam słowa gorącej wdzięczności. Dziękuję, wszystkim, którzy wnieśli swoją cząstkę w przygotowanie i w przebieg wizyty Papieskiej. Dziękuję Wam za udekorowanie domów i ulic. Daliście w ten sposób wyraz Waszej miłości dla osoby Ojca Świętego i zaświadczyliście Waszą wiarę.

Wyrazy pełne wdzięczności kieruję do Członków Diecezjalnego Komitetu, który przygotowywał Pielgrzymkę Ojca Świętego, na czele z Księdzem Biskupem Teofilem Wilskim.

Wiele pochwał dochodzi do mnie pod adresem zespolonych chórów parafialnych i świeckich. Chwała Wam Drodzy Chórzyści i Dyrygenci. Bardzo dziękuję.

Podobnie dziękuję zespolonym zespołom, orkiestrom, Kapelmistrzom i Organistom.

Bardzo dziękuję służbom porządkowym: służbom z Ochrony Rządu, Policjantom, żołnierzom, Strażakom, Harcerzom. Polecam modlitwie duszę ś. p. Antoniego - policjanta, który w czasie wizyty Ojca Świętego w Kaliszu zasłabł i zmarł. Rodzinie zmarłego Ojciec Święty przesłał wyrazy współczucia.

Osobno dziękuję Panom ze służby kościelnej za ich bezinteresowną, ofiarną pomoc.

Wszelkie "Bóg zapłać" składam służbie zdrowia.

Słowa uznania i serdecznej wdzięczności należą się Projektantom, Konstruktorom i Budowniczym Ołtarza. Ołtarz wszystkim się podobał.

Bardzo dziękuję Ogrodnikom, którzy specjalnie wyhodowali kwiaty i nimi udekorowali Ołtarz Papieski oraz pomieszczenia w Seminarium Duchownym.

Znaczący wkład w dzieło wizyty wnieśli Rzemieślnicy Diecezji Kaliskiej, wykonując bezinteresownie meble, które służyły w czasie świętej Liturgii, sprawowanej przez Papieża. Bóg zapłać, Rzemieślnicy!

Słowa uznania i wielkiej wdzięczności kieruję do Firm, Instytucji i Ludzi, którzy przygotowali Seminarium Duchowne oraz Bazylikę - Sanktuarium św. Józefa, otoczenie i przynależne do niego budynki parafialne. Słowa te składam odpowiednio na ręce Księdza Kanonika Dyrektora Seminarium i Księdza Prałata Kustosza Seminarium św. Józefa.

Jestem szczególnie wdzięczny Siostrom zakonnym, przede wszystkim za modlitwę i duchowe ofiary, jak też za pomoc, zwłaszcza w przygotowaniu spotkania z Ojcem Świętym w Seminarium Duchownym.

Podobnie dziękuję Diakonom i Klerykom. Całym sercem dziękuję Wam, Bracia Kapłani. To od Waszego zaangażowania zależało uaktywnienie i udział wiernych w parafiach. Dziękuję Wam za wasz wielki i owocny trud.

Na koniec pragnę skierować słowa głębokiej wdzięczności do Władz Wojewódzkich i Władz Miasta Kalisza z Panem Wojewodą Kaliskim i Panem Prezydentem Miasta Kalisza, za ich wielki wkład, zaangażowanie oraz inicjatywy. Ośmielam się powiedzieć, że wzorowa była współpraca między zespołami, powołanymi przez Władze Wojewódzkie i Miejskie i zespołami reprezentującymi Diecezję.

Co robić, by wizyta Ojca Świętego owocowała.

Ojciec Święty skupił Polaków przy sobie. Mówił rzeczy podstawowe i znane, ale mówił je z taką ujmującą prostotą i miłością, że zabrzmiały nam w uszach z nową mocą. Gdy mówił, rozjaśniał umysły i zapalał serca. Chciał poszerzyć w nas przestrzeń dla Boga i tym samym poszerzyć także przestrzeń dla człowieka. Ujął się za biednymi, którzy najdotkliwiej znoszą przemiany dokonujące się w Kraju i płacą za nie najdrożej. Z szacunkiem pochylił się nad pracą rolnika. Ucałował w duchu wszystkie dzieci, a zwłaszcza te niechciane. Najbardziej pociągnął młodzież. Młodych było najwięcej w każdym miejscu, do którego przybywał.

To były jakby narodowe rekolekcje. Ojciec Święty chyba tchnął nowego ducha w Polaków.

Wizyta Ojca Świętego była obfitym zasiewem duchowym. Czy wyda on plon?

Czy zaowocuje w Ojczyźnie? W naszej Diecezji? W parafiach? W grupach, organizacjach, zespołach parafialnych? W rodzinach? W każdym z nas?

Musimy zapoznać się z tym, co powiedział nam Ojciec Święty. Musimy zastanowić się, jak wprowadzić w czyn Jego słowa.

W blaskach i w radości co dopiero zakończonej wizyty Piotra - Opoki Kościoła wszystkim serdecznie błogosławię.

Ks. Stanisław Napierała Wasz Biskup