In Englisch In Italiano Auf Deutsch
Dom Pielgrzyma im. Św. Józefa
Dołącz do nas na Facebook'u
Powr?do strony g?wnej
Więźniowie Dachau
Uratowani przez św. Józefa
Pielgrzymowanie księży, byłych więźniów Dachau, do św. Józefa Kaliskiego
Wejdź do kaplicy męczeństwa i wdzięczności
Akt oddania się w opiekę św. Józefowi
Błogosławieni męczennicy
Wspomnienia z Dachau
Dowiedz się więcej
Aktualności
O Sanktuarium
Historia Sanktuarium
Kult św. Józefa
Relikwie
Zabytki
Skarbiec
Tablice pamiątkowe
Świadectwa
Modlitwy
Biblioteka św. Józefa
Więźniowie Dachau
Jan Paweł II w Kaliszu
Homilie Biskupa Kaliskiego
Rozmowy z Kustoszem
Stały konfesjonał
Pielgrzymki
Dom Pielgrzyma
Dane teleadresowe
Grupy Duszpasterskie
Intencje mszalne
Ogłoszenia duszpasterskie
Porządek nabożeństw
Posługa sakramentalna
Usługi pogrzebowe
Kapłani o pracownicy
Kapituła
Pielgrzymki i wyjazdy z parafii
Galeria
Rodzina Św. Józefa
Pierwsze Czwartki u Św. Józefa
Bł. Edmund Bojanowski
Otoczmy troską życie
 
https://www.swietyjozef.kalisz.pl/main/dachau.gif
pliten

Kaplica „Męczeństwa i Wdzięczności”

Kaplica1Kaplica2

Nazwiska blisko 1800 zamordowanych kapłanów oraz kleryków diecezjalnych i zakonnych wypisane są na tablicy w kaplicy Męczeństwa i Wdzięczności znajdującej się w podziemiach bazyliki św. Józefa w Kaliszu. Powstała ona w 1970 roku z inicjatywy księży, którzy przeżyli Dachau.

Do kaplicy prowadzi ogrodzenie imitujące druty kolczaste i kamienna tablica z napisem „Świętemu Józefowi w pokornej podzięce za wyzwolenie z otchłani śmierci ku uczczeniu zamęczonych i zmarłych braci kapłani, którzy doczekali srebrnego jubileuszu wyzwolenia z Dachau 1945 - 29 IV - 1970”. Nadzór budowlany nad Kaplicą pełnił śp. ks. prał. Władysław Sarnik, były więzień, autor obrazu umieszczonego przy zejściu, namalowanego w obozie koncentracyjnym w Dachau następnego dnia po cudownym wyzwoleniu. Kaplicę wybudowaną w 25. rocznicę cudownego uwolnienia, poświęcił Prymas Polski ks. kardynał Stefan Wyszyński w obecności kardynała Karola Wojtyły. Składa się ona z dwóch części: pierwszej, w której do dziś oglądać można wiele pamiątek obozowych przekazanych przez więźniów, i drugiej, w której ocaleni kapłani gromadzą się na modlitwie i gdzie odprawiane są Msze św. dla pielgrzymów.

Wśród pamiątek ocalałych z Dachau znajduje się pasiak z naszytym czerwonym trójkącikiem oznaczony literą „P”, czapka, metalowe garnuszki, wykonane z chleba różańce, modlitewniki, bursy i inne drobiazgi. W gablocie jest także mała drewniana monstrancja, którą można rozłożyć na mniejsze części, łatwa do ukrycia przed Niemcami. W czasie wojny zamiast cieniutkiego opłatka, księża wkładali do niej kawałek chleba.

W podziemnej Kaplicy znajduje się także tablica z nazwiskami pomordowanych. Każde nazwisko oznaczone krzyżykiem to odrębna obozowa historia.

Bursa

Wśród obozowych pamiątek znajduje się m.in. bursa.

Tablica

Do kaplicy prowadzi ogrodzenie imitujące druty kolczaste i kamienna tablica.

Kaplica

W tej kaplicy spotykają się co roku ocaleni kapłani.

Gablota z pamiątkami obozowymi

W izbie pamięci znajduje się gablota z pamiątkami obozowymi.

Tablica z nazwiskami 

Tablica z nazwiskami blisko 1800 pomordowanych duchownych.

 Obraz namalowany w dzień po wyzwoleniu przez ks. inf. Władysława Sarnika

Obraz namalowany w dzień po wyzwoleniu przez ks. inf. Władysława Sarnika.

 Obozowa drewniana monstrancja

Obozowa drewniana monstrancja (ma ok. 20 centymetrów)

Zobacz więcej fotografii z Kaplicy Męczeństwa i Wdzięczności - TUTAJ

Spacer wirtualny w Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu
 
Spacer wirtualny w Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu
  

 

 

Pierwsze Czwartki u Św. Józefa