In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Więźniowie Dachau

Rycerz Niepokalanej 08/2008, s. 15

Bł. ks. Władysław Miegoń
(1892-1942)

Na wieczną wartę poszedłeś

Władysław Miegoń urodził się 30 września 1892 r. we wsi Samborzec k. Sandomierza. W 1908 r. wstąpił do seminarium duchownego w Sandomierzu. 2 lutego 1915 r. przyjął święcenia kapłańskie.

Bł. ks. Władysław MiegońKs. Władysław w 1919 r. przeszedł do duszpasterstwa wojskowego. Przydzielono go do batalionu morskiego, stacjonującego w Aleksandrowie Kujawskim. Jako kapelan, w randze komandora podporucznika, towarzyszył żołnierzom batalionu morskiego w wojnie polsko-bolszewickiej, w walkach pod Ostrołęką i Łomżą. Został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych.

Po zakończeniu I wojny światowej pracował jako kapelan w Modlinie, Nieszewie, Aleksandrowie Kujawskim, Toruniu, Pucku i Gdyni. 5 listopada 1928 r. zamieszkał w Lublinie jako kierownik rejonu duszpasterskiego.

Na początku 1934 r. ks. Miegoń wrócił do służby wśród marynarzy. W czasie 19-dniowej obrony Wybrzeża w 1939 r. trwał na posterunku. Szpital morski w Babicach Dołach, gdzie także był kapelanem, padł jako ostatni.

Po dwóch tygodniach niewoli ks. Miegoń jako kapelan, zgodnie z międzynarodowymi umowami, otrzymał dokument gwarantujący mu nietykalność. Odrzucił jednak wolność, by pozostać z marynarzami. Przed opuszczeniem Gdyni pożegnał się z siostrą Marią, zabrał ołtarz polowy, koce, lekarstwa i wrócił do wywożonych jeńców.

2 października 1939 r. okręt szpitalny "Wilhelm Gustlof", mając około półtora tysiąca rannych na pokładzie, odpłynął z ks. Miegoniem do Flensburga. Stamtąd przewieziono ich do Szlezwiku-Holsztyna i zamknięto w szpitalach dla umysłowo chorych.

W grudniu 1939 r. ks. Miegonia razem z innymi kapelanami oddzielono i wywieziono do oflagu jenieckiego IX C w Rothenburgu k. Fuldy. 18 kwietnia 1940 r. księży kapelanów wywieziono do obozu zagłady w Buchenwaldzie. Odebrano im mundury i ubrano w pasiaki obozowe. Ks. Miegonia zamieniono na numer obozowy 1140.

7 lipca 1942 r. 51 kapelanów wojskowych wywieziono w bydlęcych wagonach do obozu zagłady w Dachau. Ks. Władysław otrzymał numer 21223. Zmarł z wycieńczenia 15 października 1942 r.