In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Homilie Biskupa Kaliskiego

Wysławiajmy Boże miłosierdzie

List pasterski Biskupa Kaliskiego na okres Wielkiego Postu 2014

Umiłowana Rodzino Diecezjalna,
Rozpoczęty okres Wielkiego Postu chcemy przeżywać jako czas rozważania Bożego Miłosierdzia objawionego w dziele zbawienia ludzkości.

Środa Popielcowa ukazała nam prawdę o naszym życiu, czyli prawdę o jego kruchości i przemijalności. Natomiast słowo Boże pierwszej niedzieli Wielkiego Postu odsłania nam tajemnicę grzechu i zła. Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. W zamyśle Bożym człowiek miał cieszyć się Jego bliskością oraz życiem z Nim w jedności. Stan pierwotnej szczęśliwości człowieka symbolizował rajski ogród. Jednak anioł buntu - szatan, wmówił człowiekowi, że Bóg go ogranicza i zniewala, że nie darzy go miłością. Pokusa okazała się straszną pułapką ponieważ zamiast obiecanego szczęścia, wielkości i wolności, przyszło rozczarowanie i strach. Grzech polega na odrzuceniu miłości Boga i przylgnięciu do rzeczywistości stworzonej, co w konsekwencji prowadzi do strachu i wewnętrznego zniewolenia. Człowiek, który uświadamia sobie bardzo osobiście czym jest grzech, głębiej rozumie jak wielkie jest Boże Miłosierdzie, objawione w tajemnicy krzyża (por. Dives in Misericordia, 9).

Paradoksalnie, krzyż jest zawsze kerygmatem, wyraża bowiem miłość Boga do człowieka. W myśl słów zanotowanych przez św. Siostrę Faustynę: ..Zdrój miłosierdzia Mojego został otwarty... na krzyżu dla wszystkich dusz". Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że nieprawdziwe jest stwierdzenie, że Bóg szuka dla nas cierpienia i chce, abyśmy w naszym codziennym życiu cierpieli. Doświadczenie cierpienia nie stanowi „sztuki dla sztuki" i nie jest zachcianką Boga. Jeśli doświadczamy cierpienia, to na pewno ma ono swój cel i sens. Papież Franciszek w swoim orędziu na Dzień Chorego 2014 napisał: „Syn Boży, który stał się człowiekiem nie usunął z ludzkiego doświadczenia choroby i cierpienia, ale przyjmując je w sobie, przekształcił je i przywrócił im właściwy wymiar. Właściwy wymiar, ponieważ nie mają już one ostatniego słowa, którym od tej pory jest nowe życie w pełni; przekształcił, bo w jedności z Chrystusem z negatywnych mogą stać się pozytywnymi". Kiedy cierpienie jest połączone z męką i odkupieńczą śmiercią Chrystusa, wtedy nadbiera wartości dla pojedynczej osoby, dla Kościoła i dla społeczeństwa.

Dzisiaj i ja wiem z osobistego doświadczenia, co to znaczy być chorym i przebywać w szpitalu, jak można pocieszać i podnieść na duchu innych, którym przypada w udziale cierpienie. Kiedy świadomie łączymy nasz krzyż z Jego krzyżem nasze cierpienie ma największą wartość. On sam jest obecny w naszym cierpieniu. Chociaż Bóg dopuszcza istnienie cierpienia w świecie, nie raduje się nim. Pan nasz Jezus Chrystus kochał chorych, poświęcił większość swojej ziemskiej posługi uzdrawiając chorych i umacniając cierpiących. Nasz Bóg jest Bogiem miłosierdzia i pocieszenia.

W Bogu jest nasza moc i łaska. Chociaż wewnętrzna siła pochodzi od Boga, to udzielenie jej nie dzieje się bez udziału człowieka. Chcąc doświadczyć Bożego miłosierdzia, trzeba uwierzyć. Dzięki wierze i zaufaniu otwieramy się na zbawczą miłość Boga objawioną w Jezusie Chrystusie. Duszpasterskie hasło tego roku brzmi: „Wierzę w Syna Bożego". Warto zapytać samego siebie o wiarę w Jezusa Chrystusa. Czy rzeczywiście jest On dla nas Synem Bożym, który stał się człowiekiem, umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia? Jest to pytanie o obraz Chrystusa, który nosimy w naszych sercach. Okres Wielkiego Postu ukazuje Go, jako tego, który daruje grzechy Samarytance i kobiecie cudzołożnej, uzdrawia niewidomego od urodzenia, wskrzesza Łazarza i dokonuje wielu znaków, które świadczą o jego miłości do człowieka biednego, cierpiącego i pokrzywdzonego.

Przez krzyż i zmartwychwstanie zostaliśmy zbawieni. Jezus pokonał największego przeciwnika człowieka: grzech i śmierć. On prawdziwie pojednał nas z Bogiem i otworzył bramy do królestwa Bożego oraz życia wiecznego. Miłości Chrystusa oraz Jego miłosierdzia możemy doświadczyć każdego dnia. On przychodzi do nas z łaską miłosierdzia w liturgii Kościoła, a szczególnie w sakramencie Pokuty i Eucharystii. Rozważamy Jego miłosierdzie, uczestnicząc w nabożeństwach wielkopostnych: Drodze krzyżowej i Gorzkich żalach. Otwieramy się na zbawczą moc miłosierdzia, gdy praktykujemy modlitwę, post i jałmużnę.

Kochani Bracia i Siostry,
Niech czas Wielkiego Postu stanie się dla nas odnowieniem naszej osobistej relacji z Chrystusem. Wiara w Syna Bożego niech stanie się dla nas źródłem doświadczenia nieskończonej miłości i miłosierdzia Boga wobec każdego człowieka. Papież Franciszek w adhortacji apostolskiej Evangelii Gaudium zapewnia nas, że nie ma powodów, dla których ktoś mógłby uważać, że to zaproszenie nie jest skierowane do niego, ponieważ nikt nie jest wyłączony z radości i miłości, jaką nam przynosi Chrystus. Papież pisze: „Pan nie zawiedzie tego, kto zaryzykuje, by uczynić mały krok w kierunku Jezusa. Przekona się wówczas, że On już na niego czekał z otwartymi ramionami... Powtarzam jeszcze raz z naciskiem: Bóg nigdy nie męczy się przebaczaniem; to nas męczy proszenie Go o miłosierdzie... On przebacza siedemdziesiąt siedem razy. Za każdym razem bierze nas na nowo w swoje ramiona. Nikt nie może nas pozbawić godności, jaką obdarza nas ta nieskończona i niewzruszona miłość" (Nr 3).

Przygotowujmy się do kanonizacji bł. Papieża Jana Pawła II. Był on wielkim apostołem miłosierdzia. Wyniósł on na ołtarze św. Siostrę Faustynę, przez którą Bóg objawił światu tajemnicę swojego miłosierdzia. Niech Ci święci staną się naszymi niebiańskimi towarzyszami i przewodnikami na drodze przeżywania Wielkiego Postu w duchu odkrywania i doświadczania Bożego miłosierdzia w naszym codziennym życiu.

Na wielkopostny trud owocnej pracy nad sobą z serca błogosławię.

Ksiądz Edward Janiak - Biskup Kaliski
Kalisz, dnia 22 lutego 2014 roku Święto Katedry Św. Piotra Apostoła L.dz. 157/2014